Bài giảng Vật lí 11 nâng cao

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí 11 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí 11 nâng cao hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Ôn tập lớp 11 (Từ trường)!
   Vật lí 11 nâng cao
   Ôn tập lớp 11 (Từ trường)!

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2009

   Xem: 4

  • BÀI TẬP VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
   Vật lí 11 nâng cao
   BÀI TẬP VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2009

   Xem: 133

  • Dòng Fucô (GA thi GV giỏi tỉnh 2009)
   Vật lí 11 nâng cao
   Dòng Fucô (GA thi GV giỏi tỉnh 2009)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2009

   Xem: 265

  • Các tật của mắt
   Vật lí 11 nâng cao
   Các tật của mắt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2009

   Xem: 466

  • bài 44: khúc xạ ánh sáng
   Vật lí 11 nâng cao
   bài 44: khúc xạ ánh sáng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2009

   Xem: 238

  • lăng kính
   Vật lí 11 nâng cao
   lăng kính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2009

   Xem: 58

  • bài 4: công của lực điện trường
   Vật lí 11 nâng cao
   bài 4: công của lực điện trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2009

   Xem: 14

  • Từ trường Trái Đất
   Vật lí 11 nâng cao
   Từ trường Trái Đất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2009

   Xem: 1

  • dòng điện Fu-cô
   Vật lí 11 nâng cao
   dòng điện Fu-cô

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2009

   Xem: 193

  • các tật của mắt khắc phục
   Vật lí 11 nâng cao
   các tật của mắt khắc phục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2009

   Xem: 85

  • Bai 40: Dong dien Fuco
   Vật lí 11 nâng cao
   Bai 40: Dong dien Fuco

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2009

   Xem: 230

  • Tuong tac 2 dong dien (st)
   Vật lí 11 nâng cao
   Tuong tac 2 dong dien (st)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2009

   Xem: 164

  • lực LO REN XƠ
   Vật lí 11 nâng cao
   lực LO REN XƠ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2009

   Xem: 48

  • Định luật Ôm cho mạch nối tiếp
   Vật lí 11 nâng cao
   Định luật Ôm cho mạch nối tiếp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2009

   Xem: 147

  • Dòng điện Foucault (rất hay)
   Vật lí 11 nâng cao
   Dòng điện Foucault (rất hay)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2009

   Xem: 287

  • cam ung dien tu
   Vật lí 11 nâng cao
   cam ung dien tu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2009

   Xem: 101

  • Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song sogn. Định nghĩa đơn vị ampe.( 11NC)
   Vật lí 11 nâng cao
   Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song sogn. Định nghĩa đơn vị ampe.( 11NC)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2009

   Xem: 203

  • Luctutacdunglendongdien
   Vật lí 11 nâng cao
   Luctutacdunglendongdien

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2009

   Xem: 28

  • Bài 40: DÒNG ĐIỆN FU-CÔ
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 40: DÒNG ĐIỆN FU-CÔ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2009

   Xem: 246

  • TIẾT 44. TỪ THÔNG-CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
   Vật lí 11 nâng cao
   TIẾT 44. TỪ THÔNG-CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2009

   Xem: 540

  • định luật Farađây
   Vật lí 11 nâng cao
   định luật Farađây

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2009

   Xem: 1

  • DÒNG ĐIỆN FOUCAULT
   Vật lí 11 nâng cao
   DÒNG ĐIỆN FOUCAULT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2009

   Xem: 323

  • bài 17: dòng điện trong kim loại
   Vật lí 11 nâng cao
   bài 17: dòng điện trong kim loại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2009

   Xem: 141

  • tư trường của một số dòng điện có dạng đơn giản
   Vật lí 11 nâng cao
   tư trường của một số dòng điện có dạng đơn giản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2009

   Xem: 42

  • Tư liệu về Từ Trường (hot)
   Vật lí 11 nâng cao
   Tư liệu về Từ Trường (hot)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2009

   Xem: 53

  • bài giảng điện tử
   Vật lí 11 nâng cao
   bài giảng điện tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2009

   Xem: 339

  • Phương chiều của lực từ
   Vật lí 11 nâng cao
   Phương chiều của lực từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2009

   Xem: 227

  • Sự từ hóa các chất-Sắt từ
   Vật lí 11 nâng cao
   Sự từ hóa các chất-Sắt từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2009

   Xem: 484

  • Tutrong
   Vật lí 11 nâng cao
   Tutrong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2009

   Xem: 90

  • lop 11 nc
   Vật lí 11 nâng cao
   lop 11 nc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2009

   Xem: 31

  • Bài 26.VẬT LÝ 11 NÂNG CAO
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 26.VẬT LÝ 11 NÂNG CAO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2009

   Xem: 226

  • Bài 34. Sự từ hóa các chất - Sắt từ
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 34. Sự từ hóa các chất - Sắt từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2009

   Xem: 305

  • lực Loent
   Vật lí 11 nâng cao
   lực Loent

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2009

   Xem: 80

  • bài 28: cảm ứng từ - định luật ampe
   Vật lí 11 nâng cao
   bài 28: cảm ứng từ - định luật ampe

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2009

   Xem: 413

  • Bài 24 Vật lý 11naang cao
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 24 Vật lý 11naang cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2008

   Xem: 194

  • Cảm ứng điện từ
   Vật lí 11 nâng cao
   Cảm ứng điện từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2008

   Xem: 245

  • tucam
   Vật lí 11 nâng cao
   tucam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2008

   Xem: 211

  • Tiết 26 : ĐỊNH LUẬT Fa ra đây
   Vật lí 11 nâng cao
   Tiết 26 : ĐỊNH LUẬT Fa ra đây

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2008

   Xem: 75

  • Bài cảm ứng điện từ T1
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài cảm ứng điện từ T1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2008

   Xem: 121

  • bài: Dòng điện trong chất điện phân - tiết 1
   Vật lí 11 nâng cao
   bài: Dòng điện trong chất điện phân - tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2008

   Xem: 53

  • bài 18 hiện tượng nhiệt điện
   Vật lí 11 nâng cao
   bài 18 hiện tượng nhiệt điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2008

   Xem: 49

  • Hien tuong cam ung dien tu
   Vật lí 11 nâng cao
   Hien tuong cam ung dien tu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2008

   Xem: 177

  • Dong dien trong chat dien phan (NC)
   Vật lí 11 nâng cao
   Dong dien trong chat dien phan (NC)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2008

   Xem: 138

  • bài 31. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song - định nghĩa Ampe
   Vật lí 11 nâng cao
   bài 31. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song - định nghĩa Ampe

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2008

   Xem: 94

  • Bài 38 : Hiện tượng cảm ứng điện từ
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 38 : Hiện tượng cảm ứng điện từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2008

   Xem: 127

  • bài giảng chuyên đề
   Vật lí 11 nâng cao
   bài giảng chuyên đề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2008

   Xem: 123

  • mắc nguồn thành bộ
   Vật lí 11 nâng cao
   mắc nguồn thành bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2008

   Xem: 105

  • DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN 11 NÂNG CAO
   Vật lí 11 nâng cao
   DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN 11 NÂNG CAO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2008

   Xem: 186

  • dòng điện trong chất điẹn phân
   Vật lí 11 nâng cao
   dòng điện trong chất điẹn phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2008

   Xem: 92

  • bài 23 DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN NÂNG CAO
   Vật lí 11 nâng cao
   bài 23 DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN NÂNG CAO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2008

   Xem: 52

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY