Bài giảng Toán học 10

Thư viện bài giảng Toán học 10
bài giảng
Hình học 10

Chương III. §1. Phương trình đường thẳng

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đại số 10

Chương I. §5. Số gần đúng. Sai số

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 10

Hình học 10 nâng cao. Ôn tập Chương I. Vectơ

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 10

Chương III. §1. Phương trình đường thẳng

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đại số 10

Chương V. §2. Biểu đồ

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đại số 10 Nâng cao

Ôn tập Chương V. Thống kê

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 10

Giao an PPT Toan hoc 10

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 10

Giao an PPT Toan hoc 10

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 10

bài 4 luyện tập về hệ trục tọa độ (tiếp)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 10

Chương III. §2. Phương trình đường tròn

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 10

Chương VI. §1. Cung và góc lượng giác

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 10

Chương IV. §5. Dấu của tam thức bậc hai

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 10

Chương III. §1. Phương trình đường thẳng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hình học 10

Chương I. §4. Hệ trục toạ độ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Đại số

Chương II. §3. Hàm số bậc hai

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Đại số 10

Chương III. §1. Đại cương về phương trình(tiết 1)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 10

Chương I. §4. Hệ trục toạ độ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 10

Chương I. §4. Hệ trục toạ độ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 10

Chương II. §3. Hàm số bậc hai

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 10

Chương II. §3. Hàm số bậc hai

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 10

Hàm số bậc 2 (Tiết 2)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 10

Hàm số bậc 2 (Tiết 2)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 10

Ôn tập Bpt bậc1( 1 ẩn- Có trò chơi Giải ô chữ)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 10

Ôn tập Bpt bậc1( 1 ẩn- Có trò chơi Giải ô chữ)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 10

Tích vectơ với 1 số (Có trò chơi Bức Tranh bí mật)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 10

Tích vectơ với 1 số (Có trò chơi Bức Tranh bí mật)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 10

RUNG CHUÔNG VÀNG TOÁN 10

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 10

RUNG CHUÔNG VÀNG TOÁN 10

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 10

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (Tiết 3)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 10

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (Tiết 3)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 10

ÔN TẬP SỐ NGUYÊN (có trò chơi Ai nhanh nhất)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 10

ÔN TẬP SỐ NGUYÊN (có trò chơi Ai nhanh nhất)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 10

Chương II. §3. Hàm số bậc hai

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 10

Ôn tập Chương II. Hàm số bậc nhất và bậc hai

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 10 Nâng cao

Chương I. §4. Tích của một vectơ với một số

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 10 Nâng cao

hàm số bậc 2

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 10

Phương trình đường tròn (tiết 2)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 10

Chương I. §4. Hệ trục toạ độ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 10

Chương I. §4. Hệ trục toạ độ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Đại số 10

ôn tập dấu tam thuc bậc hai

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 10 Nâng cao

Chương IV. §6. Dấu của tam thức bậc hai

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 10

Chương I. §3. Tích của vectơ với một số

 • 2 tháng trước
 • 0