Bài giảng Vật lí 12 nâng cao

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí 12 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí 12 nâng cao hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 54. Phản ứng hạt nhân
   Vật lí 12 nâng cao
   Bài 54. Phản ứng hạt nhân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Bom nguyên tử
   Vật lí 12 nâng cao
   Bom nguyên tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Bài tập về sóng cơ
   Vật lí 12 nâng cao
   Bài 19. Bài tập về sóng cơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • Vật lí 12 nâng cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ
   Vật lí 12 nâng cao
   Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2017

   Xem: 15

  • Bài 24. Sóng điện từ
   Vật lí 12 nâng cao
   Bài 24. Sóng điện từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2017

   Xem: 10

  • Bài 28. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện
   Vật lí 12 nâng cao
   Bài 28. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2017

   Xem: 10

  • Bài 5. Bài tập về động lực học vật rắn
   Vật lí 12 nâng cao
   Bài 5. Bài tập về động lực học vật rắn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2017

   Xem: 1

  • Bài 40. Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại
   Vật lí 12 nâng cao
   Bài 40. Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2017

   Xem: 40

  • Bài 32. Máy biến áp. Truyền tải điện năng
   Vật lí 12 nâng cao
   Bài 32. Máy biến áp. Truyền tải điện năng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2016

   Xem: 2

  • Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm
   Vật lí 12 nâng cao
   Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2016

   Xem: 0

  • Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm
   Vật lí 12 nâng cao
   Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2016

   Xem: 1

  • Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm
   Vật lí 12 nâng cao
   Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2016

   Xem: 1

  • Bài 15. Phản xạ sóng. Sóng dừng
   Vật lí 12 nâng cao
   Bài 15. Phản xạ sóng. Sóng dừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2016

   Xem: 0

  • bài 14.sóng cơ - pt sóng
   Vật lí 12 nâng cao
   bài 14.sóng cơ - pt sóng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2016

   Xem: 14

  • Bài 15. Phản xạ sóng. Sóng dừng
   Vật lí 12 nâng cao
   Bài 15. Phản xạ sóng. Sóng dừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2016

   Xem: 0

  • Bài 23. Điện từ trường
   Vật lí 12 nâng cao
   Bài 23. Điện từ trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2016

   Xem: 12

  • Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ
   Vật lí 12 nâng cao
   Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2016

   Xem: 0

  • tan săc anh sang
   Vật lí 12 nâng cao
   tan săc anh sang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2015

   Xem: 0

  • Bài 50. Thuyết tương đối hẹp
   Vật lí 12 nâng cao
   Bài 50. Thuyết tương đối hẹp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2015

   Xem: 0

  • Bài 6 Dao động điều hòa
   Vật lí 12 nâng cao
   Bài 6 Dao động điều hòa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2014

   Xem: 16

  • Chuyển động của vật rắn
   Vật lí 12 nâng cao
   Chuyển động của vật rắn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2014

   Xem: 17

  • giao thoa song
   Vật lí 12 nâng cao
   giao thoa song

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2014

   Xem: 15

  • CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
   Vật lí 12 nâng cao
   CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2014

   Xem: 16

  • bai 57-phan ung nhiet hach
   Vật lí 12 nâng cao
   bai 57-phan ung nhiet hach

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2014

   Xem: 16

  • bai 59- he mat troi
   Vật lí 12 nâng cao
   bai 59- he mat troi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2014

   Xem: 0

  • Phóng Xạ 12nc
   Vật lí 12 nâng cao
   Phóng Xạ 12nc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2014

   Xem: 0

  • Nhiệt hạch 12 nâng cao
   Vật lí 12 nâng cao
   Nhiệt hạch 12 nâng cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2014

   Xem: 15

  • Phan ung nhiet hach 12 nang cao
   Vật lí 12 nâng cao
   Phan ung nhiet hach 12 nang cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2014

   Xem: 0

  • mau nguyen tu bo lop 12 co ban
   Vật lí 12 nâng cao
   mau nguyen tu bo lop 12 co ban

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2014

   Xem: 0

  • Do Dien Tu
   Vật lí 12 nâng cao
   Do Dien Tu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2014

   Xem: 0

  • Tia hồng ngoại, tia tử ngoại
   Vật lí 12 nâng cao
   Tia hồng ngoại, tia tử ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2014

   Xem: 17

  • Tia X
   Vật lí 12 nâng cao
   Tia X

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2014

   Xem: 0

  • tia X
   Vật lí 12 nâng cao
   tia X

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2014

   Xem: 26

  • 66 Tia hong ngoai
   Vật lí 12 nâng cao
   66 Tia hong ngoai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2014

   Xem: 16

  • PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC
   Vật lí 12 nâng cao
   PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2013

   Xem: 0

  • MẠCH R,L,C
   Vật lí 12 nâng cao
   MẠCH R,L,C

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2013

   Xem: 0

  • Mạch R,L,C nối tiếp
   Vật lí 12 nâng cao
   Mạch R,L,C nối tiếp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2013

   Xem: 16

  • Truyền thông bằng sóng điện từ - 12 Tự nhiên
   Vật lí 12 nâng cao
   Truyền thông bằng sóng điện từ - 12 Tự nhiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2013

   Xem: 0

  • Mẫu nguyên tử BO
   Vật lí 12 nâng cao
   Mẫu nguyên tử BO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2013

   Xem: 0

  • Mẫu nguyên tử Bo
   Vật lí 12 nâng cao
   Mẫu nguyên tử Bo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2013

   Xem: 0

  • Mach dien xoay chieu chi co tu dien cuon cam
   Vật lí 12 nâng cao
   Mach dien xoay chieu chi co tu dien cuon cam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2013

   Xem: 0

  • 49 MAY BIEN AP
   Vật lí 12 nâng cao
   49 MAY BIEN AP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2013

   Xem: 0

  • Bài 12. Tổng hợp dao động.Vũ
   Vật lí 12 nâng cao
   Bài 12. Tổng hợp dao động.Vũ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2013

   Xem: 0

  • Bai 46. Hien tuong quang dien trong
   Vật lí 12 nâng cao
   Bai 46. Hien tuong quang dien trong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2013

   Xem: 0

  • Bai 37. phóng xạ (tiet 1)
   Vật lí 12 nâng cao
   Bai 37. phóng xạ (tiet 1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2013

   Xem: 0

  • song diên từ
   Vật lí 12 nâng cao
   song diên từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2013

   Xem: 0

  • PHAN UNG PHAN HACH
   Vật lí 12 nâng cao
   PHAN UNG PHAN HACH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2013

   Xem: 1

  • TIẾT 77 - BÀI 46: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG. QUANG
ĐIỆN TRỞ VÀ PIN QUANG ĐIỆN
   Vật lí 12 nâng cao
   TIẾT 77 - BÀI 46: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG. QUANG ĐIỆN TRỞ VÀ PIN QUANG ĐIỆN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2013

   Xem: 35

  • Bài 58NC-Các hạt sơ cấp
   Vật lí 12 nâng cao
   Bài 58NC-Các hạt sơ cấp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12 nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2013

   Xem: 19

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY