Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng ViOLET và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng ViOLET hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng ViOLET

 • lê thị kim anh 10a4
  Violet
  lê thị kim anh 10a4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • lethikimanh10a4
  Violet
  lethikimanh10a4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (tiết 1)
  Violet
  Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (tiết 1)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2018

  Xem: 4

 • Bài tập tin học lớp 6
  Violet
  Bài tập tin học lớp 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2017

  Xem: 0

 • tin học
  Violet
  tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2017

  Xem: 0

 • violet
  Violet
  violet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2017

  Xem: 0

 • tin hoc tre
  Violet
  tin hoc tre

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2017

  Xem: 0

 • Rung Chuông Vàng (chào mừng 26.3)
  Violet
  Rung Chuông Vàng (chào mừng 26.3)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2017

  Xem: 0

 • 20/11
  Violet
  20/11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2016

  Xem: 0

 • TU LIEU LS
  Violet
  TU LIEU LS

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2016

  Xem: 0

 • Lập Trình máy tính nên bắt đầu từ đâu?
  Violet
  Lập Trình máy tính nên bắt đầu từ đâu?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2016

  Xem: 2

 • toán
  Violet
  toán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2016

  Xem: 0

 • Hướng dẫn đăng ký violympic toán
  Violet
  Hướng dẫn đăng ký violympic toán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2016

  Xem: 0

 • Kinh tế
  Violet
  Kinh tế

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2015

  Xem: 14

 • giáo án tin hoc345
  Violet
  giáo án tin hoc345

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2015

  Xem: 0

 • môi trường
  Violet
  môi trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2015

  Xem: 12

 • Xem tranh dân gian Việt Nam
  Violet
  Xem tranh dân gian Việt Nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2015

  Xem: 11

 • Bài 6 Vẽ cái mũ
  Violet
  Bài 6 Vẽ cái mũ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2015

  Xem: 31

 • Đường thẳng song song - cắt nhau
  Violet
  Đường thẳng song song - cắt nhau

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2015

  Xem: 0

 • TapHuan_TruongTrucThuyen.ppt
  Violet
  TapHuan_TruongTrucThuyen.ppt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2015

  Xem: 0

 • GIẢI BÀI TOÁN BỪNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
  Violet
  GIẢI BÀI TOÁN BỪNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2015

  Xem: 11

 • Rung chuông vàng
  Violet
  Rung chuông vàng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2015

  Xem: 12

 • hình thoi
  Violet
  hình thoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2015

  Xem: 15

 • hình thoi
  Violet
  hình thoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2015

  Xem: 0

 • Toán 8 tiết 18
  Violet
  Toán 8 tiết 18

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2015

  Xem: 0

 • Hình hoc 6 tiết 18
  Violet
  Hình hoc 6 tiết 18

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2015

  Xem: 0

 • Hình học 6 tiết 7
  Violet
  Hình học 6 tiết 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2015

  Xem: 13

 • Tiết 57 đại số 7
  Violet
  Tiết 57 đại số 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2015

  Xem: 0

 • hướng dẫn sử dung phần mềm power point
  Violet
  hướng dẫn sử dung phần mềm power point

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2014

  Xem: 0

 • Phần mềm quản lý tài sản cố định
  Violet
  Phần mềm quản lý tài sản cố định

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2013

  Xem: 26

 • Aleo 3D Flash Slideshow Creator 1.4 + crack
  Violet
  Aleo 3D Flash Slideshow Creator 1.4 + crack

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 0

 • hiện thư mục khi bị virus làm ẩn trên USB, HDD
  Violet
  hiện thư mục khi bị virus làm ẩn trên USB, HDD

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2013

  Xem: 0

 • bộ font chữ Uni-abc-vni
  Violet
  bộ font chữ Uni-abc-vni

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2013

  Xem: 0

 • Phá pass file PDF
  Violet
  Phá pass file PDF

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2013

  Xem: 14

 • Template shop Bikini - Joomla 2.5
  Violet
  Template shop Bikini - Joomla 2.5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2013

  Xem: 0

 • khoa hoc
  Violet
  khoa hoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2013

  Xem: 0

 • typinng test tiết 1
  Violet
  typinng test tiết 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2013

  Xem: 0

 • Sử Dụng Power Point
  Violet
  Sử Dụng Power Point

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2013

  Xem: 0

 • Trò chơi chiếc nón kỳ dịu
  Violet
  Trò chơi chiếc nón kỳ dịu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/8/2013

  Xem: 8

 • THONG BAO DUA TIVI LICH NGHI TÊT
  Violet
  THONG BAO DUA TIVI LICH NGHI TÊT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2013

  Xem: 0

 • Một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của Mĩ Thuật
Việt Nam (1954 - 1975)
  Violet
  Một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của Mĩ Thuật Việt Nam (1954 - 1975)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2013

  Xem: 0

 • xftgsz
  Violet
  xftgsz

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2013

  Xem: 0

 • ON TAP HK2
  Violet
  ON TAP HK2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2013

  Xem: 0

 • OTHK2
  Violet
  OTHK2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2013

  Xem: 0

 • Nan
  Violet
  Nan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2013

  Xem: 0

 • Tiêu 2737-1995
  Violet
  Tiêu 2737-1995

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2012

  Xem: 0

 • CácTrò chơi để dạy học Phân số
  Violet
  CácTrò chơi để dạy học Phân số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2012

  Xem: 0

 • Microsoft Word
  Violet
  Microsoft Word

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2012

  Xem: 0

 • Non_Tru
  Violet
  Non_Tru

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2012

  Xem: 0

 • chop quay
  Violet
  chop quay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2012

  Xem: 0

 • 13 mẫu bìa đẹp
  Violet
  13 mẫu bìa đẹp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/7/2012

  Xem: 0

 • congcac so tron chuc
  Violet
  congcac so tron chuc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2012

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY