Bài giảng Vật lí

Thư viện bài giảng Vật lí
bài giảng
Vật lý 7

Bài 14. Phản xạ âm - Tiếng vang

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 7

Bài 14. Phản xạ âm - Tiếng vang

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 7

Bài 14. Phản xạ âm - Tiếng vang

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 7

Bài 14. Phản xạ âm - Tiếng vang

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 6

Bài 13. Máy cơ đơn giản

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 6

Bài 13. Máy cơ đơn giản

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 6

Bài 13. Máy cơ đơn giản

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 6

Bài 13. Máy cơ đơn giản

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 7

Phản xạ âm - Tiếng vang

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 10

Bài 10. Ba định luật Niu-tơn

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 8

Bài 13. Công cơ học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 7

Bài 13. Môi trường truyền âm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 6

Bài 13. Máy cơ đơn giản

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 7

Bài 30. Tổng kết chương 3: Điện học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 8

Bài 48. Mắt

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 8

Bài 48. Mắt

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 8

Bài 48. Mắt

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 8

Bài 48. Mắt

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 11

Bài 23. Từ thông. Cảm ứng điện từ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 8

Bài 9. Áp suất khí quyển

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 7

Bài 14. Phản xạ âm - Tiếng vang

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 11

Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

ôn thi hoc kì 1

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 26. Ứng dụng của nam châm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 7

Bài 11. Độ cao của âm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 7

Bài 17. Sự nhiễm điện do cọ xát

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 22. Sóng điện từ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 6

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 8

Bài tập Violympic Lý 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 7

Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 6

Bài 15. Đòn bẩy

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 11

Bài 15. Dòng điện trong chất khí

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 8

Bài 7. Áp suất

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 8

Bài 13. Công cơ học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 8

Bài 12. Sự nổi

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 8

Bài 23. Đối lưu - Bức xạ nhiệt

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 7

Bài 16. Tổng kết chương 2: Âm học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 8

Bài 14. Định luật về công

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 6

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 8

Bài 13. Công cơ học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 7

Bài 10. Nguồn âm cực hấp dẫn

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 6

Bài 13. Máy cơ đơn giản

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 8

Bài 12. Sự nổi

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 8

Bài 12. Sự nổi

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 7

Bài 14. Phản xạ âm - Tiếng vang

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 8

Bài 13. Công cơ học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Vật lý 10

Bài 10. Ba định luật Niu-tơn

 • 3 tháng trước
 • 0