Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Toán học 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Toán học 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Toán học 4

 • Luyện tập Trang 120
  Toán học 4
  Luyện tập Trang 120

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
  Toán học 4
  Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/7/2018

  Xem: 0

 • Hàng và lớp
  Toán học 4
  Hàng và lớp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2018

  Xem: 0

 • Hình thoi
  Toán học 4
  Hình thoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2018

  Xem: 2

 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
  Toán học 4
  Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
  Toán học 4
  Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • Tính chất kết hợp của phép cộng
  Toán học 4
  Tính chất kết hợp của phép cộng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/7/2018

  Xem: 0

 • Ki-lô-mét vuông
  Toán học 4
  Ki-lô-mét vuông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/6/2018

  Xem: 0

 • Các số có sáu chữ số
  Toán học 4
  Các số có sáu chữ số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập Trang 7
  Toán học 4
  Luyện tập Trang 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/5/2018

  Xem: 0

 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
  Toán học 4
  Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2018

  Xem: 0

 • Phân số
  Toán học 4
  Phân số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2018

  Xem: 0

 • Diện tích hình bình hành
  Toán học 4
  Diện tích hình bình hành

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập Trang 128
  Toán học 4
  Luyện tập Trang 128

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2018

  Xem: 0

 • Hình bình hành
  Toán học 4
  Hình bình hành

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2018

  Xem: 0

 • Phép cộng phân số (tiếp theo)
  Toán học 4
  Phép cộng phân số (tiếp theo)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2018

  Xem: 0

 • Phép cộng phân số
  Toán học 4
  Phép cộng phân số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2018

  Xem: 0

 • Hình thoi
  Toán học 4
  Hình thoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2018

  Xem: 0

 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
  Toán học 4
  Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Biểu thức có chứa một chữ
  Toán học 4
  Biểu thức có chứa một chữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • toán 4
  Toán học 4
  toán 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 0

 • Khoa học: Sử nảy mầm từ hạt
  Toán học 4
  Khoa học: Sử nảy mầm từ hạt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 0

 • Toán tiết 168 ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
  Toán học 4
  Toán tiết 168 ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 0

 • Chia cho số có hai chữ số
  Toán học 4
  Chia cho số có hai chữ số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập về hình học tt
  Toán học 4
  Ôn tập về hình học tt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập về tìm số trung bình cộng
  Toán học 4
  Ôn tập về tìm số trung bình cộng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2018

  Xem: 0

 • tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
  Toán học 4
  tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2018

  Xem: 0

 • bài 5suwr dụng câu lệnh lặp tiết 1
  Toán học 4
  bài 5suwr dụng câu lệnh lặp tiết 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập chung trang 152
  Toán học 4
  Luyện tập chung trang 152

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • Toán lớp 4 bài Thực hành trang 163
  Toán học 4
  Toán lớp 4 bài Thực hành trang 163

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • ôn tập về đại lượng(tiếp theo)
  Toán học 4
  ôn tập về đại lượng(tiếp theo)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập về số tự nhiên ( tt )
  Toán học 4
  Ôn tập về số tự nhiên ( tt )

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 0

 • hình thoi toán 4
  Toán học 4
  hình thoi toán 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
  Toán học 4
  Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • thương có chữ số 0
  Toán học 4
  thương có chữ số 0

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • ôn tập về đại lượng
  Toán học 4
  ôn tập về đại lượng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
  Toán học 4
  Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • luyện tập chung
  Toán học 4
  luyện tập chung

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • Toán học 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 1

 • Ôn tập về phân số
  Toán học 4
  Ôn tập về phân số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • Phép nhân phân số
  Toán học 4
  Phép nhân phân số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • Toán học 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 1

 • Ung dung cua ti le ban do.ppt
  Toán học 4
  Ung dung cua ti le ban do.ppt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Toán học 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 1

 • Luyện từ và câu Tuần 6 bài Trường học
  Toán học 4
  Luyện từ và câu Tuần 6 bài Trường học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Tiết 126 Luyện tập
  Toán học 4
  Tiết 126 Luyện tập

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • 10a5
  Toán học 4
  10a5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Ung dung cua ti le ban do.ppt
  Toán học 4
  Ung dung cua ti le ban do.ppt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Toán học 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 1

 • Diện tích hình bình hành
  Toán học 4
  Diện tích hình bình hành

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
  Toán học 4
  Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Nhân với số có hai chữ số
  Toán học 4
  Nhân với số có hai chữ số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY