Bài giảng Vật lí 11 nâng cao

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí 11 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí 11 nâng cao hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Hiện tượng phản xạ toàn phần
   Vật lí 11 nâng cao
   Hiện tượng phản xạ toàn phần

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2010

   Xem: 98

  • dinh luat ohm
   Vật lí 11 nâng cao
   dinh luat ohm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2010

   Xem: 25

  • Lực Lo-Ren-Xơ
   Vật lí 11 nâng cao
   Lực Lo-Ren-Xơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2010

   Xem: 1

  • khuc xa anh sang
   Vật lí 11 nâng cao
   khuc xa anh sang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2010

   Xem: 36

  • Dòng điện trong kim loại
   Vật lí 11 nâng cao
   Dòng điện trong kim loại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2010

   Xem: 114

  • quang hinh
   Vật lí 11 nâng cao
   quang hinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2010

   Xem: 75

  • Thấu Kính Mỏng
   Vật lí 11 nâng cao
   Thấu Kính Mỏng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2010

   Xem: 64

  • CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ ( nâng cao)
   Vật lí 11 nâng cao
   CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ ( nâng cao)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2010

   Xem: 69

  • công của lực điện
   Vật lí 11 nâng cao
   công của lực điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2010

   Xem: 103

  • 11NC - Bài 52 (Kính lúp)
   Vật lí 11 nâng cao
   11NC - Bài 52 (Kính lúp)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2010

   Xem: 277

  • HIENTUONGTUCAM
   Vật lí 11 nâng cao
   HIENTUONGTUCAM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2010

   Xem: 25

  • hien tuong tu cam
   Vật lí 11 nâng cao
   hien tuong tu cam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2010

   Xem: 35

  • khung day co dong dien dat trong tu truong
   Vật lí 11 nâng cao
   khung day co dong dien dat trong tu truong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2010

   Xem: 41

  • thuc hanh xd tu truong trai dat
   Vật lí 11 nâng cao
   thuc hanh xd tu truong trai dat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2010

   Xem: 76

  • hien tuong nhiet dien
   Vật lí 11 nâng cao
   hien tuong nhiet dien

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2010

   Xem: 95

  • Kính lúp
   Vật lí 11 nâng cao
   Kính lúp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2010

   Xem: 51

  • Bài 38.Hiện tượng cảm ứng điện từ.Suất điện
động cảm ứng
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 38.Hiện tượng cảm ứng điện từ.Suất điện động cảm ứng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2010

   Xem: 45

  • hiện tượng tự cảm 11nâng cao tiết 63
   Vật lí 11 nâng cao
   hiện tượng tự cảm 11nâng cao tiết 63

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2010

   Xem: 146

  • Khúc xạ ánh sáng
   Vật lí 11 nâng cao
   Khúc xạ ánh sáng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2010

   Xem: 240

  • bài 33. khung dây có dòng điện đặt trong từ trường
   Vật lí 11 nâng cao
   bài 33. khung dây có dòng điện đặt trong từ trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2010

   Xem: 123

  • Hiện tượng nhiệt điện
   Vật lí 11 nâng cao
   Hiện tượng nhiệt điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2010

   Xem: 148

  • Thau kinh mong
   Vật lí 11 nâng cao
   Thau kinh mong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2010

   Xem: 74

  • TIET 52: BT VE KHUC XA ANH SANG
   Vật lí 11 nâng cao
   TIET 52: BT VE KHUC XA ANH SANG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2010

   Xem: 277

  • Bai giang Thau kinh mong
   Vật lí 11 nâng cao
   Bai giang Thau kinh mong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2010

   Xem: 550

  • suat dien dong cam ung trong doan day dan chuyen dong
   Vật lí 11 nâng cao
   suat dien dong cam ung trong doan day dan chuyen dong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2010

   Xem: 112

  • Bài giảng Hiện tượng cảm ứng điện từ
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài giảng Hiện tượng cảm ứng điện từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2010

   Xem: 326

  • Bài 26: Khúc xạ ánh sáng
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 26: Khúc xạ ánh sáng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2010

   Xem: 238

  • hiện tượng tự cảm- hay
   Vật lí 11 nâng cao
   hiện tượng tự cảm- hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2010

   Xem: 1

  • Bài 18 Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 18 Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2010

   Xem: 168

  • HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ _NÂNG CAO
   Vật lí 11 nâng cao
   HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ _NÂNG CAO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2010

   Xem: 469

  • DINH LUAT OM CHO TOAN MACH
   Vật lí 11 nâng cao
   DINH LUAT OM CHO TOAN MACH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2010

   Xem: 302

  • DÒNG ĐIỆN FUCO 11- NC
   Vật lí 11 nâng cao
   DÒNG ĐIỆN FUCO 11- NC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/2/2010

   Xem: 381

  • Pin và Ắcquy
   Vật lí 11 nâng cao
   Pin và Ắcquy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2010

   Xem: 244

  • Pin và acquy
   Vật lí 11 nâng cao
   Pin và acquy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2010

   Xem: 18

  • bài 35_từ trường trái đất
   Vật lí 11 nâng cao
   bài 35_từ trường trái đất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2010

   Xem: 107

  • Pin và acquy
   Vật lí 11 nâng cao
   Pin và acquy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2010

   Xem: 54

  • ĐỊNH LUẬT ÔM CHO CÁC ĐOẠN MẠCH 11NC
   Vật lí 11 nâng cao
   ĐỊNH LUẬT ÔM CHO CÁC ĐOẠN MẠCH 11NC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2010

   Xem: 107

  • DONG DIEN PHU CO
   Vật lí 11 nâng cao
   DONG DIEN PHU CO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2010

   Xem: 354

  • điện năng và công suất
   Vật lí 11 nâng cao
   điện năng và công suất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2010

   Xem: 51

  • bai 33
   Vật lí 11 nâng cao
   bai 33

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2010

   Xem: 230

  • suat dien dong cam ung dien tu
   Vật lí 11 nâng cao
   suat dien dong cam ung dien tu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2010

   Xem: 58

  • bài 35: từ trường trái đất
   Vật lí 11 nâng cao
   bài 35: từ trường trái đất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2010

   Xem: 139

  • Dòng điện Fu-co_Lý 11
   Vật lí 11 nâng cao
   Dòng điện Fu-co_Lý 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2010

   Xem: 269

  • TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN THẲNG SONG SONG
   Vật lí 11 nâng cao
   TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN THẲNG SONG SONG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2010

   Xem: 287

  • nguyen ly hoat dong cua may bien ap
   Vật lí 11 nâng cao
   nguyen ly hoat dong cua may bien ap

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2010

   Xem: 0

  • Dòng Fuco
   Vật lí 11 nâng cao
   Dòng Fuco

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2009

   Xem: 216

  • khuc xa anh sang
   Vật lí 11 nâng cao
   khuc xa anh sang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2009

   Xem: 523

  • bài 27 Phương chiều lực từ tác dụng lên dòng điện
   Vật lí 11 nâng cao
   bài 27 Phương chiều lực từ tác dụng lên dòng điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2009

   Xem: 379

  • Bai21. Dòng điẹn trong chân không
   Vật lí 11 nâng cao
   Bai21. Dòng điẹn trong chân không

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2009

   Xem: 191

  • dòng điện trong chất điện phân
   Vật lí 11 nâng cao
   dòng điện trong chất điện phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2009

   Xem: 100

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY