Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

bài giảng Lịch sử 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 124       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
24wh0q
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
1/14/2016 8:33:36 PM
Loại file
ppt
Dung lượng
1.22 M
Lần xem
1
Lần tải
124
File đã kiểm duyệt an toàn

Kiểm tra bài cũ ? Em hãy cho biết quân đội thời Lê sơ được tổ chức như thế nào? Tiết 42 - Bài 20 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527) II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1. Kinh tế: ? Để phục hồi và phát t,xem chi tiết và tải về Bài giảng điện tử Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527), Bài Giảng Lịch Sử 7 , Bài giảng điện tử Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527), ppt, 26 trang, 1.22 M, Lịch sử 7 chia sẽ bởi Quý Đỗ Thị đã có 124 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-20.-Nuoc-Dai-Viet-thoi-Le-so-1428-1527.ppt[1.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Kiểm tra bài cũ
? Em hãy cho biết quân đội thời Lê sơ được tổ chức như thế nào?
Tiết 42 - Bài 20
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Kinh tế:

? Để phục hồi và phát triển kinh tế nông nghiệp, nhà nước Lê sơ đã thực hiện những biện pháp gì?
a. Nông nghiệp :
Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
* Biện pháp:
- Cho 25 vạn lính về quê làm ruộng, còn 10 vạn chia làm 5 phiên thay nhau về quê sản xuất.
- Kêu gọi dân phiêu tán về quê làm ruộng.
Tiết 42 Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI
Tiết 42 - Bài 20
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Kinh tế:
? Để chăm lo cho kinh tế nông nghiệp, nhà Lê sơ đã làm gì?
a. Nông nghiệp:
Tiết 42 - Bài 20
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
- Cho 25 vạn lính về quê làm ruộng, còn 10 vạn chia làm 5 phiên thay nhau về quê sản xuất.
- Kêu gọi dân phiêu tán về quê làm ruộng.
- Đặt các chức quan chuyên lo về nông nghiệp: Khuyến nông sứ, Hà đê sứ, Đồn điền sứ.
- Thực hiện phép quân điền.
- Chú trọng việc khai hoang.
- Cấm giết trâu, bò; điều động dân phu mùa cấy gặt.
Tiết 42 - Bài 20
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
Em có nhận xét gì về những biện pháp của Nhà nước Lê sơ đối với nền kinh tế nông nghiệp?
Tiết 42- Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
Nhận xét:
Lực lượng sản xuất đảm bảo, dân có ruộng.
Nông nghiệp đã nhanh chóng phục hồi và phát triển. Đời sống nhân dân ổn định...
“Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn.”
1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
b. Thủ công nghiệp:
Tiết 42 - Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
Em hãy cho biết ở nước ta thời kì Lê sơ có những ngành thủ công nào tiêu biểu?
Tiết 42 - Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
b.Thủ công nghiệp:
Tiết 42 - Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
b. Thủ công nghiệp:
Nghề làm gốm
Nghề rèn
Tiết 42 -Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
b.Thủ công nghiệp:
- Các ngành nghề thủ công truyền thống ở
các làng, xã phát triển: Kéo tơ, dệt lụa, đúc đồng, làm gốm.
1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
b.Thủ công nghiệp:
Tiết 42 - Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II -TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
Nghề gốm
1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
b. Thủ công nghiệp:
- Các ngành nghề thủ công truyền thống ở các làng, xã phát triển: Kéo tơ, dệt lụa, đúc đồng, làm gốm…
- Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp ra đời:
làm gốm Bát Tràng; Làng Vân Chàng rèn sắt…

Tiết 42 -Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
b. Thủ công nghiệp:
- Các ngành nghề thủ công truyền thống ở các làng, xã phát triển: Kéo tơ, dệt lụa, đúc đồng, làm gốm…
- Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp ra đời:
làm gốm Bát Tràng; Làng Vân Chàng rèn sắt…
- Các xưởng thủ công do nhà nước quản lý chuyên sản xuất đồ dùng cho nhà vua, vũ khí, đóng thuyền, đúc tiền đồng...
- Nghề khai mỏ được đẩy mạnh: Mỏ đồng, vàng…

Tiết 42 -Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
b. Thủ công nghiệp:
-> Quy mô sản xuất của ngành thủ công nghiệp mở rộng, trình độ kỹ thuật cao
Tiết 42 -Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

? Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp thời Lê sơ ?
1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
b. Thủ công nghiệp:
c. Thương nghiệp:
Tiết 42 -Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
Thời Lê sơ đã có những biện pháp gì để phát triển buôn bán trong và ngoài nước?
1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
b. Thủ công nghiệp:
c. Thương nghiệp:
Tiết 42 -Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
Trong nước:
+ Khuyến khích họp chợ, mở chợ mới.

1.Kinh tế:
a. Nông nghiệp
b. Thủ công nghiệp
c. Thương nghiệp
Tiết 42 -Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
=> Hàng hóa, tiền tệ dễ dàng lưu thông.

- Trong nước: Khuyến khích họp chợ, mở chợ mới.
- Ngoài nước:
+ Duy trì việc buôn bán với nước ngoài.
+ Một số cửa khẩu được kiểm soát chặt chẽ.
1. Kinh tế:
2. Xã hội :
Tiết 42 -Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
Xã hội thời Lê sơ có những giai cấp nào? Quyền lợi của các giai cấp đó?
1. Kinh tế:
2. Xã hội :
Tiết 42 -Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
Có hai giai cấp chính:
- Giai cấp địa chủ phong kiến (vua, quan và địa chủ): sống xa hoa sung sướng, nắm quyền thống trị đất nước.
1. Kinh tế :
2. Xã hội :
Tiết 42 -Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
Có hai giai cấp chính:
- Giai cấp địa chủ phong kiến (vua, quan và địa chủ): sống xa hoa sung sướng, nắm quyền thống trị đất nước.
- Giai cấp nông dân: đông, làm thuê và nộp tô thuế, đi phu dịch cho nhà nước =>Cuộc sống nghèo khổ nhất.
ô chữ
Trò chơi
1
2
3
4
5
H

P
C
H

T
H
Ă
N
G
L
O
N
G
Đ

N
Đ
I

N
S

H
À
Đ
Ê
S

D

T
V

I
L

A
Câu 1 .( 9 chữ cái) Đây là nơi tập trung nhiều nghành nghề thủ công nhất.
L
Câu 2 .( 9 chữ cái) đây là chức quan phụ trách công việc khai hoang lúc bấy giờ.
I
Câu 3( 6 chữ cái) đây là điều lệ của nhà vua ban hành để tránh tình trạng tranh giành khách hàng giữa chợ mới và chợ cũ:

Câu 4 ( 6 chữ cái) đây là chức quan phụ trách việc đê điều:
Ê
Câu 5 ( 9 chữ cái) đây là nghề nổi tiếng của phường Nghi Tàm ở Thăng Long:
L
L
Ê
L

I
Củng cố bài học
1. Kinh tế:
Nông nghiệp
Thủ công nghiệp
Thương nghiệp

2. Xã hội:
Học thuộc bài và trả lời các câu hỏi trong SGK.
- Sưu tầm tranh ảnh văn hoá thời Lê Sơ.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ VỀ DỰ
TIẾT HỌC HÔM NAY
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC!

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

  • Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 1
  • Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 2
  • Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 3
  • Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 4
  • Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 5
  • download - 4

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD bài giảng này

Để tải về Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

bài giảng tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU