Bài giảng Tin học 9

Thư viện bài giảng
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Tin học và xã hội (t2)

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài 8 Phần mềm trình chiếu

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài 7 Tin học và xã hội

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 9

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
B1 Từ máy tính đến mạng máy tính

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
B6 Tin học và xã hội

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

bài 9 phần mềm trình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Tin học 9: Bài 8: Bài trình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 6. Bài trình chiếu đầu tiên của em

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Tin học 9

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Tin học và xã hội

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 14. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

tin 9 bài 6

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • một tháng trước
 • 0