Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Tiểu Học

 • Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại
  Chính tả 3
  Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Nghe-viết: Người mẹ
  Chính tả 3
  Tuần 4. Nghe-viết: Người mẹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Diện tích hình vuông
  Toán học 3
  Diện tích hình vuông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bảng nhân 6
  Toán học 3
  Bảng nhân 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. MRVT: Trung thực - Tự trọng
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 5. MRVT: Trung thực - Tự trọng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 10. Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toàn
  Khoa học 4
  Bài 10. Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 9. Sử dụng hơp lí các chất béo và muối ăn
  Khoa học 4
  Bài 9. Sử dụng hơp lí các chất béo và muối ăn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 8. Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật?
  Khoa học 4
  Bài 8. Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập chung Trang 16
  Toán học 5
  Luyện tập chung Trang 16

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 34. Vẽ tự do
  Mĩ thuật 1
  Bài 34. Vẽ tự do

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Vẽ hai đường thẳng vuông góc
  Toán học 4
  Vẽ hai đường thẳng vuông góc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Viết thư
  Tập làm văn 4
  Tuần 3. Viết thư

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 18. x, ch
  Học vần 1
  Bài 18. x, ch

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Hai đường thẳng song song
  Toán học 4
  Hai đường thẳng song song

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 5. Nặn con vật quen thuộc
  Mĩ thuật 5
  Bài 5. Nặn con vật quen thuộc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Hai đường thẳng vuông góc
  Toán học 4
  Hai đường thẳng vuông góc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
  Toán học 4
  Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 23. g, gh
  Học vần 1
  Bài 23. g, gh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
  Toán học 4
  Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tìm số trung bình cộng
  Toán học 4
  Tìm số trung bình cộng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tính chất kết hợp của phép cộng
  Toán học 4
  Tính chất kết hợp của phép cộng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tính chất giao hoán của phép cộng
  Toán học 4
  Tính chất giao hoán của phép cộng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Phép trừ
  Toán học 4
  Phép trừ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Phép cộng
  Toán học 4
  Phép cộng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Biểu đồ
  Toán học 4
  Biểu đồ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Unit 4. When's your birthday?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 4. When's your birthday?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với chữ số La Mã
  Toán học 3
  Làm quen với chữ số La Mã

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Nghe-viết: Cái trống trường em
  Chính tả 2
  Tuần 5. Nghe-viết: Cái trống trường em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. So sánh. Dấu chấm
  Luyện từ và câu 3
  Tuần 3. So sánh. Dấu chấm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
  Toán học 3
  Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Chiếc bút mực
  Tập đọc 2
  Tuần 5. Chiếc bút mực

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 62. Động vật cần gì để sống?
  Khoa học 4
  Bài 62. Động vật cần gì để sống?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Hình chữ nhật - Hình tứ giác
  Toán học 2
  Hình chữ nhật - Hình tứ giác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật
  Tập làm văn 4
  Tuần 3. Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Tập chép: Chiếc bút mực
  Chính tả 2
  Tuần 5. Tập chép: Chiếc bút mực

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Chiếc bút mực
  Kể chuyện 2
  Tuần 5. Chiếc bút mực

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Unit 4. When's your birthday?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 4. When's your birthday?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với chữ số La Mã
  Toán học 3
  Làm quen với chữ số La Mã

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • hoat dong ngoai gio len lop 5 câu đố
  Bài giảng khác
  hoat dong ngoai gio len lop 5 câu đố

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnh
  Tập làm văn 5
  Tuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập về giải toán
  Toán học 5
  Ôn tập về giải toán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 3. Gấp máy bay đuôi rời
  Thủ công 2
  Bài 3. Gấp máy bay đuôi rời

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 22. p-ph, nh
  Học vần 1
  Bài 22. p-ph, nh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. k, kh
  Học vần 1
  Bài 20. k, kh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tiết học đầu tiên
  Toán học 1
  Tiết học đầu tiên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Số 10
  Toán học 1
  Số 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • tiếng anh chuyên ngành
  Bài giảng khác
  tiếng anh chuyên ngành

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
  Lịch sử 5
  Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • dạy học so sánh số thập phân
  Bài giảng khác
  dạy học so sánh số thập phân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
  Địa lí 4
  Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Xem đồng hồ
  Toán học 3
  Xem đồng hồ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Chia một số cho một tích
  Toán học 4
  Chia một số cho một tích

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY