Bài giảng Tiểu Học Lớp 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Khái niệm số thập phân
   Toán học 5
   Khái niệm số thập phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 2

  • ôn tập về tả cây cối
   Tập làm văn 5
   ôn tập về tả cây cối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Cách mạng mùa thu
   Lịch sử 5
   Bài 9. Cách mạng mùa thu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Cách mạng mùa thu
   Lịch sử 5
   Bài 9. Cách mạng mùa thu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 8. Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài)
   Tập làm văn 5
   Tuần 8. Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Nấu cơm
   Kĩ thuật 5
   Bài 5. Nấu cơm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Nhớ ơn tổ tiên
   Đạo đức 5
   Bài 4. Nhớ ơn tổ tiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
   Lịch sử 5
   Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Những người bạn tốt
   Tập đọc 5
   Tuần 7. Những người bạn tốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Luyện tập chung Trang 32
   Toán học 5
   Luyện tập chung Trang 32

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 9. Cái gì quý nhất?
   Tập đọc 5
   Tuần 9. Cái gì quý nhất?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Cộng hai số thập phân
   Toán học 5
   Cộng hai số thập phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 31. Bầm ơi
   Tập đọc 5
   Tuần 31. Bầm ơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Những người bạn tốt
   Tập đọc 5
   Tuần 7. Những người bạn tốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Những người bạn tốt
   Tập đọc 5
   Tuần 7. Những người bạn tốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
   Toán học 5
   Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 2-5. Luyện tập làm báo cáo thống kê
   Tập làm văn 5
   Tuần 2-5. Luyện tập làm báo cáo thống kê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 2. I always get up early. How about you?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 2. I always get up early. How about you?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Dân số nước ta
   Địa lí 5
   Bài 8. Dân số nước ta

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Tuần 9. Cái gì quý nhất?
   Tập đọc 5
   Tuần 9. Cái gì quý nhất?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Toán học 5.
   Toán học 5
   Toán học 5.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Diện tích hình thang
   Toán học 5
   Diện tích hình thang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Ông Nguyễn Khoa Đăng
   Kể chuyện 5
   Ông Nguyễn Khoa Đăng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
   Lịch sử 5
   Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 8. Kì diệu rừng xanh
   Tập đọc 5
   Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Đất và rừng
   Địa lí 5
   Bài 6. Đất và rừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyết
   Khoa học 5
   Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Những người bạn tốt
   Tập đọc 5
   Tuần 7. Những người bạn tốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 6. Dùng từ đồng âm để chơi chữ
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 6. Dùng từ đồng âm để chơi chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Chương II. Bài 2. Sử dụng bình phun màu
   Cùng học Tin học 5
   Chương II. Bài 2. Sử dụng bình phun màu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Phòng bệnh sốt rét
   Khoa học 5
   Bài 12. Phòng bệnh sốt rét

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • CĐ2. Bài 2. Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản
   HD học Tin học 5
   CĐ2. Bài 2. Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Em yêu quê hương
   Đạo đức 5
   Bài 9. Em yêu quê hương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 6-11. Luyện tập làm đơn
   Tập làm văn 5
   Tuần 6-11. Luyện tập làm đơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Phòng bệnh sốt rét
   Khoa học 5
   Bài 12. Phòng bệnh sốt rét

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 57. Sự sinh sản của ếch
   Khoa học 5
   Bài 57. Sự sinh sản của ếch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Từ nhiều nghĩa
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 7. Từ nhiều nghĩa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Đất và rừng
   Địa lí 5
   Bài 6. Đất và rừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnh
   Tập làm văn 5
   Tuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Héc - ta
   Toán học 5
   Héc - ta

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
   Toán học 5
   Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 6. Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai
   Tập đọc 5
   Tuần 6. Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. An toàn giao thông đường bộ
   ATGT 5
   Bài 5. An toàn giao thông đường bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử ATGT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Những người bạn tốt
   Tập đọc 5
   Tuần 7. Những người bạn tốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 6-11. Luyện tập làm đơn
   Tập làm văn 5
   Tuần 6-11. Luyện tập làm đơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 6. Dùng từ đồng âm để chơi chữ
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 6. Dùng từ đồng âm để chơi chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Luyện tập chung Trang 31
   Toán học 5
   Luyện tập chung Trang 31

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
   Toán học 5
   Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 14. Chuỗi ngọc lam
   Tập đọc 5
   Tuần 14. Chuỗi ngọc lam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I
   Tập đọc 5
   Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY