CHÀO MỪNG QÚY THẦY, CÔ GIÁO
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
MÔN ÂM NHẠC – LỚP 6
Giáo viên :TRẦN THỊ ĐOAN
TRƯỜNG THCS EAPHÊ
Kiểm tra bài cũ
Em hãy trình bày bài hát “Niềm vui của em” ?
Tiết 20 -Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
-Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Tiết 20 -Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
-Tập đọc nhạc: TĐN số 6
________________

I.Ôn tập bài hát: Niềm vui của em

Tiết 20 : -Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
-Tập đọc nhạc: TĐN số 6
I.Ôn tập bài hát:
Tiết 20 -Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
-Tập đọc nhạc: TĐN số 6
_________________

I.Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
II.Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Tiết 20 -Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
-Tập đọc nhạc: TĐN số 6
_________________
I.Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
II.Tập đọc nhạc: TĐN số 6

Tiết 20 -Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
-Tập đọc nhạc: TĐN số 6
_________________
1. Tìm hiểu bài tập đọc nhạc số 6:
.

a.Về cao độ có nốt gì?
.

-Về cao độ có các nốt:
Đô – Rê – Mi – Pha – Son - La
.

b.Về trường độ có hình nốt nào?
.

-Về cao độ có các nốt:
Đô – Rê – Mi – Pha – Son – La
-Về trường độ có các hình nốt:
Đen, trắng và móc đơn
2. Chia câu:
Bài tập đọc nhạc số 6 được chia làm 4 câu:
Câu 1: Trời đã………………đi thôi .
Câu2 : Dậy đi……………….đi thôi.
Câu 3: Chuông đã………….lên rồi.
Câu 4: Mau dậy…………….dậy thôi.
Bài tập đọc nhạc được chia làm mấy câu
Tiết 20 -Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
-Tập đọc nhạc: TĐN số 6
_________________
I.Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
II.Tập đọc nhạc: TĐN số 6

Tiết 20 -Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
-Tập đọc nhạc: TĐN số 6
_________________
I.Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
II.Tập đọc nhạc: TĐN số 6

Tiết 20 -Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
-Tập đọc nhạc: TĐN số 6
_________________
I.Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
II.Tập đọc nhạc: TĐN số 6

Cùng nhau hát lời nhé !!!

Trân trọng cảm ơn
quý thầy cô và các em học sinh