Bài giảng Vật lí 12

Thư viện bài giảng Vật lí 12
bài giảng
Vật lí 12

Bài 22. Sóng điện từ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 12

Bài 13. Các mạch điện xoay chiều

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

truyền tải điện năng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Máy biến áp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 9. Sóng dừng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 9. Sóng dừng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

BÀI 13 LÝ 12

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Kiểm tra học kì I

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 8. Giao thoa sóng

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 24. Tán sắc ánh sáng

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 1. Dao động điều hoà

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 34. Sơ lược về laze

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 3. Con lắc đơn.

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 2. Con lắc lò xo

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 1. Dao động điều hoà

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Vật lí 12

Bài 3. Con lắc đơn.

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
wrwerw

Bài 1. Dao động điều hoà

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 9. Sóng dừng

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 2. Con lắc lò xo

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 1. Dao động điều hoà

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 1. Dao động điều hoà

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 1. Dao động điều hoà

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 1. Dao động điều hoà

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 12

Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 60, Sao Thiên hà (thuyết trình)

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 38. Phản ứng phân hạch

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 32. Hiện tượng quang - phát quang

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Hiện tượng phát quang

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

BÀI 37. PHÓNG XẠ (TIẾT 1)

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 32. Hiện tượng quang-phát quang

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 28. Tia X

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 21. Điện từ trường

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 9. Sóng dừng

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 31. Hiện tượng quang điện trong

 • 11 tháng trước
 • 0