Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí 12 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí 12 nâng cao hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Vật lí 12 nâng cao

 • Vật lí 12 nâng cao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ
  Vật lí 12 nâng cao
  Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2017

  Xem: 8

 • Bài 24. Sóng điện từ
  Vật lí 12 nâng cao
  Bài 24. Sóng điện từ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2017

  Xem: 10

 • Bài 28. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện
  Vật lí 12 nâng cao
  Bài 28. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2017

  Xem: 10

 • Bài 5. Bài tập về động lực học vật rắn
  Vật lí 12 nâng cao
  Bài 5. Bài tập về động lực học vật rắn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2017

  Xem: 19

 • Bài 40. Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại
  Vật lí 12 nâng cao
  Bài 40. Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2017

  Xem: 40

 • Bài 32. Máy biến áp. Truyền tải điện năng
  Vật lí 12 nâng cao
  Bài 32. Máy biến áp. Truyền tải điện năng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2016

  Xem: 0

 • Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm
  Vật lí 12 nâng cao
  Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2016

  Xem: 0

 • Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm
  Vật lí 12 nâng cao
  Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2016

  Xem: 0

 • Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm
  Vật lí 12 nâng cao
  Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2016

  Xem: 0

 • Bài 15. Phản xạ sóng. Sóng dừng
  Vật lí 12 nâng cao
  Bài 15. Phản xạ sóng. Sóng dừng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2016

  Xem: 0

 • bài 14.sóng cơ - pt sóng
  Vật lí 12 nâng cao
  bài 14.sóng cơ - pt sóng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2016

  Xem: 0

 • Bài 15. Phản xạ sóng. Sóng dừng
  Vật lí 12 nâng cao
  Bài 15. Phản xạ sóng. Sóng dừng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2016

  Xem: 0

 • Bài 23. Điện từ trường
  Vật lí 12 nâng cao
  Bài 23. Điện từ trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2016

  Xem: 0

 • Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ
  Vật lí 12 nâng cao
  Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2016

  Xem: 0

 • tan săc anh sang
  Vật lí 12 nâng cao
  tan săc anh sang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2015

  Xem: 0

 • Bài 50. Thuyết tương đối hẹp
  Vật lí 12 nâng cao
  Bài 50. Thuyết tương đối hẹp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2015

  Xem: 0

 • Bài 6 Dao động điều hòa
  Vật lí 12 nâng cao
  Bài 6 Dao động điều hòa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2014

  Xem: 16

 • Chuyển động của vật rắn
  Vật lí 12 nâng cao
  Chuyển động của vật rắn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2014

  Xem: 0

 • giao thoa song
  Vật lí 12 nâng cao
  giao thoa song

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/6/2014

  Xem: 15

 • CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
  Vật lí 12 nâng cao
  CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2014

  Xem: 16

 • bai 57-phan ung nhiet hach
  Vật lí 12 nâng cao
  bai 57-phan ung nhiet hach

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2014

  Xem: 0

 • bai 59- he mat troi
  Vật lí 12 nâng cao
  bai 59- he mat troi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2014

  Xem: 0

 • Phóng Xạ 12nc
  Vật lí 12 nâng cao
  Phóng Xạ 12nc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2014

  Xem: 0

 • Nhiệt hạch 12 nâng cao
  Vật lí 12 nâng cao
  Nhiệt hạch 12 nâng cao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2014

  Xem: 0

 • Phan ung nhiet hach 12 nang cao
  Vật lí 12 nâng cao
  Phan ung nhiet hach 12 nang cao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2014

  Xem: 0

 • mau nguyen tu bo lop 12 co ban
  Vật lí 12 nâng cao
  mau nguyen tu bo lop 12 co ban

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2014

  Xem: 0

 • Do Dien Tu
  Vật lí 12 nâng cao
  Do Dien Tu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2014

  Xem: 0

 • Tia hồng ngoại, tia tử ngoại
  Vật lí 12 nâng cao
  Tia hồng ngoại, tia tử ngoại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2014

  Xem: 0

 • Tia X
  Vật lí 12 nâng cao
  Tia X

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2014

  Xem: 0

 • tia X
  Vật lí 12 nâng cao
  tia X

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2014

  Xem: 0

 • 66 Tia hong ngoai
  Vật lí 12 nâng cao
  66 Tia hong ngoai

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2014

  Xem: 0

 • PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC
  Vật lí 12 nâng cao
  PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2013

  Xem: 0

 • MẠCH R,L,C
  Vật lí 12 nâng cao
  MẠCH R,L,C

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2013

  Xem: 0

 • Mạch R,L,C nối tiếp
  Vật lí 12 nâng cao
  Mạch R,L,C nối tiếp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2013

  Xem: 0

 • Truyền thông bằng sóng điện từ - 12 Tự nhiên
  Vật lí 12 nâng cao
  Truyền thông bằng sóng điện từ - 12 Tự nhiên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2013

  Xem: 0

 • Mẫu nguyên tử BO
  Vật lí 12 nâng cao
  Mẫu nguyên tử BO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2013

  Xem: 0

 • Mẫu nguyên tử Bo
  Vật lí 12 nâng cao
  Mẫu nguyên tử Bo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2013

  Xem: 0

 • Mach dien xoay chieu chi co tu dien cuon cam
  Vật lí 12 nâng cao
  Mach dien xoay chieu chi co tu dien cuon cam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2013

  Xem: 0

 • 49 MAY BIEN AP
  Vật lí 12 nâng cao
  49 MAY BIEN AP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2013

  Xem: 0

 • Bài 12. Tổng hợp dao động.Vũ
  Vật lí 12 nâng cao
  Bài 12. Tổng hợp dao động.Vũ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2013

  Xem: 0

 • Bai 46. Hien tuong quang dien trong
  Vật lí 12 nâng cao
  Bai 46. Hien tuong quang dien trong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2013

  Xem: 0

 • Bai 37. phóng xạ (tiet 1)
  Vật lí 12 nâng cao
  Bai 37. phóng xạ (tiet 1)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2013

  Xem: 0

 • song diên từ
  Vật lí 12 nâng cao
  song diên từ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2013

  Xem: 0

 • PHAN UNG PHAN HACH
  Vật lí 12 nâng cao
  PHAN UNG PHAN HACH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2013

  Xem: 0

 • TIẾT 77 - BÀI 46: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG. QUANG
ĐIỆN TRỞ VÀ PIN QUANG ĐIỆN
  Vật lí 12 nâng cao
  TIẾT 77 - BÀI 46: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG. QUANG ĐIỆN TRỞ VÀ PIN QUANG ĐIỆN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2013

  Xem: 35

 • Bài 58NC-Các hạt sơ cấp
  Vật lí 12 nâng cao
  Bài 58NC-Các hạt sơ cấp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2013

  Xem: 19

 • song dien tu
  Vật lí 12 nâng cao
  song dien tu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2013

  Xem: 0

 • bai tap hien tuong qd
  Vật lí 12 nâng cao
  bai tap hien tuong qd

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2013

  Xem: 0

 • Máy biến áp
  Vật lí 12 nâng cao
  Máy biến áp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2013

  Xem: 16

 • động năng-Vật lí 10
  Vật lí 12 nâng cao
  động năng-Vật lí 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2013

  Xem: 0

 • Phản ứng phân hạch-lớp 12 cb
  Vật lí 12 nâng cao
  Phản ứng phân hạch-lớp 12 cb

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2013

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY