Bài giảng Tiểu Học

Thư viện bài giảng Tiểu Học
bài giảng
Khoa học

Bài 31. Không khí có những tính chất gì?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 6-11. Luyện tập làm đơn

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

bài 28 xi măng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 17. Ngu Công xã Trịnh Tường

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
HD học Tin học 4

CĐ5. Bài 2. Các lện của Logo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 66. uôm, ươm

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 65. iêm, yêm

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 29. Thuỷ tinh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lớp 2

Kể chuyện 2. Tuần 16. Con chó nhà hàng xóm

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Tính giá trị của biểu thức

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Làm quen với biểu thức

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 32. Làng quê và đô thị

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
CT Thí điểm 5

Unit 7: My favourite sports and games

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 9. What are they doing?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

PHIEU DANH GIA

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

bản tự kiểm cá nhân 2017

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

ban tu kiem ca nhan

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

phieu cong chuc 2017

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 23. Châu Phi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 4

Bài 9. Sử dụng hơp lí các chất béo và muối ăn

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 4

Bài 28. Bảo vệ nguồn nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Cây hoa TN_XH lớp 1

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 4

Bài 17. Phòng tránh tai nạn đuối nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
HD học Tin học 5

CĐ5. Bài 2. Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 16. Trong quán ăn Ba cá bống

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 16. Trong quán ăn Ba cá bống

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 16. Trong quán ăn Ba cá bống

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 16. Trong quán ăn Ba cá bống

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 16. Kéo co

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 16. Kéo co

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 16. Kéo co

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 16. Kéo co

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
HD học Tin học 3

CĐ2. Bài 5. Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 30. Hoạt động nông nghiệp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 32. Làng quê và đô thị

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Toán học 5

Tuần 17. Ôn tập về từ và cấu tạo từ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tròn

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình thang

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Cộng hai số thập phân

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 17. Châu Á

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 4

Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 3

Bài 7. Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 17. Ôn tập về viết đơn

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Mĩ thuật 5

Bài 18. Trang trí hình chữ nhật

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

GIO AN HOC VAN LOP 1 BAI 64 IM - UM

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 77

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
CT Bộ GDĐT 3

Unit 3: This is Tony

 • một tháng trước
 • 0