Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Toán học 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Toán học 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Toán học 5

 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
  Toán học 5
  Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập Trang 9
  Toán học 5
  Luyện tập Trang 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập chung Trang 15
  Toán học 5
  Luyện tập chung Trang 15

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 7

 • Luyện tập Trang 45
  Toán học 5
  Luyện tập Trang 45

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/7/2018

  Xem: 1

 • Diện tích hình thang
  Toán học 5
  Diện tích hình thang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • Thể tích hình hộp chữ nhật
  Toán học 5
  Thể tích hình hộp chữ nhật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • Diện tích hình thang
  Toán học 5
  Diện tích hình thang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/6/2018

  Xem: 0

 • Chu vi hình tròn.
  Toán học 5
  Chu vi hình tròn.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2018

  Xem: 0

 • Nhât ký lớp 5 Vnen tuần 1-tuần 12
  Toán học 5
  Nhât ký lớp 5 Vnen tuần 1-tuần 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập Trang 160
  Toán học 5
  Luyện tập Trang 160

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập chung Trang 32
  Toán học 5
  Luyện tập chung Trang 32

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2018

  Xem: 0

 • Khái niệm số thập phân
  Toán học 5
  Khái niệm số thập phân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2018

  Xem: 0

 • Quãng đường
  Toán học 5
  Quãng đường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2018

  Xem: 0

 • Phép nhân
  Toán học 5
  Phép nhân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập về số thập phân
  Toán học 5
  Ôn tập về số thập phân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2018

  Xem: 0

 • Chia số đo thời gian cho một số
  Toán học 5
  Chia số đo thời gian cho một số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2018

  Xem: 0

 • Thể tích hình lập phương
  Toán học 5
  Thể tích hình lập phương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập chung Trang 179
  Toán học 5
  Luyện tập chung Trang 179

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • Khai niem so thap phan.ppt
  Toán học 5
  Khai niem so thap phan.ppt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • khái nệm số thập phân( tiếp theo)
  Toán học 5
  khái nệm số thập phân( tiếp theo)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập: Khái niệm về phân số
  Toán học 5
  Ôn tập: Khái niệm về phân số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập chung Trang 171,172
  Toán học 5
  Luyện tập chung Trang 171,172

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 0

 • Diện tích hình tam giác
  Toán học 5
  Diện tích hình tam giác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập Trang 167
  Toán học 5
  Luyện tập Trang 167

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • Một số dạng bài toán đã học
  Toán học 5
  Một số dạng bài toán đã học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

  Xem: 0

 • toan5on tập về tính diện tích ,thể tích một số hình
  Toán học 5
  toan5on tập về tính diện tích ,thể tích một số hình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

  Xem: 0

 • toan5
  Toán học 5
  toan5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

  Xem: 0

 • Toán học 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

  Xem: 1

 • Chia số đo thời gian cho một số
  Toán học 5
  Chia số đo thời gian cho một số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập chu vi, hình học Trang 166
  Toán học 5
  Ôn tập chu vi, hình học Trang 166

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc : Tà áo dài VN
  Toán học 5
  Tập đọc : Tà áo dài VN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 0

 • ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ (TUẦN 28 TIẾT 140)
  Toán học 5
  ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ (TUẦN 28 TIẾT 140)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Toán học 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 2

 • Toán học 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 2

 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
  Toán học 5
  Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
  Toán học 5
  Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập Trang 167
  Toán học 5
  Luyện tập Trang 167

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • khoa hoc
  Toán học 5
  khoa hoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • KHOA HOC
  Toán học 5
  KHOA HOC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • Phép chia
  Toán học 5
  Phép chia

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • phép trừ
  Toán học 5
  phép trừ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập: Phép trừ
  Toán học 5
  Ôn tập: Phép trừ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • lớp 5 theo tuần
  Toán học 5
  lớp 5 theo tuần

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
  Toán học 5
  Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập Trang 164
  Toán học 5
  Luyện tập Trang 164

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập Trang 165
  Toán học 5
  Luyện tập Trang 165

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Toán 5 Ôn tập về đo thời gian
  Toán học 5
  Toán 5 Ôn tập về đo thời gian

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • câu ghép
  Toán học 5
  câu ghép

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Bảng đơn vị đo thời gian
  Toán học 5
  Bảng đơn vị đo thời gian

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Chia số đo thời gian cho một số
  Toán học 5
  Chia số đo thời gian cho một số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 2

 • Trừ hai số thập phân
  Toán học 5
  Trừ hai số thập phân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập và bổ sung về giải toán
  Toán học 5
  Ôn tập và bổ sung về giải toán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 2

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY