Bài giảng Vật lí 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí 12 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 9. Sóng dừng
   Vật lí 12
   Bài 9. Sóng dừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 3

  • Bài 1. Dao động điều hoà
   Vật lí 12
   Bài 1. Dao động điều hoà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
   Vật lí 12
   Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 1

  • Vật lý 12 tiết 26 bài tập
   Vật lí 12
   Vật lý 12 tiết 26 bài tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 2

  • Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ tiet 1
   Vật lí 12
   Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ tiet 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 34. Sơ lược về laze
   Vật lí 12
   Bài 34. Sơ lược về laze

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 2

  • Chủ đề:Cân bằng và chuyển động của vật rắn
   Vật lí 12
   Chủ đề:Cân bằng và chuyển động của vật rắn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Dao động điều hoà
   Vật lí 12
   Bài 1. Dao động điều hoà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 1

  • Bài 26. Các loại quang phổ
   Vật lí 12
   Bài 26. Các loại quang phổ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 4

  • Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm
   Vật lí 12
   Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm
   Vật lí 12
   Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 31. Hiện tượng quang điện trong
   Vật lí 12
   Bài 31. Hiện tượng quang điện trong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2018

   Xem: 0

  • nguyễn đình thắng 10a5
   Vật lí 12
   nguyễn đình thắng 10a5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 0

  • Phóng Xạ
   Vật lí 12
   Phóng Xạ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2018

   Xem: 0

  • Phản ứng phân hạch
   Vật lí 12
   Phản ứng phân hạch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2018

   Xem: 5

  • Phản Ứng Nhiệt Hạch
   Vật lí 12
   Phản Ứng Nhiệt Hạch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2018

   Xem: 0

  • nội năng - thi GVG
   Vật lí 12
   nội năng - thi GVG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • Tiến lớp 10a5
   Vật lí 12
   Tiến lớp 10a5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • lê thị giang
   Vật lí 12
   lê thị giang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • Vật Lí 12. Bài 27 Tia hồng ngoại
   Vật lí 12
   Vật Lí 12. Bài 27 Tia hồng ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 27. Tia hồng ngoại
   Vật lí 12
   Bài 27. Tia hồng ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 28. Tia X :))
   Vật lí 12
   Bài 28. Tia X :))

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 10

  • Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân
   Vật lí 12
   Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
   Vật lí 12
   Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 34. Sơ lược về laze
   Vật lí 12
   Bài 34. Sơ lược về laze

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2018

   Xem: 3

  • Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch
   Vật lí 12
   Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân
   Vật lí 12
   Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 8. Giao thoa sóng
   Vật lí 12
   Bài 8. Giao thoa sóng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 10

  • Bài 26. Các loại quang phổ
   Vật lí 12
   Bài 26. Các loại quang phổ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 9. Sóng dừng
   Vật lí 12
   Bài 9. Sóng dừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 8

  • Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo
   Vật lí 12
   Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 37. Phóng xạ
   Vật lí 12
   Bài 37. Phóng xạ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 2

  • Bài 37. Phóng xạ
   Vật lí 12
   Bài 37. Phóng xạ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 2

  • Bài 37. Phóng xạ
   Vật lí 12
   Bài 37. Phóng xạ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 2

  • Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
   Vật lí 12
   Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân
   Vật lí 12
   Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 1. Dao động điều hoà
   Vật lí 12
   Bài 1. Dao động điều hoà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2018

   Xem: 5

  • Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân hay
   Vật lí 12
   Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo Hay
   Vật lí 12
   Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo Hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 31. Hiện tượng quang điện trong
   Vật lí 12
   Bài 31. Hiện tượng quang điện trong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2018

   Xem: 4

  • Bài 17. Máy phát điện xoay chiều
   Vật lí 12
   Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
   Vật lí 12
   Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 31. Hiện tượng quang điện trong
   Vật lí 12
   Bài 31. Hiện tượng quang điện trong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 28. Tia X
   Vật lí 12
   Bài 28. Tia X

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2018

   Xem: 2

  • Bài 26. Các loại quang phổ
   Vật lí 12
   Bài 26. Các loại quang phổ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2018

   Xem: 5

  • Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến(thi GVDG cấp tỉnh)
   Vật lí 12
   Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến(thi GVDG cấp tỉnh)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 1

  • Bài 26. Các loại quang phổ
   Vật lí 12
   Bài 26. Các loại quang phổ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 1

  • Bài 25. Giao thoa ánh sáng
   Vật lí 12
   Bài 25. Giao thoa ánh sáng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2018

   Xem: 1

  • Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
   Vật lí 12
   Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2018

   Xem: 1

  • Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
   Vật lí 12
   Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY