Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Vật lí (CĐ-ĐH)

 • Vật lý đại cương
  Vật lí
  Vật lý đại cương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 3

 • MĨ THUẬT 6 ; BÀI MÀU SẮC
  Vật lí
  MĨ THUẬT 6 ; BÀI MÀU SẮC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 0

 • Sắc ký hiệu năng cao
  Vật lí
  Sắc ký hiệu năng cao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2017

  Xem: 0

 • Thiên văn tự chọn
  Vật lí
  Thiên văn tự chọn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2017

  Xem: 0

 • Bài thuyết trình Nhà máy Nhiệt điện
  Vật lí
  Bài thuyết trình Nhà máy Nhiệt điện

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 15

 • NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH MÀU
  Vật lí
  NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH MÀU

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2016

  Xem: 0

 • NĂNG LƯỢNG TỪ - HỆ HAI MẠCH ĐIỆN LIÊN KẾT CẢM ỨNG
  Vật lí
  NĂNG LƯỢNG TỪ - HỆ HAI MẠCH ĐIỆN LIÊN KẾT CẢM ỨNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2016

  Xem: 1

 • Radon và ảnh hưởng của radon đối với sức khỏe con người
  Vật lí
  Radon và ảnh hưởng của radon đối với sức khỏe con người

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2016

  Xem: 1

 • SỰ TỪ HÓA CÁC CHẤT - SẮT TỪ
  Vật lí
  SỰ TỪ HÓA CÁC CHẤT - SẮT TỪ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2016

  Xem: 0

 • THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG- SỰ PHÁT QUANG
  Vật lí
  THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG- SỰ PHÁT QUANG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2016

  Xem: 3

 • Che bien thit muoi
  Vật lí
  Che bien thit muoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2016

  Xem: 0

 • Spectroscopy
  Vật lí
  Spectroscopy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/8/2015

  Xem: 0

 • Lịch sử siêu dẫn nhiệt độ thấp
  Vật lí
  Lịch sử siêu dẫn nhiệt độ thấp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/8/2015

  Xem: 0

 • Tế bào nhân sơ
  Vật lí
  Tế bào nhân sơ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2015

  Xem: 0

 • ba pha
  Vật lí
  ba pha

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2015

  Xem: 0

 • Calip giới hạn
  Vật lí
  Calip giới hạn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2015

  Xem: 0

 • dạy học dự án
  Vật lí
  dạy học dự án

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2015

  Xem: 0

 • nội dung quan trọng chương điên thcs
  Vật lí
  nội dung quan trọng chương điên thcs

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2014

  Xem: 9

 • day học theo huong tich hop
  Vật lí
  day học theo huong tich hop

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2014

  Xem: 0

 • Chương 2: Động lực học chất điểm
  Vật lí
  Chương 2: Động lực học chất điểm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2014

  Xem: 0

 • lý sinh: cảm giác âm
  Vật lí
  lý sinh: cảm giác âm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2014

  Xem: 0

 • Nguyễn Hữu Lăng VDK 8051
  Vật lí
  Nguyễn Hữu Lăng VDK 8051

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2014

  Xem: 0

 • PROTON THERAPY
  Vật lí
  PROTON THERAPY

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2014

  Xem: 0

 • KHUC XA ANH SANG
  Vật lí
  KHUC XA ANH SANG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2013

  Xem: 9

 • Bài Tập cơ lượng tử 1
  Vật lí
  Bài Tập cơ lượng tử 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2013

  Xem: 0

 • bai 2
  Vật lí
  bai 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2013

  Xem: 0

 • thi nghiem vat ly
  Vật lí
  thi nghiem vat ly

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2013

  Xem: 0

 • Noi nang va su bien thien noi nag
  Vật lí
  Noi nang va su bien thien noi nag

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2013

  Xem: 0

 • Thi nghiem mach dien
  Vật lí
  Thi nghiem mach dien

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2013

  Xem: 0

 • thí nghiệm vật lý
  Vật lí
  thí nghiệm vật lý

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2013

  Xem: 0

 • Phóng xạ gamma
  Vật lí
  Phóng xạ gamma

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2013

  Xem: 0

 • vật lý đại cương
  Vật lí
  vật lý đại cương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2013

  Xem: 0

 • sấy phun
  Vật lí
  sấy phun

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2013

  Xem: 0

 • sấy phun
  Vật lí
  sấy phun

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2013

  Xem: 0

 • ĐỀ 1 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
  Vật lí
  ĐỀ 1 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2013

  Xem: 0

 • ĐỀ 2 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
  Vật lí
  ĐỀ 2 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2013

  Xem: 0

 • ĐỀ 3 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
  Vật lí
  ĐỀ 3 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2013

  Xem: 0

 • ĐỀ 4 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
  Vật lí
  ĐỀ 4 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2013

  Xem: 0

 • ĐỀ 5 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
  Vật lí
  ĐỀ 5 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2013

  Xem: 0

 • ĐỀ 6 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
  Vật lí
  ĐỀ 6 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2013

  Xem: 0

 • ĐỀ 7 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
  Vật lí
  ĐỀ 7 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2013

  Xem: 0

 • ĐỀ 8 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013
  Vật lí
  ĐỀ 8 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2013

  Xem: 0

 • 15 ĐỀ VẬT LÝ - THI THỬ ĐH 2013 - KEYS
  Vật lí
  15 ĐỀ VẬT LÝ - THI THỬ ĐH 2013 - KEYS

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2013

  Xem: 0

 • cảm biến nhiệt độ
  Vật lí
  cảm biến nhiệt độ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2013

  Xem: 0

 • ly 10 luc hap dan
  Vật lí
  ly 10 luc hap dan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2013

  Xem: 0

 • mot so hinh ve vat ly
  Vật lí
  mot so hinh ve vat ly

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2013

  Xem: 12

 • khuc xa anh sang
  Vật lí
  khuc xa anh sang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2013

  Xem: 9

 • ME OI XIN THU LOI
  Vật lí
  ME OI XIN THU LOI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2013

  Xem: 16

 • Cách Mạng Công Nghiệp và CM KHKT
  Vật lí
  Cách Mạng Công Nghiệp và CM KHKT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2013

  Xem: 0

 • lơi hay y dep
  Vật lí
  lơi hay y dep

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2013

  Xem: 11

 • Nhớ mẹ
  Vật lí
  Nhớ mẹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2013

  Xem: 0

 • học cách làm người
  Vật lí
  học cách làm người

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2013

  Xem: 8

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY