Bài giảng Tin học

Thư viện bài giảng
bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Thao tác với bảng tính VNEN

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Tin học và xã hội (t2)

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài 8 Phần mềm trình chiếu

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài 7 Tin học và xã hội

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 9

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
B1 Từ máy tính đến mạng máy tính

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
B6 Tin học và xã hội

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 6. Trình bày bảng điểm lớp em

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Power Point

Nguyễn Ngọc Ánh

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

trang

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

HƯỚNG DẪN DÙNG VIOLET - NGÔ VĂN CHINH

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 14. Khái niệm về soạn thảo văn bản

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài 6 Định dạng trang tính

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
B1 Chương trình bảng tính là gì

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học trực tuyến (E-learning)

Tin học 8. Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Tiết 24 Bài tập

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Tiết 24 Bài tập

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Tiết 24 Bài tập

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

on tap

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Tin học 7

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

bài 9 phần mềm trình chiếu

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 12. Hệ điều hành Windows(t1)

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 27 ngày trước
 • 0