Bài giảng Tin học 9

Thư viện bài giảng tổng hợp nhiều giáo án, bài giảng, đề thi của tất cả các trường THCS trên cả nước, nội dung bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo Bài giảng Tin học 9 để làm quen với cấu trúc bài học, các dạng bài tập. Dưới đây là một trong những tài liệu tham khảo và ôn thi bổ ích dành cho các em học sinh. Nhằm giúp các em kiểm tra lại kiến thức đã học
bài giảng
Tin học 9

Bài giảng lớp 9- bài trình chiếu 2017

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

bai 9: Định dạng trang chieu (t1)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài 9 Bài trình chiếu

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
B8 Bài trình chiếu

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 4. Tạo trang web đơn giản

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 5. Sao lưu dự phòng và quét virus

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Tin học và xã hội (t2)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài 8 Phần mềm trình chiếu

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài 7 Tin học và xã hội

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 9

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
B1 Từ máy tính đến mạng máy tính

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
B6 Tin học và xã hội

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

bài 9 phần mềm trình chiếu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Tin học 9: Bài 8: Bài trình chiếu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Tin học 9

Tin học 9

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Tin học và xã hội

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 14. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0