GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Tin học 2

 • Tin học 2
  Lớp 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2017

 • THực hành: Bàn phím máy tinh
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

 • THá»±c hành: Bàn phím máy tinh
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

 • THực hành: Bàn phím máy tinh
  Lớp 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

 • Bài 6 ATGT
  Lớp 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2016

 • Bài 5 ATGT
  Lớp 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2016

 • Bài 4 ATGT
  Lớp 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2016

 • Bài 3 ATGT
  Lớp 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2016

 • Bài 2 ATGT
  Lớp 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2016

 • Bài 1 ATGT
  Lớp 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2016

 • Kỹ năng sống lớp 2 Giữ gìn đôi mắt sáng
  Lớp 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2016

 • lớp 2 - tuần 1 - tiết 1
  Lớp 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2014

 • lớp 2 - tuần 1 - tiết 1
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2014

 • BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013-2014
  Năm học 2013-2014

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Năm học 2013-2014

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2014

 • BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013-2014
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2014

 • BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013-2014
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2014

 • Huong dan danh gia ccvc 2014
  BÀI GIẢNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử BÀI GIẢNG

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

 • Huong dan danh gia ccvc 2014
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

 • LT&Câu: Câu kể - Hà Văn Hùng
  Lớp 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2014

 • LT&Câu: Câu kể - Hà Văn Hùng
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2014

 • Hình ảnh trang trí bài giảng
  Lớp 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2014

 • Cây thuốc nam
  Lớp 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2014

 • ve hinh e lip, hinh tron
  Giáo án Tin học PP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo án Tin học PP

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2014

 • Tin bai thang 3
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2014

 • Tin bai thang 3
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2014

 • Tin bai thang 3
  ĐIỂM TRƯỜNG Y HẢN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử ĐIỂM TRƯỜNG Y HẢN

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2014

 • Tài liệu học tập Đ HCM 2013
  Năm 2013

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Năm 2013

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2014

 • BC SƠ KẾT HK1 2013-2014 CỦA PGD
  Năm học 2013-2014

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Năm học 2013-2014

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2014

 • BC SƠ KẾT HK1 2013-2014 CỦA PGD
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2014

 • BC SƠ KẾT HK1 2013-2014 CỦA PGD
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2014

 • Giới thiệu về bài Lão Hổ Thượng Sơn
  Lão Hổ Thượng Sơn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lão Hổ Thượng Sơn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2014

 • Lão Hổ Thượng Sơn
  Lão Hổ Thượng Sơn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lão Hổ Thượng Sơn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2014

 • Giới thiệu về bài Lão Hổ Thượng Sơn
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2014

 • Giới thiệu về bài Lão Hổ Thượng Sơn
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2014

 • Lão Hổ Thượng Sơn
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2014

 • Lão Hổ Thượng Sơn
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2014

 • Huong dan viet SKKN thi GVG
  BÀI GIẢNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử BÀI GIẢNG

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2014

 • Huong dan viet SKKN thi GVG
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2014

 • BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ 1 2013--2014
  Năm học 2013-2014

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Năm học 2013-2014

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2014

 • BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ 1 2013--2014
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2014

 • BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ 1 2013--2014
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2014

 • Hình nền đẹp 8
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2014

 • Hình nền đẹp 7
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2014

 • Hình nền đẹp 6
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2014

 • Buom hoa
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2014

 • Hình nền đẹp 4
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2014

 • Hình nền đẹp 3
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2014

 • Hình nền đẹp 2
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2014

 • Hình nền đẹp 1
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2014

 • Hinh nen dep 60
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2014

 • Hinh nen dep 59
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2014

 • Hinh nen dep 58
  Tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2014