Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tự nhiên và Xã hội 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tự nhiên và Xã hội 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Tự nhiên và Xã hội 1

 • Bài 32. Gió
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 32. Gió

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 8. Ăn, uống hàng ngày
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 8. Ăn, uống hàng ngày

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. An toàn trên đường đi học
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 20. An toàn trên đường đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 32. Gió
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 32. Gió

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 4. Bảo vệ mắt và tai
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 4. Bảo vệ mắt và tai

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 8. Ăn, uống hàng ngày
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 8. Ăn, uống hàng ngày

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 14. An toàn khi ở nhà
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 14. An toàn khi ở nhà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 32. Gió
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 32. Gió

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 30. Trời nắng trời mưa
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 30. Trời nắng trời mưa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • Con gà
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Con gà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 30. Trời nắng, trời mưa
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 30. Trời nắng, trời mưa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2018

  Xem: 0

 • tap doc lop 1 bài noi doi hai than
  Tự nhiên - Xã hội 1
  tap doc lop 1 bài noi doi hai than

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • Tự nhiên - Xã hội 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

  Xem: 0

 • Tự nhiên - Xã hội 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

  Xem: 0

 • PP bài 14. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên lớp 4
  Tự nhiên - Xã hội 1
  PP bài 14. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • bài trời nắng - trời mưa
  Tự nhiên - Xã hội 1
  bài trời nắng - trời mưa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • bài 34 Thời tiết
  Tự nhiên - Xã hội 1
  bài 34 Thời tiết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 27. Con mèo
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 27. Con mèo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 23. Cây hoa
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 23. Cây hoa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • Tự nhiên xã hội lớp 1 Bài Con cá _ ánh nguyễn hyunie
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Tự nhiên xã hội lớp 1 Bài Con cá _ ánh nguyễn hyunie

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 9. Hoạt động và nghỉ ngơi
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 9. Hoạt động và nghỉ ngơi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 11. Gia đình
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 11. Gia đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Trời nắng, trời mưa
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Trời nắng, trời mưa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 0

 • tự nhiên xã hội 1
  Tự nhiên - Xã hội 1
  tự nhiên xã hội 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 9. Hoạt động và nghỉ ngơi
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 9. Hoạt động và nghỉ ngơi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • Âm nhạc 3
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Âm nhạc 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • bai 30 trời nắng trời mưa
  Tự nhiên - Xã hội 1
  bai 30 trời nắng trời mưa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Tự nhiên - Xã hội 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 2

 • vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt
  Tự nhiên - Xã hội 1
  vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 12. Nhà ở
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 12. Nhà ở

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 24. Cây gỗ.
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 24. Cây gỗ.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 13. Công việc ở nhà.
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 13. Công việc ở nhà.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 32. Gió
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 32. Gió

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 30. Trời nắng, trời mưa
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 30. Trời nắng, trời mưa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 30. Trời nắng, trời mưa
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 30. Trời nắng, trời mưa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 26. Con gà
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 26. Con gà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 25. Con cá
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 25. Con cá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 27. Con mèo
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 27. Con mèo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 3

 • Bài 28. Con muỗi
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 28. Con muỗi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 8

 • Bài 28. Con muỗi
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 28. Con muỗi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2018

  Xem: 4

 • Bài 28. Con muỗi
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 28. Con muỗi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 26. Con gà
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 26. Con gà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 29. Nhận biết cây cối và con vật
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 29. Nhận biết cây cối và con vật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 29. Nhận biết cây cối và con vật
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 29. Nhận biết cây cối và con vật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 27. Con mèo
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 27. Con mèo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 26. Con gà
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 26. Con gà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 2

 • Bài 24. Cây gỗ
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 24. Cây gỗ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 2

 • Bài 24. Cây gỗ
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 24. Cây gỗ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 27. Con mèo
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 27. Con mèo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 24. Cây gỗ
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 24. Cây gỗ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 20. An toàn trên đường đi học
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 20. An toàn trên đường đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 15. Lớp học
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 15. Lớp học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 1

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY