Bài giảng Tiểu Học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 31. Chất dẻo
   Khoa học 5
   Bài 31. Chất dẻo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 14. Làm biên bản cuộc họp
   Tập làm văn 5
   Tuần 14. Làm biên bản cuộc họp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 27. Gốm xây dựng: gạch, ngói
   Khoa học 5
   Bài 27. Gốm xây dựng: gạch, ngói

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Huỳnh Mỹ Dung
   Đạo đức 2
   Bài 7. Giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Huỳnh Mỹ Dung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9
   Toán học 2
   55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 14. Câu chuyện bó đũa. Huỳnh Mỹ Dung
   Tập đọc 2
   Tuần 14. Câu chuyện bó đũa. Huỳnh Mỹ Dung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • BÀI THƠ Niềm suy
   Luyện từ và câu 4
   BÀI THƠ Niềm suy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • bai giang lop 5 vnen - khoa hoc bai 15 : GẠCH, NGÓI
   Khoa học 5
   bai giang lop 5 vnen - khoa hoc bai 15 : GẠCH, NGÓI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Đồng hồ đếm ngược
   Bài giảng khác
   Đồng hồ đếm ngược

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 12. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
   Luyện từ và câu 3
   Tuần 12. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Nhà Trần thành lập
   Lịch sử 4
   Bài 12. Nhà Trần thành lập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 16. Thời gian biểu
   Tập đọc 2
   Tuần 16. Thời gian biểu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 15. Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 15. Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • hallo ween
   CT Bộ GDĐT 5
   hallo ween

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Bảng nhân 3
   Toán học 2
   Bảng nhân 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Giải toán có lời văn (tiếp theo)
   Toán học 1
   Giải toán có lời văn (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 15. Tuổi Ngựa
   Tập đọc 4
   Tuần 15. Tuổi Ngựa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • bồi duong
   Toán học 4
   bồi duong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 21. Nghe-viết: Ông tổ nghề thêu
   Chính tả 3
   Tuần 21. Nghe-viết: Ông tổ nghề thêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Giúp đỡ người khuyết tật
   Đạo đức 2
   Bài 13. Giúp đỡ người khuyết tật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 14. Chữ hoa: M
   Tập viết 2
   Tuần 14. Chữ hoa: M

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập viết 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 14. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Viết nhắn tin.
   Tập làm văn 2
   Tuần 14. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Viết nhắn tin.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • 15, 16,17,18 trừ đi một số
   Toán học 2
   15, 16,17,18 trừ đi một số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 1. Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
   Luyện từ và câu 3
   Tuần 1. Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 3. Khí hậu
   Địa lí 5
   Bài 3. Khí hậu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 17. Ca dao về lao động sản xuất
   Tập đọc 5
   Tuần 17. Ca dao về lao động sản xuất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Giới thiệu máy tính bỏ túi
   Toán học 5
   Giới thiệu máy tính bỏ túi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 64. im, um
   Học vần 1
   Bài 64. im, um

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 62. ôm, ơm
   Học vần 1
   Bài 62. ôm, ơm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 63. em, êm
   Học vần 1
   Bài 63. em, êm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • CĐ3. Bài 3. Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản
   HD học Tin học 4
   CĐ3. Bài 3. Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • CĐ2. Bài 6. Tô màu, hoàn thiện tranh vẽ
   HD học Tin học 3
   CĐ2. Bài 6. Tô màu, hoàn thiện tranh vẽ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • am nhac 1 ke chuyen nai ngoc
   Âm nhạc 1
   am nhac 1 ke chuyen nai ngoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 16. Con chó nhà hàng xóm
   Tập đọc 2
   Tuần 16. Con chó nhà hàng xóm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 29. Thuỷ tinh
   Khoa học 5
   Bài 29. Thuỷ tinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 54
   Toán học 5
   Luyện tập Trang 54

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo
   Tập đọc 5
   Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Nhân một số thập phân với một số thập phân
   Toán học 5
   Nhân một số thập phân với một số thập phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Phép cộng trong phạm vi 8
   Toán học 1
   Phép cộng trong phạm vi 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • CĐ3. Bài 6. Luyện tập tổng hợp
   HD học Tin học 4
   CĐ3. Bài 6. Luyện tập tổng hợp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Unit 10. When will Sports Day be?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 10. When will Sports Day be?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 15. Tuổi Ngựa
   Tập đọc 4
   Tuần 15. Tuổi Ngựa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Phép cộng
   Toán học 4
   Phép cộng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bảng nhân 6
   Toán học 3
   Bảng nhân 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 4. Người mẹ
   Tập đọc 3
   Tuần 4. Người mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Tập làm văn 4. Tuần 3. Viết thư
   Tập đọc 4
   Tập làm văn 4. Tuần 3. Viết thư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 4. Tre Việt Nam
   Tập đọc 4
   Tuần 4. Tre Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 31. Hoạt động công nghiệp, thương mại
   Tự nhiên - Xã hội 3
   Bài 31. Hoạt động công nghiệp, thương mại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 22. p-ph, nh
   Học vần 1
   Bài 22. p-ph, nh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Số 8
   Toán học 1
   Số 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY