Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học 11 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Tin học 11

 • Bài 10. Cấu trúc lặp
  Tin học 11
  Bài 10. Cấu trúc lặp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh
  Tin học 11
  Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
  Tin học 11
  Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Bài tập và thực hành 1
  Tin học 11
  Bài tập và thực hành 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 7. Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản
  Tin học 11
  Bài 7. Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
  Tin học 11
  Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
  Tin học 11
  Bài 1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2018

  Xem: 0

 • Bài tập và thực hành 8
  Tin học 11
  Bài tập và thực hành 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
  Tin học 11
  Bài 1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 10. Cấu trúc lặp
  Tin học 11
  Bài 10. Cấu trúc lặp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp
  Tin học 11
  Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
  Tin học 11
  Bài 1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2018

  Xem: 0

 • Bài 17. Chương trình con và phân loại
  Tin học 11
  Bài 17. Chương trình con và phân loại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 11. Kiểu mảng (tiết 1)
  Tin học 11
  Bài 11. Kiểu mảng (tiết 1)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 0

 • Nghề Tin học văn phòng. Bài 8. Định dạng văn bản
  Tin học 11
  Nghề Tin học văn phòng. Bài 8. Định dạng văn bản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2018

  Xem: 0

 • lê thị hạnh 10a5
  Tin học 11
  lê thị hạnh 10a5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • thiều thu phương 10a5
  Tin học 11
  thiều thu phương 10a5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • bài 14
  Tin học 11
  bài 14

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • BÀI 14 TIN HỌC 11_2018 (Soạn theo phương pháp mới)
  Tin học 11
  BÀI 14 TIN HỌC 11_2018 (Soạn theo phương pháp mới)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Bài giới thiệu Huyện Bảo Yên của học sinh
  Tin học 11
  Bài giới thiệu Huyện Bảo Yên của học sinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 11. Kiểu mảng
  Tin học 11
  Bài 11. Kiểu mảng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 15. Thao tác với tệp
  Tin học 11
  Bài 15. Thao tác với tệp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con
  Tin học 11
  Bài 18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 17. Chương trình con và phân loại
  Tin học 11
  Bài 17. Chương trình con và phân loại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp
  Tin học 11
  Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 14,15 . Kiểu dữ liệu tệp
  Tin học 11
  Bài 14,15 . Kiểu dữ liệu tệp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 11. Kiểu mảng
  Tin học 11
  Bài 11. Kiểu mảng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 12. Kiểu xâu
  Tin học 11
  Bài 12. Kiểu xâu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 17. Chương trình con và phân loại
  Tin học 11
  Bài 17. Chương trình con và phân loại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 11. Kiểu mảng
  Tin học 11
  Bài 11. Kiểu mảng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 12. Kiểu xâu
  Tin học 11
  Bài 12. Kiểu xâu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 12. Kiểu xâu
  Tin học 11
  Bài 12. Kiểu xâu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 11. Kiểu mảng
  Tin học 11
  Bài 11. Kiểu mảng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh
  Tin học 11
  Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp
  Tin học 11
  Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con
  Tin học 11
  Bài 18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 11. Kiểu mảng
  Tin học 11
  Bài 11. Kiểu mảng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 15. Thao tác với tệp
  Tin học 11
  Bài 15. Thao tác với tệp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 10. Cấu trúc lặp
  Tin học 11
  Bài 10. Cấu trúc lặp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 1

 • Bài tập chương 3 tin11
  Tin học 11
  Bài tập chương 3 tin11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2018

  Xem: 1

 • Bài 17. Chương trình con và phân loại
  Tin học 11
  Bài 17. Chương trình con và phân loại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 10. Cấu trúc lặp
  Tin học 11
  Bài 10. Cấu trúc lặp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 10. Cấu trúc lặp-tiết 1
  Tin học 11
  Bài 10. Cấu trúc lặp-tiết 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2017

  Xem: 6

 • Bài 10. Cấu trúc lặp
  Tin học 11
  Bài 10. Cấu trúc lặp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2017

  Xem: 9

 • Bài 11. Kiểu mảng
  Tin học 11
  Bài 11. Kiểu mảng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 8

 • Bài 10. Cấu trúc lặp
  Tin học 11
  Bài 10. Cấu trúc lặp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2017

  Xem: 9

 • Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh
  Tin học 11
  Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp
  Tin học 11
  Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 17. Chương trình con và phân loại
  Tin học 11
  Bài 17. Chương trình con và phân loại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp
  Tin học 11
  Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2017

  Xem: 0

 • bt chương 2
  Tin học 11
  bt chương 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2017

  Xem: 0

 • đuổi hình bắt chữ
  Tin học 11
  đuổi hình bắt chữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY