Bài giảng Vật lí 11 nâng cao

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí 11 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí 11 nâng cao hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 43: Bài tập về cảm ứng điện từ
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 43: Bài tập về cảm ứng điện từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2008

   Xem: 448

  • gdfgfgdfgfgdg
   Vật lí 11 nâng cao
   gdfgfgdfgfgdg

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/7/2008

   Xem: 60

  • tetrt
   Vật lí 11 nâng cao
   tetrt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/7/2008

   Xem: 50

  • Thấu Kính
   Vật lí 11 nâng cao
   Thấu Kính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2008

   Xem: 87

  • Kính Thiên Văn
   Vật lí 11 nâng cao
   Kính Thiên Văn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2008

   Xem: 230

  • Khuc Xạ Ánh Sáng
   Vật lí 11 nâng cao
   Khuc Xạ Ánh Sáng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2008

   Xem: 136

  • Phản Xạ Toàn Phần
   Vật lí 11 nâng cao
   Phản Xạ Toàn Phần

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2008

   Xem: 164

  • Phương Và Chiều Của Lực Từ
   Vật lí 11 nâng cao
   Phương Và Chiều Của Lực Từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2008

   Xem: 171

  • Sự Từ hóa Của Sắt Và Thép
   Vật lí 11 nâng cao
   Sự Từ hóa Của Sắt Và Thép

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2008

   Xem: 384

  • Các Tật Của Mắt Và Cách Sửa
   Vật lí 11 nâng cao
   Các Tật Của Mắt Và Cách Sửa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2008

   Xem: 203

  • Mắt
   Vật lí 11 nâng cao
   Mắt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2008

   Xem: 287

  • Thao Giảng bài MẮT ( 11NC )
   Vật lí 11 nâng cao
   Thao Giảng bài MẮT ( 11NC )

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2008

   Xem: 57

  • Từ trường của dòng điện
   Vật lí 11 nâng cao
   Từ trường của dòng điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2008

   Xem: 134

  • Bai 41:Hien tuong Tu cam
   Vật lí 11 nâng cao
   Bai 41:Hien tuong Tu cam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2008

   Xem: 77

  • Bài 7. Tụ điện
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 7. Tụ điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2008

   Xem: 138

  • dòng điện trong chất khí
   Vật lí 11 nâng cao
   dòng điện trong chất khí

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/6/2008

   Xem: 65

  • Khúc xạ ánh sáng
   Vật lí 11 nâng cao
   Khúc xạ ánh sáng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2008

   Xem: 161

  • Bài 13. Dòng điện trong kim loại
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 13. Dòng điện trong kim loại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2008

   Xem: 139

  • Bài 25.Động Năng
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 25.Động Năng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/6/2008

   Xem: 590

  • định luật ôm cho toàn mạch
   Vật lí 11 nâng cao
   định luật ôm cho toàn mạch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2008

   Xem: 257

  • Bài 23
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 23

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2008

   Xem: 92

  • Các tật của mắt - Thao giảng GVG tỉnh Thái Bình
   Vật lí 11 nâng cao
   Các tật của mắt - Thao giảng GVG tỉnh Thái Bình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2008

   Xem: 286

  • Các tật của mắt- Thao giảng GVG tỉnh Thái Binh
   Vật lí 11 nâng cao
   Các tật của mắt- Thao giảng GVG tỉnh Thái Binh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2008

   Xem: 223

  • Công của lực điện trường
   Vật lí 11 nâng cao
   Công của lực điện trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2008

   Xem: 208

  • Bai: Mắt (giáo viên dạy giỏi tỉnh_tham khảo)
   Vật lí 11 nâng cao
   Bai: Mắt (giáo viên dạy giỏi tỉnh_tham khảo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2008

   Xem: 248

  • Mắt  Thao giảng GVG Tỉnh
   Vật lí 11 nâng cao
   Mắt Thao giảng GVG Tỉnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2008

   Xem: 161

  • mắt
   Vật lí 11 nâng cao
   mắt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2008

   Xem: 214

  • Bài 50: Mắt
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 50: Mắt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2008

   Xem: 289

  • Bài: Mắt
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài: Mắt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2008

   Xem: 249

  • khuc xa anh sang-luyen
   Vật lí 11 nâng cao
   khuc xa anh sang-luyen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2008

   Xem: 187

  • dong dien phuco- luyen
   Vật lí 11 nâng cao
   dong dien phuco- luyen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2008

   Xem: 202

  • dong dien phu co
   Vật lí 11 nâng cao
   dong dien phu co

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2008

   Xem: 228

  • Công của lực điện trường.Điện thế_Hiệu điện thế
   Vật lí 11 nâng cao
   Công của lực điện trường.Điện thế_Hiệu điện thế

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2008

   Xem: 128

  • định luật ôm cho toàn mạch
   Vật lí 11 nâng cao
   định luật ôm cho toàn mạch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2008

   Xem: 163

  • Bài 55_ Bài tập về dụng cụ quang
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 55_ Bài tập về dụng cụ quang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2008

   Xem: 120

  • bai 29
   Vật lí 11 nâng cao
   bai 29

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2008

   Xem: 123

  • Bài 52 Kính lúp
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 52 Kính lúp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2008

   Xem: 131

  • Bài 32: Kính lúp
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 32: Kính lúp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2008

   Xem: 297

  • Pin, Ắcquy
   Vật lí 11 nâng cao
   Pin, Ắcquy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2008

   Xem: 405

  • Bài 31: Mắt
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 31: Mắt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2008

   Xem: 291

  • Năng lượng từ trường
   Vật lí 11 nâng cao
   Năng lượng từ trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2008

   Xem: 103

  • Bài 22: Lực Lo-ren-xơ
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 22: Lực Lo-ren-xơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2008

   Xem: 119

  • Bài 29: Thấu kính mỏng
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 29: Thấu kính mỏng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2008

   Xem: 188

  • Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa Ampe
   Vật lí 11 nâng cao
   Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa Ampe

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2008

   Xem: 134

  • Thí nghiệm: Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn điện
   Vật lí 11 nâng cao
   Thí nghiệm: Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2008

   Xem: 108

  • Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện
   Vật lí 11 nâng cao
   Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2008

   Xem: 926

  • Bài 19: Từ trường
   Vật lí 11 nâng cao
   Bài 19: Từ trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2008

   Xem: 127

  • Thí nghiệm: Xác định chiết suất của nước
   Vật lí 11 nâng cao
   Thí nghiệm: Xác định chiết suất của nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2008

   Xem: 370

  • Giải các bài toán về định luật Ôm cho đoạn mạch
   Vật lí 11 nâng cao
   Giải các bài toán về định luật Ôm cho đoạn mạch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2008

   Xem: 3

  • Suất điện động cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động
   Vật lí 11 nâng cao
   Suất điện động cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2008

   Xem: 270

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY