Bài giảng ViOLET

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng ViOLET và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng ViOLET hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • đinh dạng trang trong word
   Violet
   đinh dạng trang trong word

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • Trò choi sticks
   Violet
   Trò choi sticks

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • lê thị kim anh 10a4
   Violet
   lê thị kim anh 10a4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • lethikimanh10a4
   Violet
   lethikimanh10a4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (tiết 1)
   Violet
   Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (tiết 1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2018

   Xem: 9

  • Tin học 7 - bài 4- tiết 19
   E-Learning
   Tin học 7 - bài 4- tiết 19

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử E-Learning

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2017

   Xem: 0

  • BÀI 14-T2 tin học 7
   E-Learning
   BÀI 14-T2 tin học 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử E-Learning

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2017

   Xem: 11

  • Hoạt động thường ngày
   Tiếng Anh
   Hoạt động thường ngày

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2017

   Xem: 13

  • Bài tập tin học lớp 6
   Violet
   Bài tập tin học lớp 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2017

   Xem: 27

  • tin học
   Violet
   tin học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2017

   Xem: 0

  • violet
   Violet
   violet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2017

   Xem: 0

  • tin hoc tre
   Violet
   tin hoc tre

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2017

   Xem: 0

  • Rung Chuông Vàng (chào mừng 26.3)
   Violet
   Rung Chuông Vàng (chào mừng 26.3)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2017

   Xem: 0

  • 20/11
   Violet
   20/11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2016

   Xem: 1

  • TU LIEU LS
   Violet
   TU LIEU LS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2016

   Xem: 0

  • Lập Trình máy tính nên bắt đầu từ đâu?
   Violet
   Lập Trình máy tính nên bắt đầu từ đâu?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2016

   Xem: 2

  • toán
   Violet
   toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2016

   Xem: 0

  • Hướng dẫn đăng ký violympic toán
   Violet
   Hướng dẫn đăng ký violympic toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2016

   Xem: 0

  • Trò chơi ô chữ Văn
   Trò chơi trong powerpoi
   Trò chơi ô chữ Văn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi trong powerpoi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2015

   Xem: 11

  • Trò chơi ô chữ môn địa lý
   Trò chơi trong powerpoi
   Trò chơi ô chữ môn địa lý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi trong powerpoi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2015

   Xem: 0

  • Trò chơi chiếc nón kỳ diệu
   Trò chơi trong powerpoi
   Trò chơi chiếc nón kỳ diệu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi trong powerpoi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2015

   Xem: 0

  • Kinh tế
   Violet
   Kinh tế

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2015

   Xem: 14

  • giáo án tin hoc345
   Violet
   giáo án tin hoc345

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2015

   Xem: 0

  • môi trường
   Violet
   môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2015

   Xem: 0

  • môi trường
   Violet
   môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2015

   Xem: 12

  • môi trường
   Lớp 5
   môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2015

   Xem: 15

  • Xem tranh dân gian Việt Nam
   Violet
   Xem tranh dân gian Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2015

   Xem: 0

  • Xem tranh dân gian Việt Nam
   Violet
   Xem tranh dân gian Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2015

   Xem: 11

  • Xem tranh dân gian Việt Nam
   Mỹ thuật
   Xem tranh dân gian Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2015

   Xem: 12

  • Bài 6 Vẽ cái mũ
   Violet
   Bài 6 Vẽ cái mũ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2015

   Xem: 38

  • Bài 6 Vẽ cái mũ
   Mỹ thuật
   Bài 6 Vẽ cái mũ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2015

   Xem: 0

  • Bài 6 Vẽ cái mũ
   Violet
   Bài 6 Vẽ cái mũ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2015

   Xem: 0

  • Đường thẳng song song - cắt nhau
   Violet
   Đường thẳng song song - cắt nhau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2015

   Xem: 13

  • TapHuan_TruongTrucThuyen.ppt
   Violet
   TapHuan_TruongTrucThuyen.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2015

   Xem: 0

  • GIẢI BÀI TOÁN BỪNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
   Violet
   GIẢI BÀI TOÁN BỪNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2015

   Xem: 16

  • Rung chuông vàng
   Violet
   Rung chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2015

   Xem: 12

  • hình thoi
   Violet
   hình thoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2015

   Xem: 15

  • hình thoi
   Violet
   hình thoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2015

   Xem: 0

  • Toán 8 tiết 18
   Violet
   Toán 8 tiết 18

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2015

   Xem: 0

  • Hình hoc 6 tiết 18
   Violet
   Hình hoc 6 tiết 18

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2015

   Xem: 17

  • Hình học 6 tiết 7
   Violet
   Hình học 6 tiết 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2015

   Xem: 13

  • Tiết 57 đại số 7
   Violet
   Tiết 57 đại số 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2015

   Xem: 0

  • hướng dẫn sử dung phần mềm power point
   Violet
   hướng dẫn sử dung phần mềm power point

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2014

   Xem: 21

  • Phần mềm quản lý tài sản cố định
   Violet
   Phần mềm quản lý tài sản cố định

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2013

   Xem: 26

  • Aleo 3D Flash Slideshow Creator 1.4 + crack
   Violet
   Aleo 3D Flash Slideshow Creator 1.4 + crack

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2013

   Xem: 0

  • Aleo 3D Flash Slideshow Creator 1.4 + crack
   Phần mềm
   Aleo 3D Flash Slideshow Creator 1.4 + crack

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2013

   Xem: 0

  • hiện thư mục khi bị virus làm ẩn trên USB, HDD
   Phần mềm
   hiện thư mục khi bị virus làm ẩn trên USB, HDD

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2013

   Xem: 0

  • hiện thư mục khi bị virus làm ẩn trên USB, HDD
   Violet
   hiện thư mục khi bị virus làm ẩn trên USB, HDD

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2013

   Xem: 0

  • Phá pass file PDF
   Phần mềm
   Phá pass file PDF

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2013

   Xem: 0

  • bộ font chữ Uni-abc-vni
   Phần mềm
   bộ font chữ Uni-abc-vni

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2013

   Xem: 16

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY