GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng ViOLET

 • lê thị kim anh 10a4
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

 • lethikimanh10a4
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

 • Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (tiết 1)
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2018

 • Tin học 7 - bài 4- tiết 19
  E-Learning

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử E-Learning

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2017

 • BÀI 14-T2 tin học 7
  E-Learning

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử E-Learning

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2017

 • Hoạt động thường ngày
  Tiếng Anh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2017

 • Bài tập tin học lớp 6
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2017

 • tin học
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2017

 • violet
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2017

 • tin hoc tre
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2017

 • Rung Chuông Vàng (chào mừng 26.3)
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2017

 • 20/11
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2016

 • TU LIEU LS
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2016

 • Lập Trình máy tính nên bắt đầu từ đâu?
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2016

 • toán
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2016

 • Hướng dẫn đăng ký violympic toán
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2016

 • Trò chơi ô chữ Văn
  Trò chơi trong powerpoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi trong powerpoi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2015

 • Trò chơi ô chữ môn địa lý
  Trò chơi trong powerpoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi trong powerpoi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2015

 • Trò chơi chiếc nón kỳ diệu
  Trò chơi trong powerpoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi trong powerpoi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2015

 • Kinh tế
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2015

 • giáo án tin hoc345
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2015

 • môi trường
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2015

 • môi trường
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2015

 • môi trường
  Lớp 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2015

 • Xem tranh dân gian Việt Nam
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2015

 • Xem tranh dân gian Việt Nam
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2015

 • Xem tranh dân gian Việt Nam
  Mỹ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2015

 • Bài 6 Vẽ cái mũ
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2015

 • Bài 6 Vẽ cái mũ
  Mỹ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2015

 • Bài 6 Vẽ cái mũ
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2015

 • Đường thẳng song song - cắt nhau
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2015

 • TapHuan_TruongTrucThuyen.ppt
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2015

 • GIẢI BÀI TOÁN BỪNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2015

 • Rung chuông vàng
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2015

 • hình thoi
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2015

 • hình thoi
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2015

 • Toán 8 tiết 18
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2015

 • Hình hoc 6 tiết 18
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2015

 • Hình học 6 tiết 7
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2015

 • Tiết 57 đại số 7
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2015

 • hướng dẫn sử dung phần mềm power point
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2014

 • Phần mềm quản lý tài sản cố định
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2013

 • Aleo 3D Flash Slideshow Creator 1.4 + crack
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

 • Aleo 3D Flash Slideshow Creator 1.4 + crack
  Phần mềm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

 • hiện thư mục khi bị virus làm ẩn trên USB, HDD
  Phần mềm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2013

 • hiện thư mục khi bị virus làm ẩn trên USB, HDD
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2013

 • Phá pass file PDF
  Phần mềm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2013

 • bộ font chữ Uni-abc-vni
  Phần mềm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2013

 • bộ font chữ Uni-abc-vni
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2013

 • Phá pass file PDF
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2013

 • Template shop Bikini - Joomla 2.5
  Template quickstart

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Template quickstart

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2013

 • Template shop Bikini - Joomla 2.5
  Violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2013