anh cac nha bac hoc

Đăng ngày 11/15/2010 10:23:47 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Hạnh Phan Hồ | Lần tải: 90 | Lần xem: 1 | Page: 4 | Kích thước: 1.19 M | Loại file: ppt

  • anh cac nha bac hoc - 1
  • anh cac nha bac hoc - 2
  • anh cac nha bac hoc - 3
  • anh cac nha bac hoc - 4
  • download - 3
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Ampe.jpg
avogadro.jpg
becquerel.jpg
Boltzmann.jpg
bothe.jpg
carnot 2.jpg
cathtube Thi nghiem cua Thomson.jpg
coulomb.jpg
davy.jpg
Chai leyden.jpg
DIEZEN.JPG
electrostatic exp coulomb.jpg
euler.jpg
faraday.jpg
franklin.jpg
galileo.jpg
Gauss b.jpg
hertz.jpg
joliot and Iren curie.jpg
joule.jpg
kelvin.jpg
KEPLER1.JPG
KEPLER.JPG
Maxwell_Big.jpg
Mendeleev.jpg
michelson.jpg
Millikan.jpg
newton.jpg
ohm.jpg
TG.JPG
TUABIN3.JPG
Tuabin_HN.jpg