Bài giảng Tiểu Học

Thư viện bài giảng Tiểu Học
bài giảng
Toán học 5

Tỉ số phần trăm

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 29. Thuỷ tinh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 13. Cửa Tùng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 28. Xi măng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 17. Ngu Công xã Trịnh Tường

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 14. Giao thông vận tải

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 15. Thương mại và du lịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 5

Bài 15. Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 5

Bài 14. Thu - Đông 1947. Việt Bắc - Mồ chôn giặc Pháp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
LTVC

Thực hành buỏi chiều tuần 17

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
TN-XH, KH - LS

Lịch sử 4. Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán

Thực hành toán tiêt 1 tuần 17

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán

Luyện tập chung Trang 90

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
LTVC

Tuần 17. Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán

Dấu hiệu chia hết cho 5

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Tính giá trị của biểu thức

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 15. Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 15. Nghe-kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 15. Nghe-kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Giải toán về tỉ số phần trăm

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Mĩ thuật 4

MT4. CHỦ ĐỀ 8: SÁNG TẠO VỚI CÁC NẾP GẤP GIẤY

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 65. iêm, yêm

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 10

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 15-16. Tổng kết vốn từ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 15 tiết 2. Tổng kết vốn từ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 4

Bài 1. Con người cần gì để sống?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Ôn tập các số đến 100 000

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Nhiều hơn, ít hơn

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Giới thiệu bảng chia

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Ôn tập về các phép tính với phân số

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

lop 5 đạo đức

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

giáo án lớp 5 đạo đức

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

luyện tập trang 81

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Làm quen với biểu thức

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 9. HH: Những bông hoa những bài ca

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Giới thiệu bảng chia

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Giới thiệu bảng chia

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Giới thiệu bảng chia

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Giới thiệu bảng chia

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Giới thiệu bảng nhân

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Giới thiệu bảng nhân

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Giới thiệu bảng nhân

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Giới thiệu bảng nhân

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 15. Lớp học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 12. HH: Ước mơ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Mĩ thuật 2

Chủ đề: Con vật quen thuộc

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
TN-XH, KH - LS

Bài 6. Chăm sóc và bảo vệ răng

 • một tháng trước
 • 0