Bài giảng Vật lí 11 nâng cao

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí 11 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí 11 nâng cao hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • BÀI 26.TỪ TRƯỜNG-VL 11 NÂNG CAO
   Vật lí 11 nâng cao
   BÀI 26.TỪ TRƯỜNG-VL 11 NÂNG CAO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2009

   Xem: 272

  • Điện một chiều - bài 16
   Vật lí 11 nâng cao
   Điện một chiều - bài 16

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2009

   Xem: 67

  • sắt từ
   Vật lí 11 nâng cao
   sắt từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2009

   Xem: 55

  • Vật Dẫn và điện môi trong điện trường
   Vật lí 11 nâng cao
   Vật Dẫn và điện môi trong điện trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2009

   Xem: 364

  • hiện tượng nhiệt điện hiện tượng siêu dẫn
   Vật lí 11 nâng cao
   hiện tượng nhiệt điện hiện tượng siêu dẫn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2009

   Xem: 233

  • Tiết 28 VL 11NC Hiện tượng siêu dẫn
   Vật lí 11 nâng cao
   Tiết 28 VL 11NC Hiện tượng siêu dẫn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2009

   Xem: 237

  • Bài tập dòng điện trong KL và CĐP
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài tập dòng điện trong KL và CĐP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2009

   Xem: 311

  • dòng điện trong chất bán dẫn 2
   Vật lí 11 nâng cao
   dòng điện trong chất bán dẫn 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2009

   Xem: 1429

  • dòng điện trong chất bán dẫn
   Vật lí 11 nâng cao
   dòng điện trong chất bán dẫn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2009

   Xem: 118

  • Dòng điện trong chất điện phân (tiết I)
   Vật lí 11 nâng cao
   Dòng điện trong chất điện phân (tiết I)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2009

   Xem: 936

  • Bài 18 - Lí 11NC - HT Nhiệt điện. HT Siêu dẫn
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 18 - Lí 11NC - HT Nhiệt điện. HT Siêu dẫn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2009

   Xem: 325

  • Cảm ứng điện từ
   Vật lí 11 nâng cao
   Cảm ứng điện từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2009

   Xem: 51

  • bài 38 nc 11
   Vật lí 11 nâng cao
   bài 38 nc 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2009

   Xem: 213

  • hien tuong nhiet dien, sieu dan
   Vật lí 11 nâng cao
   hien tuong nhiet dien, sieu dan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2009

   Xem: 483

  • Tiêt 70 :Bài tập về khúc xạ ánh sáng. . .
   Vật lí 11 nâng cao
   Tiêt 70 :Bài tập về khúc xạ ánh sáng. . .

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2009

   Xem: 45

  • Vat ly 11 NC
   Vật lí 11 nâng cao
   Vat ly 11 NC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2009

   Xem: 151

  • Pin và Ăcquy
   Vật lí 11 nâng cao
   Pin và Ăcquy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2009

   Xem: 327

  • vật lí 11
   Vật lí 11 nâng cao
   vật lí 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2009

   Xem: 68

  • Dinh luat om ...
   Vật lí 11 nâng cao
   Dinh luat om ...

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2009

   Xem: 336

  • cảm ứng điện từ
   Vật lí 11 nâng cao
   cảm ứng điện từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2009

   Xem: 68

  • bai 11 pin va acquy
   Vật lí 11 nâng cao
   bai 11 pin va acquy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2009

   Xem: 855

  • Tiết 29 	DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN ( Dự thi GVG)
   Vật lí 11 nâng cao
   Tiết 29 DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN ( Dự thi GVG)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2009

   Xem: 1510

  • Từ trường của dòng điện
   Vật lí 11 nâng cao
   Từ trường của dòng điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2009

   Xem: 101

  • Bài 51 : CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 51 : CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2009

   Xem: 19

  • dòng điện trong chất điện phân.định luật Fa-ra-day
   Vật lí 11 nâng cao
   dòng điện trong chất điện phân.định luật Fa-ra-day

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2009

   Xem: 99

  • BaigiangDienTu 008
   Vật lí 11 nâng cao
   BaigiangDienTu 008

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2009

   Xem: 153

  • BaigiangDienTu 002
   Vật lí 11 nâng cao
   BaigiangDienTu 002

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2009

   Xem: 131

  • Bai 29 Tu tr­uong cua mot so dong dien co dang don gian
   Vật lí 11 nâng cao
   Bai 29 Tu tr­uong cua mot so dong dien co dang don gian

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2009

   Xem: 197

  • Bài 38: Cảm Ứng Điện Từ
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 38: Cảm Ứng Điện Từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2009

   Xem: 231

  • Thấu kính mỏng
   Vật lí 11 nâng cao
   Thấu kính mỏng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2009

   Xem: 200

  • Bài 61 -Hiện tượng tự cảm
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 61 -Hiện tượng tự cảm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2009

   Xem: 96

  • Bai 11: Nguồn Điện
   Vật lí 11 nâng cao
   Bai 11: Nguồn Điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/8/2009

   Xem: 403

  • Bài 14 DONG DIEN TRONG CHAT DIEN PHAN
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 14 DONG DIEN TRONG CHAT DIEN PHAN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/8/2009

   Xem: 706

  • Bai 14 Dong dien trong chat dien phan
   Vật lí 11 nâng cao
   Bai 14 Dong dien trong chat dien phan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2009

   Xem: 165

  • Bai 14 Dong dien trong chat dien phan
   Vật lí 11 nâng cao
   Bai 14 Dong dien trong chat dien phan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2009

   Xem: 130

  • Bài 33: KHUNG DÂY CÓ DÒNG ĐẶT TRONG TỪ TRƯỜNG
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 33: KHUNG DÂY CÓ DÒNG ĐẶT TRONG TỪ TRƯỜNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2009

   Xem: 481

  • hiên tuong siêu dẫn
   Vật lí 11 nâng cao
   hiên tuong siêu dẫn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 26

  • Bài 35: Từ trường Trái Đất
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 35: Từ trường Trái Đất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2009

   Xem: 166

  • Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản
   Vật lí 11 nâng cao
   Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2009

   Xem: 347

  • phan xa toan phan
   Vật lí 11 nâng cao
   phan xa toan phan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2009

   Xem: 1

  • DINH_LUAT_OHM_CHO_CAC
   Vật lí 11 nâng cao
   DINH_LUAT_OHM_CHO_CAC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2009

   Xem: 9

  • ddiend_trong_chankhongI-
   Vật lí 11 nâng cao
   ddiend_trong_chankhongI-

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2009

   Xem: 8

  • LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DD MANG DĐ
   Vật lí 11 nâng cao
   LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DD MANG DĐ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2009

   Xem: 20

  • Tat mat - Cách sủa
   Vật lí 11 nâng cao
   Tat mat - Cách sủa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2009

   Xem: 37

  • Tiết 84: Lăng kính
   Vật lí 11 nâng cao
   Tiết 84: Lăng kính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2009

   Xem: 174

  • Dòng điện trong chất điện phân
   Vật lí 11 nâng cao
   Dòng điện trong chất điện phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2009

   Xem: 194

  • cam ung dien tu
   Vật lí 11 nâng cao
   cam ung dien tu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2009

   Xem: 88

  • tương tác giữa hai dây dẫn song song
   Vật lí 11 nâng cao
   tương tác giữa hai dây dẫn song song

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2009

   Xem: 116

  • MẮT- bai giang thang 4
   Vật lí 11 nâng cao
   MẮT- bai giang thang 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2009

   Xem: 118

  • định luật faraday
   Vật lí 11 nâng cao
   định luật faraday

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2009

   Xem: 2

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY