Bài giảng Tin học 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • cách làm bài giảng powerpoit
   Lớp 1
   cách làm bài giảng powerpoit

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • tin lop 4
   Lớp 1
   tin lop 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2017

   Xem: 0

  • Thiết kế Web với frontpage 2003
   Bài giảng khác
   Thiết kế Web với frontpage 2003

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 4

  • bai giang victo
   Lớp 1
   bai giang victo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2016

   Xem: 0

  • bai giang victo
   Tin học
   bai giang victo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2016

   Xem: 7

  • bai giang victo
   Tin học
   bai giang victo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2016

   Xem: 7

  • Dia ly TP Cần Thp
   Khoi 1
   Dia ly TP Cần Thp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoi 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2016

   Xem: 0

  • tieng viet
   Khoi 1
   tieng viet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoi 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2016

   Xem: 0

  • Thuuuuuuu
   Tin học
   Thuuuuuuu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2016

   Xem: 0

  • Yêu cầu tiêu chí ra đề kiểm tra
   Tin học
   Yêu cầu tiêu chí ra đề kiểm tra

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2015

   Xem: 0

  • Yêu cầu tiêu chí ra đề kiểm tra
   Tin học
   Yêu cầu tiêu chí ra đề kiểm tra

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2015

   Xem: 0

  • Yêu cầu tiêu chí ra đề kiểm tra
   Lớp 1
   Yêu cầu tiêu chí ra đề kiểm tra

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2015

   Xem: 0

  • Tập huấn ra đề theo TT 30
   Tin học
   Tập huấn ra đề theo TT 30

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2015

   Xem: 0

  • Tập huấn ra đề theo TT 30
   Tin học
   Tập huấn ra đề theo TT 30

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2015

   Xem: 0

  • Tập huấn ra đề theo TT 30
   Lớp 1
   Tập huấn ra đề theo TT 30

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2015

   Xem: 0

  • tap go ca phim hang co so
   Tin học
   tap go ca phim hang co so

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2015

   Xem: 11

  • tap go ca phim hang co so
   Tin học
   tap go ca phim hang co so

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2015

   Xem: 28

  • tap go ca phim hang co so
   Lớp 1
   tap go ca phim hang co so

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2015

   Xem: 0

  • gan
   Lớp 1
   gan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2015

   Xem: 7

  • CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC
   Lớp 1
   CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2015

   Xem: 0

  • CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC
   Tin học
   CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2015

   Xem: 0

  • CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC
   Tin học
   CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2015

   Xem: 6

  • bài tuyên truyền sách - Th Kim An
   Lớp 1
   bài tuyên truyền sách - Th Kim An

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2015

   Xem: 0

  • kể chuyện 5c
   Bài giảng (Powerpoin)
   kể chuyện 5c

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng (Powerpoin)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2014

   Xem: 0

  • httrf
   Bài giảng (Powerpoin)
   httrf

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng (Powerpoin)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2014

   Xem: 9

  • Hướng dẫn tạo trang riêng
   Tin học
   Hướng dẫn tạo trang riêng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2014

   Xem: 0

  • Tập huấn thư viện
   Lớp 1
   Tập huấn thư viện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2014

   Xem: 0

  • lớp 1 - tuần 2 - tiết 2
   Lớp 1
   lớp 1 - tuần 2 - tiết 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2014

   Xem: 0

  • lớp 1 - tuần 2 - tiết 2
   Tin học
   lớp 1 - tuần 2 - tiết 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2014

   Xem: 7

  • Lơp 1 - tiết 1
   Lớp 1
   Lơp 1 - tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2014

   Xem: 0

  • Lơp 1 - tiết 1
   Tin học
   Lơp 1 - tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2014

   Xem: 8

  • HƯỚNG DẪN SẮP XẾP HỌ, TÊN TRONG EXCEL
   Lớp 1
   HƯỚNG DẪN SẮP XẾP HỌ, TÊN TRONG EXCEL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2014

   Xem: 8

  • PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM LỚP 2
   Lớp 1
   PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM LỚP 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2014

   Xem: 0

  • PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM LỚP 1
   Lớp 1
   PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM LỚP 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2014

   Xem: 0

  • PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM LỚP 3
   Lớp 1
   PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM LỚP 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2014

   Xem: 0

  • Chương I. Tập hợp
   Lớp 1
   Chương I. Tập hợp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2014

   Xem: 0

  • trai nghiem
   Lớp 1
   trai nghiem

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2014

   Xem: 7

  • trai nghiem
   Lớp 1
   trai nghiem

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2014

   Xem: 7

  • trai nghiem
   Tin học
   trai nghiem

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2014

   Xem: 0

  • trai nghiem
   Tin học
   trai nghiem

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2014

   Xem: 0

  • trai nghiem
   Tin học
   trai nghiem

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2014

   Xem: 0

  • trai nghiem
   Tin học
   trai nghiem

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2014

   Xem: 0

  • 4A - HS GIỎI - KHÁ
   Bài giảng (Powerpoin)
   4A - HS GIỎI - KHÁ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng (Powerpoin)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2014

   Xem: 0

  • TỔNG KẾT THANH TRA
   Bài giảng (Powerpoin)
   TỔNG KẾT THANH TRA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng (Powerpoin)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2014

   Xem: 0

  • báo cáo truyền thống thành tích ba năm đề nghị công nhận lại làng văn hóa
   CÔNG VĂN CỦA PHÒNG
   báo cáo truyền thống thành tích ba năm đề nghị công nhận lại làng văn hóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CÔNG VĂN CỦA PHÒNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2014

   Xem: 0

  • DANH SÁCH LÊN LỚP 4A VÀ 2C
   Bài giảng (Powerpoin)
   DANH SÁCH LÊN LỚP 4A VÀ 2C

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng (Powerpoin)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2014

   Xem: 15

  • KỊCH BẢN BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014
   Bài giảng (Powerpoin)
   KỊCH BẢN BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng (Powerpoin)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2014

   Xem: 0

  • Kế hoạch TC hội thi chi hội phụ nưc giỏi
   CÔNG VĂN CỦA PHÒNG
   Kế hoạch TC hội thi chi hội phụ nưc giỏi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CÔNG VĂN CỦA PHÒNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2014

   Xem: 19

  • chuyên hiệu nhà sử học nhỏ tuổi
   Bài giảng (Powerpoin)
   chuyên hiệu nhà sử học nhỏ tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng (Powerpoin)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2014

   Xem: 0

  • thi tìm hiểu âm vang điện biên
   Bài giảng (Powerpoin)
   thi tìm hiểu âm vang điện biên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng (Powerpoin)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2014

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY