Bài giảng Tin học 8

Thư viện bài giảng tổng hợp nhiều giáo án, bài giảng, đề thi của tất cả các trường THCS trên cả nước, nội dung bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo Bài giảng Tin học 8 để làm quen với cấu trúc bài học, các dạng bài tập. Dưới đây là một trong những tài liệu tham khảo và ôn thi bổ ích dành cho các em học sinh. Nhằm giúp các em kiểm tra lại kiến thức đã học
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Tin học 8

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Tiết 24 Bài tập

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Tiết 24 Bài tập

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Tiết 24 Bài tập

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Giáo án điện tử Tin 8 Ôn tập học kỳ I

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Giáo án điện tử Tin 8 Ôn tập học kỳ I

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Giáo án điện tử Tin 8 Ôn tập học kỳ I

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Trắc nghiệm nghề phổ thông-Tin học văn phòng

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài tập lần 1

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 5 tháng trước
 • 0