Bài giảng Toán học

Thư viện bài giảng Toán học
bài giảng
Đại số 7

Chương II. §5. Hàm số

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

TRÒ CHƠI: ĐẤU CÙNG THỦ MÔN NỔI TIẾNG

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hình học 10

Ôn tập Chương I. Vectơ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

hinh hoc 8 TNST CHỦ ĐỀ 2

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 9

Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
TL Tham khảo

tinh su pham trong bai giang power poin

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

Luyện tập diện tích hình chữ nhật GVG

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

Luyện tập diện tích hình chữ nhật GVG

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

Luyện tập diện tích hình chữ nhật GVG

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Giải tích 12

Chương II. Bạn có biết: Ai đã phát minh ra Lôgarit?

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 7

Đại số 7. Chương I. §12. Số thực

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 7

Đại số 7. Chương I. §12. Số thực

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 7

Đại số 7. Chương I. §12. Số thực

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 7

Đại số 7. Chương I. §12. Số thực

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hình học 9

Chương III. §1. Góc ở tâm. Số đo cung( THÚY)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Số học 6

Chương III. §9. Phép trừ phân số

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Đại số 7

Các bài Luyện tập

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 7

Chương II. §6. Mặt phẳng toạ độ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 7

Ôn tập Chương II. Hàm số và đồ thị

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Toán học 9

Luyện tập HSBN

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 9

ĐS 9 tiết21

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
ĐS-GT 11

Chương II. §5. Xác suất của biến cố

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương II. §2. Diện tích hình chữ nhật

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 8

Chương III. §1. Mở đầu về phương trình

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 8

Chương II. §6. Phép trừ các phân thức đại số

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 8

Chương II. §8. Phép chia các phân thức đại số

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 8

Chương II. §7. Phép nhân các phân thức đại số

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương II. §1. Đa giác. Đa giác đều

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §8. Đối xứng tâm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 8

Chương I. §3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 6

hinh hoc 6

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 7

Chương IV. §3. Đơn thức

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 6

Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Bài giảng điện tử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Bài giảng điện tử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 7

§6. Mặt phẳng toạ độ có tích hợp liên môn

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Số học 6

Chương III. §7. Phép cộng phân số

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Số học 6

Chương II. §5. Cộng hai số nguyên khác dấu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 9

Chương III. §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 10

Chương III. §1. Phương trình đường thẳng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng