GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Tin học 1

 • tin lop 4
  Lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

 • Thiết kế Web với frontpage 2003
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

 • bai giang victo
  Lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2016

 • bai giang victo
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2016

 • bai giang victo
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2016

 • Dia ly TP Cần Thp
  Khoi 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khoi 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2016

 • tieng viet
  Khoi 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khoi 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2016

 • Thuuuuuuu
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2016

 • Yêu cầu tiêu chí ra đề kiểm tra
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2015

 • Yêu cầu tiêu chí ra đề kiểm tra
  Lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2015

 • Yêu cầu tiêu chí ra đề kiểm tra
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2015

 • Tập huấn ra đề theo TT 30
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2015

 • Tập huấn ra đề theo TT 30
  Lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2015

 • Tập huấn ra đề theo TT 30
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2015

 • tap go ca phim hang co so
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2015

 • tap go ca phim hang co so
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2015

 • tap go ca phim hang co so
  Lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2015

 • gan
  Lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2015

 • CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2015

 • CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC
  Lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2015

 • CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2015

 • bài tuyên truyền sách - Th Kim An
  Lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2015

 • kể chuyện 5c
  Bài giảng (Powerpoin)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng (Powerpoin)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2014

 • httrf
  Bài giảng (Powerpoin)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng (Powerpoin)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2014

 • Hướng dẫn tạo trang riêng
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2014

 • Tập huấn thư viện
  Lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2014

 • lớp 1 - tuần 2 - tiết 2
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2014

 • lớp 1 - tuần 2 - tiết 2
  Lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2014

 • Lơp 1 - tiết 1
  Lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2014

 • Lơp 1 - tiết 1
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2014

 • HƯỚNG DẪN SẮP XẾP HỌ, TÊN TRONG EXCEL
  Lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2014

 • PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM LỚP 2
  Lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/7/2014

 • PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM LỚP 1
  Lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/7/2014

 • PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM LỚP 3
  Lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/7/2014

 • Chương I. Tập hợp
  Lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2014

 • trai nghiem
  Lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2014

 • trai nghiem
  Lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2014

 • trai nghiem
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2014

 • trai nghiem
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2014

 • trai nghiem
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2014

 • trai nghiem
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2014

 • 4A - HS GIỎI - KHÁ
  Bài giảng (Powerpoin)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng (Powerpoin)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2014

 • TỔNG KẾT THANH TRA
  Bài giảng (Powerpoin)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng (Powerpoin)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2014

 • báo cáo truyền thống thành tích ba năm đề nghị công nhận lại làng văn hóa
  CÔNG VĂN CỦA PHÒNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CÔNG VĂN CỦA PHÒNG

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2014

 • DANH SÁCH LÊN LỚP 4A VÀ 2C
  Bài giảng (Powerpoin)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng (Powerpoin)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2014

 • KỊCH BẢN BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014
  Bài giảng (Powerpoin)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng (Powerpoin)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2014

 • Kế hoạch TC hội thi chi hội phụ nưc giỏi
  CÔNG VĂN CỦA PHÒNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CÔNG VĂN CỦA PHÒNG

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2014

 • chuyên hiệu nhà sử học nhỏ tuổi
  Bài giảng (Powerpoin)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng (Powerpoin)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2014

 • thi tìm hiểu âm vang điện biên
  Bài giảng (Powerpoin)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng (Powerpoin)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2014

 • BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG TRONG ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG
  CÔNG VĂN CỦA PHÒNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CÔNG VĂN CỦA PHÒNG

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2014

 • BÁO CÁO VÀ PHƯƠNG HƯỚNG ĐẠI HỘI CHI BỘ THÔN THỌ TIÊN
  CÔNG VĂN CỦA PHÒNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CÔNG VĂN CỦA PHÒNG

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2014

 • BÁO CÁO VÀ PHƯƠNG HƯỚNG ĐẠI HỘI CHI BỘ THÔ PHÚ ĐÔNG
  CÔNG VĂN CỦA PHÒNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CÔNG VĂN CỦA PHÒNG

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2014