Bài giảng Toán học 8

Thư viện bài giảng Toán học 8 tổng hợp nhiều giáo án, bài giảng, đề thi của tất cả các trường THCS trên cả nước, nội dung bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo Bài giảng Toán học 8 để làm quen với cấu trúc bài học, các dạng bài tập. Dưới đây là một trong những tài liệu tham khảo và ôn thi bổ ích dành cho các em học sinh. Nhằm giúp các em kiểm tra lại kiến thức đã học
bài giảng
Toán học 8

hinh hoc 8 TNST CHỦ ĐỀ 2

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

Luyện tập diện tích hình chữ nhật GVG

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

Luyện tập diện tích hình chữ nhật GVG

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

Luyện tập diện tích hình chữ nhật GVG

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hình học 8

Chương II. §2. Diện tích hình chữ nhật

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 8

Chương III. §1. Mở đầu về phương trình

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 8

Chương II. §6. Phép trừ các phân thức đại số

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 8

Chương II. §8. Phép chia các phân thức đại số

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 8

Chương II. §7. Phép nhân các phân thức đại số

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương II. §1. Đa giác. Đa giác đều

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §8. Đối xứng tâm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 8

Chương I. §3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

hinh hoc 8 Hình vuông

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

hinh hoc 8 Hình vuông

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Đại số 8

Chương II. §7. Phép nhân các phân thức đại số

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

dai so 8 Luyện tập rút gọn phân thức

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

dai so 8 Luyện tập rút gọn phân thức

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

dai so 8 Luyện tập rút gọn phân thức

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 8

Chương II. §8. Phép chia các phân thức đại số

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §12. Hình vuông

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §9. Hình chữ nhật

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

tiet 26-HINH

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

tiet 26-hinh 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 8

Chương II. §6. Phép trừ các phân thức đại số

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương II. §3. Diện tích tam giác

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Toán học 8

Chuyên đề: phân tích đa thức thành nhân tử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

Chuyên đề: phân tích đa thức thành nhân tử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

Chuyên đề: phân tích đa thức thành nhân tử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

Chuyên đề tìm GTLN và GTNN của biểu thức

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

Chuyên đề tìm GTLN và GTNN của biểu thức

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Hình học 8. Chương II. §1. Đa giác. Đa giác đều

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương II. §2. Diện tích hình chữ nhật

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 8

Chương II. §1. Phân thức đại số

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 8

Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thức

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Ôn tập Chương I. Tứ giác

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Toán học 8

chuyen de gtnn,gtln cua bieu thuc

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

chuyen de gtnn,gtln cua bieu thuc

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

chuyen de tim gtnn,gtln cua bieu thuc

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

chuyen de tim gtnn,gtln cua bieu thuc

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 8

Chương II. §5. Phép cộng các phân thức đại số

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §6. Đối xứng trục

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §2. Hình thang

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Đại số 8

Chương II. §3. Rút gọn phân thức

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương II. §2. Diện tích hình chữ nhật

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hình học 8

Diện tích hình tam giác

 • 4 tháng trước
 • 0