Bài giảng Vật lí

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • ôn tập định luật ôm cho đoạn mạch
   Vật lí 11
   ôn tập định luật ôm cho đoạn mạch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào?
   Vật lý 8
   Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 13. Công cơ học
   Vật lí 8
   Bài 13. Công cơ học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 22. Dẫn nhiệt
   Vật lí 8
   Bài 22. Dẫn nhiệt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Đo độ dài
   Vật lý 6
   Bài 1. Đo độ dài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Đo độ dài
   Vật lí 6
   Bài 1. Đo độ dài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Đo độ dài
   Vật lý 6
   Bài 1. Đo độ dài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Khúc xạ ánh sáng
   Vật lí 11
   Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
   Vật lí 10
   Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2019

   Xem: 0

  • bài 27. Phản xạ toàn phần
   Vật lí 11
   bài 27. Phản xạ toàn phần

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2019

   Xem: 0

  • 48 bài KNS cực hay
   Bài giảng khác
   48 bài KNS cực hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Tác dụng từ, tác dụng hoá học và tác dụng sinh lí của dòng điện
   Vật lí 7
   Bài 23. Tác dụng từ, tác dụng hoá học và tác dụng sinh lí của dòng điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ
   Vật lý 6
   Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 32. Kính lúp
   Vật lí 11
   Bài 32. Kính lúp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng
   Vật lý 9
   Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng
   Vật lý 9
   Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng
   Vật lí 9
   Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng
   Vật lý 9
   Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước
   Vật lí 6
   Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét
   Vật lí 8
   Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2019

   Xem: 0

  • Vật lí 6. Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng
   Vật lí 6
   Vật lí 6. Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước
   Vật lí 6
   Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính
   Vật lí 8
   Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Áp suất khí quyển
   Vật lí 8
   Bài 9. Áp suất khí quyển

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau
   Vật lí 8
   Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau
   Vật lí 8
   Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Áp suất
   Vật lí 8
   Bài 7. Áp suất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Áp suất
   Vật lí 8
   Bài 7. Áp suất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Phương trình cân bằng nhiệt
   Vật lí 8
   Bài 25. Phương trình cân bằng nhiệt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 5. Đoạn mạch song song
   Vật lý 9
   Bài 5. Đoạn mạch song song

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Vật lí 6. Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn
   Vật lí 6
   Vật lí 6. Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hoá năng lượng
   Vật lí 9
   Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hoá năng lượng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Tổng kết chương I: Quang học
   Vật lý 7
   Bài 9. Tổng kết chương I: Quang học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Tổng kết chương I: Quang học
   Vật lý 7
   Bài 9. Tổng kết chương I: Quang học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Tổng kết chương I: Quang học
   Vật lí 7
   Bài 9. Tổng kết chương I: Quang học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 30. Tổng kết chương 3: Điện học
   Vật lý 7
   Bài 30. Tổng kết chương 3: Điện học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 30. Tổng kết chương 3: Điện học
   Vật lý 7
   Bài 30. Tổng kết chương 3: Điện học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 30. Tổng kết chương 3: Điện học
   Vật lí 7
   Bài 30. Tổng kết chương 3: Điện học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Áp suất
   Vật lí 8
   Bài 7. Áp suất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Áp suất
   Vật lý 8
   Bài 7. Áp suất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Áp suất
   Vật lý 8
   Bài 7. Áp suất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Nhiệt năng
   Vật lí 8
   Bài 21. Nhiệt năng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Nhiệt năng
   Vật lý 8
   Bài 21. Nhiệt năng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Nhiệt năng
   Vật lý 8
   Bài 21. Nhiệt năng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 14. Lực hướng tâm
   Vật lí 10
   Bài 14. Lực hướng tâm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 14. Định luật về công
   Vật lí 8
   Bài 14. Định luật về công

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • lý 9 bài 9-15
   Vật lý 9
   lý 9 bài 9-15

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • lý 9 bài 9-15
   Vật lý 9
   lý 9 bài 9-15

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • lý 9 bài 9-15
   Vật lý 9
   lý 9 bài 9-15

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • lý 9 bài 9-15
   Vật lí 9
   lý 9 bài 9-15

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY