Bài giảng Vật lí Vật lí 9

Thư viện bài giảng Vật lí Vật lí 9
bài giảng
Vật lí 9

tiết 28. ứng dụng của nam châm

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Vật lý 9

Bài 53. Sự Phân tích ánh sáng trắng

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Vật lý 9

Bài 48. Mắt

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 42. Thấu kính hội tụ

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 33. Dòng điện xoay chiều

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 20. Tổng kết chương I: Điện học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 20. Tổng kết chương I: Điện học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 20. Tổng kết chương I: Điện học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 20. Tổng kết chương I: Điện học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 27. Lực điện từ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Vật lí 8

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 22. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Vật lí 9

Bài 23. Từ phổ - Đường sức từ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Vật lí 9

lop 9

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

bai 21 nam cham vinh cuu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Vật lí 9

Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

sự hiếu học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 12. Công suất điện

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 12. Công suất điện

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

SỰ PHỤ THUỘC CỦA CĐDĐ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 12. Công suất điện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 12. Công suất điện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Tiết 17 - bài 16. Định luật Jun - Len xxơ

 • 2 tháng trước
 • 0