GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Vật lí (CĐ-ĐH)

 • MĨ THUẬT 6 ; BÀI MÀU SẮC
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

 • Sắc ký hiệu năng cao
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2017

 • Thiên văn tự chọn
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2017

 • Bài thuyết trình Nhà máy Nhiệt điện
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

 • NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH MÀU
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2016

 • NĂNG LƯỢNG TỪ - HỆ HAI MẠCH ĐIỆN LIÊN KẾT CẢM ỨNG
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2016

 • Radon và ảnh hưởng của radon đối với sức khỏe con người
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2016

 • SỰ TỪ HÓA CÁC CHẤT - SẮT TỪ
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2016

 • THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG- SỰ PHÁT QUANG
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2016

 • Che bien thit muoi
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2016

 • Spectroscopy
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/8/2015

 • Lịch sử siêu dẫn nhiệt độ thấp
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/8/2015

 • Tế bào nhân sơ
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2015

 • ba pha
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2015

 • Calip giới hạn
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2015

 • dạy học dự án
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2015

 • nội dung quan trọng chương điên thcs
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2014

 • day học theo huong tich hop
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2014

 • Chương 2: Động lực học chất điểm
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2014

 • lý sinh: cảm giác âm
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2014

 • Nguyễn Hữu Lăng VDK 8051
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2014

 • PROTON THERAPY
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2014

 • KHUC XA ANH SANG
  Tài liệu khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tài liệu khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2013

 • KHUC XA ANH SANG
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2013

 • Bài Tập cơ lượng tử 1
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2013

 • bai 2
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2013

 • thi nghiem vat ly
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2013

 • Noi nang va su bien thien noi nag
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2013

 • Thi nghiem mach dien
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2013

 • thí nghiệm vật lý
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2013

 • Phóng xạ gamma
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2013

 • vật lý đại cương
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2013

 • sấy phun
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2013

 • sấy phun
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2013

 • ĐỀ 1 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2013

 • ĐỀ 2 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2013

 • ĐỀ 3 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2013

 • ĐỀ 4 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2013

 • ĐỀ 5 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2013

 • ĐỀ 6 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2013

 • ĐỀ 7 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2013

 • ĐỀ 8 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2013

 • 15 ĐỀ VẬT LÝ - THI THỬ ĐH 2013 - KEYS
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2013

 • cảm biến nhiệt độ
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2013

 • mot so hinh ve vat ly
  Tài liệu khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tài liệu khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2013

 • ly 10 luc hap dan
  Tài liệu khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tài liệu khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2013

 • khuc xa anh sang
  Tài liệu khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tài liệu khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2013

 • ly 10 luc hap dan
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2013

 • mot so hinh ve vat ly
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2013

 • khuc xa anh sang
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2013

 • ME OI XIN THU LOI
  Học cách làm người

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học cách làm người

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2013

 • ME OI XIN THU LOI
  Vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2013