Bài giảng Tin học

Thư viện bài giảng
bài giảng
Power Point

Bạo hành gia đình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Hệ điều hành sách mới

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài giảng lớp 9- bài trình chiếu 2017

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 6

Ôn tâp HK1 Tin6

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Ôn tâp HK1 Tin6

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Ôn tâp HK1 Tin6

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài thực hành 4 Các thao tác với tệp tin

Ôn tâp HK1 Tin6

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tổng hợp tin 6

Ôn tâp HK1 Tin6

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Tin học

ĐỀ THI HỌC KI 1 TIN 8_20(ĐỀ 1)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học

ĐỀ THI HỌC KI 1 TIN 6_20(ĐỀ 2)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học

ĐỀ THI HỌC KI 1 TIN 6_20(ĐỀ 1)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 4. Các thao tác với tệp tin

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Power Point

EM YÊU LỊCH SỬ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Power Point

em chăm học sử

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 5. Luyện tập chuột

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 7. Trình bày và in trang tính

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

bai 9: Định dạng trang chieu (t1)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 12

Bài 7: Liên kết giữa các bảng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Virus

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 12

bài 5 các thao tác trên bảng Phạm Thanh Nga

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0