Bài giảng Tin học 10

Thư viện bài giảng
bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 10

Bài 22. Một số dịch vụ cơ bản của Internet

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

trang

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

HƯỚNG DẪN DÙNG VIOLET - NGÔ VĂN CHINH

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 14. Khái niệm về soạn thảo văn bản

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Power Point

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 10

Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 5. Ngôn ngữ lập trình

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 16. Định dạng văn bản

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 17. Một số chức năng khác

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 6. Giải bài toán trên máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 5. Ngôn ngữ lập trình

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 4. Bài toán và thuật toán

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 3. Giới thiệu về máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

bài tập thuật toán

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Tin Học- Bài 1&2

 • 5 tháng trước
 • 0