Bài giảng Tin học 6

Thư viện bài giảng
bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 12. Hệ điều hành Windows(t1)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

SƠN LĨNH XÃ MIỀN NÚI

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài tập

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài 11 Tổ chức thông tin trong máy tính

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
B11 Tổ chức thông tin trong máy tính

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 6

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 12. Hệ điều hành Windows

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài 9 Vì sao cần có hệ điều hành

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
B9 Vì sao cần có hệ điều hành

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
POWERPOINT 5

KHUNG LONG

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Hoi nghi vien chuc nguoi lao dong 2017

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Hoi nghi vien chuc nguoi lao dong 2017

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Hoi nghi vien chuc nguoi lao dong 2017

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Hoi nghi vien chuc nguoi lao dong 2017

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Bài 8 Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời

Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
B8 Quan sát trái đátvà các vì sao trong hệ mặt trời

Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Solar System 3D Simulator

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 8. Quan sát hệ mặt trời

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

èccdv

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

nghề:bai8_k11, định dạng vb

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Tin 6 Bài 6. Học gõ mười ngón (2017)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Tin 6 Bai 5 Luyện tập chuột (2017)

 • 2 tháng trước
 • 0