Bài giảng Vật lí (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • sóng điện từ
   Vật lí
   sóng điện từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Thiên cầu - Các hệ tọa độ
   Vật lí
   Thiên cầu - Các hệ tọa độ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Chuyển động song phẳng
   Vật lí
   Chuyển động song phẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Úng dụng ĐVPX trong điều trị đa hồng cầu nguyên phát
   Vật lí
   Úng dụng ĐVPX trong điều trị đa hồng cầu nguyên phát

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Cơ sở lý thuyết Vật Lí thống kê
   Vật lí
   Cơ sở lý thuyết Vật Lí thống kê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Vật lý thống kê cổ điển
   Vật lí
   Vật lý thống kê cổ điển

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Vật lý đại cương
   Vật lí
   Vật lý đại cương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2018

   Xem: 3

  • MĨ THUẬT 6 ; BÀI MÀU SẮC
   Vật lí
   MĨ THUẬT 6 ; BÀI MÀU SẮC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2018

   Xem: 0

  • Sắc ký hiệu năng cao
   Vật lí
   Sắc ký hiệu năng cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2017

   Xem: 0

  • Thiên văn tự chọn
   Vật lí
   Thiên văn tự chọn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2017

   Xem: 0

  • Bài thuyết trình Nhà máy Nhiệt điện
   Vật lí
   Bài thuyết trình Nhà máy Nhiệt điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 2

  • NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH MÀU
   Vật lí
   NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH MÀU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2016

   Xem: 0

  • NĂNG LƯỢNG TỪ - HỆ HAI MẠCH ĐIỆN LIÊN KẾT CẢM ỨNG
   Vật lí
   NĂNG LƯỢNG TỪ - HỆ HAI MẠCH ĐIỆN LIÊN KẾT CẢM ỨNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2016

   Xem: 1

  • Radon và ảnh hưởng của radon đối với sức khỏe con người
   Vật lí
   Radon và ảnh hưởng của radon đối với sức khỏe con người

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2016

   Xem: 1

  • SỰ TỪ HÓA CÁC CHẤT - SẮT TỪ
   Vật lí
   SỰ TỪ HÓA CÁC CHẤT - SẮT TỪ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2016

   Xem: 0

  • THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG- SỰ PHÁT QUANG
   Vật lí
   THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG- SỰ PHÁT QUANG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2016

   Xem: 3

  • Che bien thit muoi
   Vật lí
   Che bien thit muoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2016

   Xem: 0

  • Spectroscopy
   Vật lí
   Spectroscopy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2015

   Xem: 12

  • Lịch sử siêu dẫn nhiệt độ thấp
   Vật lí
   Lịch sử siêu dẫn nhiệt độ thấp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2015

   Xem: 1

  • Tế bào nhân sơ
   Vật lí
   Tế bào nhân sơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2015

   Xem: 0

  • ba pha
   Vật lí
   ba pha

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2015

   Xem: 0

  • Calip giới hạn
   Vật lí
   Calip giới hạn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2015

   Xem: 16

  • dạy học dự án
   Vật lí
   dạy học dự án

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2015

   Xem: 0

  • nội dung quan trọng chương điên thcs
   Vật lí
   nội dung quan trọng chương điên thcs

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2014

   Xem: 10

  • day học theo huong tich hop
   Vật lí
   day học theo huong tich hop

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2014

   Xem: 9

  • Chương 2: Động lực học chất điểm
   Vật lí
   Chương 2: Động lực học chất điểm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2014

   Xem: 0

  • lý sinh: cảm giác âm
   Vật lí
   lý sinh: cảm giác âm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2014

   Xem: 0

  • Nguyễn Hữu Lăng VDK 8051
   Vật lí
   Nguyễn Hữu Lăng VDK 8051

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2014

   Xem: 0

  • PROTON THERAPY
   Vật lí
   PROTON THERAPY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2014

   Xem: 0

  • KHUC XA ANH SANG
   Tài liệu khác
   KHUC XA ANH SANG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tài liệu khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2013

   Xem: 19

  • KHUC XA ANH SANG
   Vật lí
   KHUC XA ANH SANG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2013

   Xem: 9

  • Bài Tập cơ lượng tử 1
   Vật lí
   Bài Tập cơ lượng tử 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2013

   Xem: 0

  • bai 2
   Vật lí
   bai 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2013

   Xem: 0

  • thi nghiem vat ly
   Vật lí
   thi nghiem vat ly

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2013

   Xem: 0

  • Noi nang va su bien thien noi nag
   Vật lí
   Noi nang va su bien thien noi nag

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2013

   Xem: 0

  • Thi nghiem mach dien
   Vật lí
   Thi nghiem mach dien

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2013

   Xem: 0

  • thí nghiệm vật lý
   Vật lí
   thí nghiệm vật lý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2013

   Xem: 0

  • Phóng xạ gamma
   Vật lí
   Phóng xạ gamma

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2013

   Xem: 0

  • vật lý đại cương
   Vật lí
   vật lý đại cương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/7/2013

   Xem: 0

  • sấy phun
   Vật lí
   sấy phun

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2013

   Xem: 1

  • sấy phun
   Vật lí
   sấy phun

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ 1 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
   Vật lí
   ĐỀ 1 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2013

   Xem: 5

  • ĐỀ 2 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
   Vật lí
   ĐỀ 2 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ 3 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
   Vật lí
   ĐỀ 3 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ 4 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
   Vật lí
   ĐỀ 4 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ 5 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
   Vật lí
   ĐỀ 5 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2013

   Xem: 7

  • ĐỀ 6 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
   Vật lí
   ĐỀ 6 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ 7 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
   Vật lí
   ĐỀ 7 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ 8 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
   Vật lí
   ĐỀ 8 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2013

   Xem: 0

  • 15 ĐỀ VẬT LÝ - THI THỬ ĐH 2013 - KEYS
   Vật lí
   15 ĐỀ VẬT LÝ - THI THỬ ĐH 2013 - KEYS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2013

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY