Bài giảng Tin học 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học 10 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 8. Những ứng dụng của tin học
   Tin học 10
   Bài 8. Những ứng dụng của tin học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 8. Những ứng dụng của tin học
   Tin học 10
   Bài 8. Những ứng dụng của tin học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 3. Giới thiệu về máy tính
   Tin học 10
   Bài 3. Giới thiệu về máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 1

  • Bài 19. Tạo và làm việc với bảng
   Tin học 10
   Bài 19. Tạo và làm việc với bảng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 3. Giới thiệu về máy tính
   Tin học 10
   Bài 3. Giới thiệu về máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 1

  • Bài 3. Giới thiệu về máy tính
   Tin học 10
   Bài 3. Giới thiệu về máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Thực hành 2. Làm quen với máy tính
   Tin học 10
   Thực hành 2. Làm quen với máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • Hinhhoc12
   Tin học 10
   Hinhhoc12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Tin học và xã hội
   Tin học 10
   Bài 9. Tin học và xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • tin hoc 10
   Tin học 10
   tin hoc 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Tệp và quản lí tệp
   Tin học 10
   Bài 11. Tệp và quản lí tệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 20. Mạng máy tính
   Tin học 10
   Bài 20. Mạng máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 22 một số dịch vụ cơ bản của internet
   Tin học 10
   Bài 22 một số dịch vụ cơ bản của internet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2018

   Xem: 0

  • BAI 1. TIN HOC LA MOT NGANH KHOA HOC
   Tin học 10
   BAI 1. TIN HOC LA MOT NGANH KHOA HOC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Thông tin và dữ liệu (tiết 2)
   Tin học 10
   Bài 2. Thông tin và dữ liệu (tiết 2)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2018

   Xem: 2

  • Bài 2. Thông tin và dữ liệu (Tiêt1)
   Tin học 10
   Bài 2. Thông tin và dữ liệu (Tiêt1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Tin học là một ngành khoa học
   Tin học 10
   Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2018

   Xem: 2

  • Bài 1. Tin học là một ngành khoa học
   Tin học 10
   Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2018

   Xem: 3

  • Bai 4 Bai toan va Thuat toan
   Tin học 10
   Bai 4 Bai toan va Thuat toan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Giới thiệu về Máy tính điện tử
   Tin học 10
   Giới thiệu về Máy tính điện tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet
   Tin học 10
   Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 20. Mạng máy tính
   Tin học 10
   Bài 20. Mạng máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet
   Tin học 10
   Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Những ứng dụng của tin học
   Tin học 10
   Bài 8. Những ứng dụng của tin học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2018

   Xem: 0

  • Tin học 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2018

   Xem: 0

  • Đỗ Thị Trâm 10a5
   Tin học 10
   Đỗ Thị Trâm 10a5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 0

  • Đõ Thị Trâm 10a5
   Tin học 10
   Đõ Thị Trâm 10a5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 0

  • hóa học
   Tin học 10
   hóa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2018

   Xem: 0

  • hoanga7
   Tin học 10
   hoanga7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • Trần Tiến Dũng lớp 10a5
   Tin học 10
   Trần Tiến Dũng lớp 10a5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 0

  • bài 20 mạng máy tính
   Tin học 10
   bài 20 mạng máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Tin học 10
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • đỗ thị trâm 10a5
   Tin học 10
   đỗ thị trâm 10a5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • doanh 10a5
   Tin học 10
   doanh 10a5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • phát triển ngôn ngữ
   Tin học 10
   phát triển ngôn ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • bai 2 thuc hanh..thong tin
   Tin học 10
   bai 2 thuc hanh..thong tin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • mạng máy tính
   Tin học 10
   mạng máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • bài 2 thuc hanh....thong tin
   Tin học 10
   bài 2 thuc hanh....thong tin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • tin học 10
   Tin học 10
   tin học 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • bài 1 tin học
   Tin học 10
   bài 1 tin học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Tin học 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • bai 15
   Tin học 10
   bai 15

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • tin hoc 10
   Tin học 10
   tin hoc 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • ngon ngu tin hoc
   Tin học 10
   ngon ngu tin hoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • ngôn ngữ lập trình
   Tin học 10
   ngôn ngữ lập trình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • ngôn ngữ lập trình
   Tin học 10
   ngôn ngữ lập trình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • tin học
   Tin học 10
   tin học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • tin học 10
   Tin học 10
   tin học 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Bai 5 Ngon ngu lap trinh
   Tin học 10
   Bai 5 Ngon ngu lap trinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • tin học 10
   Tin học 10
   tin học 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY