CHUYỆN KỂ VỀ
TRƯƠNG ĐỊNH , NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, TÔN THẤT THUYẾT
LỊCH SỬ
Giáo viên: Lê Thị Bích
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TƯỜNG 1
1. Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định:
 Tình hình nước ta sau khi bị thực dân Pháp xâm lược.
Ngay sau khi thực dân Pháp xâm lược, nhân dân Nam kì đã đứng lên chống pháp. Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra, trong đó lớn nhất là phong trào kháng chiến dưới sự chỉ huy của Trương Định.
Đọc thông tin và quan sát hình 1. trang 4,5
Thứ ngày tháng 10 năm 2021
Lịch sử
Bài: Chuyện về Trương Định, Nguyễn Trường Tộ và Tôn Thất Thuyết
 Triều đình nhà Nguyễn có thái độ như thế nào trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp ?
 Triều đình nhà Nguyễn nhượng bộ, nhường 3 tỉnh miền Đông Nam Kì cho Pháp, không kiên quyết chiến đấu bảo vệ đất nước.
Thứ ngày tháng 10 năm 2021
Lịch sử
Bài: Chuyện về Trương Định, Nguyễn Trường Tộ và Tôn Thất Thuyết
 Năm 1862, sự kiện gì xảy ra ?
Năm 1862, thực dân Pháp hoang mang lo sợ nghĩa quân Trương Định thì triều đình ban lệnh xuống buộc Trương Định phải giải tán nghĩa quân và đi nhận chức ở An Giang.
Thứ ngày tháng 10 năm 2021
Lịch sử
Bài: Chuyện về Trương Định, Nguyễn Trường Tộ và Tôn Thất Thuyết
 Điều gì khiến Trương Định lại băn khoăn, lo nghĩ ?
 Điều khiến Trương Định lại băn khoăn, lo nghĩ là làm quan thì phải tuân lệnh vua, nếu không sẽ chịu tội phản nghịch; nhưng dân chúng và nghĩa quân không muốn giải tán lực lượng, một lòng, một dạ tiếp tục kháng chiến.
Thứ ngày tháng 10 năm 2021
Lịch sử
Bài: Chuyện về Trương Định, Nguyễn Trường Tộ và Tôn Thất Thuyết
Trước những băn khoăn đó, nghĩa quân và dân chúng đã làm gì ?
 Trước những băn khoăn đó, nghĩa quân và dân chúng đã suy tôn Trương Định là “Bình Tây Đại Nguyên Soái”. Điều đó đã cổ vũ, động viên ông quyết tâm đánh giặc.
Thứ ngày tháng 10 năm 2021
Lịch sử
Bài: Chuyện về Trương Định, Nguyễn Trường Tộ và Tôn Thất Thuyết
Vì sao Trương Định không nghe lệnh triều đình, quyết tâm chống Pháp? 
Vì:
   + Lúc ông đang băn khoăn trước sự lựa chọn của mình thì trong nhân gian, mọi người truyền thư đi khắp nơi, suy tôn ông lên làm chủ soái và được nhiều người ủng hộ.
  + Cảm kích trước niềm tin yêu của nghĩa quân và dân chúng, Trương Định đã ở lại tiếp tục cùng nhân dân chống giặc.
Em có nhận xét gì về hành động của Trương Định?
Hành động của Trương Định thể hiện tinh thần yêu nước, ông sẵn sàng phản lại lệnh vua để cùng nhân dân đánh giặc.
  
+Cố gắng đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
+ Ông luôn đặt nhân dân lên hàng đầu, không quan tâm đến tính mạng của bản thân.
BÀI HỌC
Năm 1862, triều đình nhà Nguyễn kí hòa ước nhường 3 tỉnh miền Đông Nam Kì cho thực dân Pháp. Vua ra lệnh cho Trương Định phải giải tán lực lượng nhưng ông kiên quyết cùng nhân dân chống quân xâm lược.
Đọc thông tin Hướng dẫn học trang 6,7
2. Nguyễn Trường Tộ:
Trước mối họa xâm lăng một số nhà nho yêu nước đã chủ trương canh tân đất nước để tự lập, tự cường trong đó có ông Nguyễn Trường Tộ
Em hiểu thế nào là “canh tân” ?
“ Canh tân” là từ bỏ những cách làm cũ, lạc hậu. Thực hiện cách làm mới để đạt được sự phát triển tốt đẹp hơn.
2. Nguyễn Trường Tộ:
Nội dung những đề nghị đổi mới đất nước của Nguyễn Trường Tộ:
Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ là gì?
Mở rộng quan hệ ngoại giao
Thuê chuyên gia nước ngoài
Mở trường
Xây dựng quân đội
- Trong những đề nghị đổi mới đó, đổi mới mặt nào là cơ bản hàng đầu ?
Đổi mới về kinh tế là hàng đầu
? Những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ có được chấp nhận không? Vì sao?
- Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ không được vua Tự Đức và triều đình chấp nhận vì: Theo vua Tự Đức, những phương pháp cũ đã đủ để điều khiển quốc gia rồi.
* Những đề nghị đổi mới đất nước của Nguyễn Trường Tộ chứng tỏ ông là người hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu nước thiết tha, mong muốn dân giàu, nước mạnh.
Em hãy nêu suy nghĩ của em về nhân vật
Nguyễn Trường Tộ.
3. Tôn Thất Thuyết
Năm 1884 triều đình Huế đã làm gì?
Năm 1884, triều đình Huế kí hiệp ước công nhận quyền đô hộ của thực dân pháp trên toàn bộ nước ta
2. Lúc này triều đình chia ra làm mấy phái? Phân biệt hai phái đó.
Lúc này triều đình chia ra làm hai phái
+ Phái chủ hòa chủ trương thương thuyết với Pháp
+ Phái chủ chiến chủ trương cùng nhân dân tiếp tục chiến đấu chống Pháp
3. Tôn thất thuyết đã làm gì để chuẩn bị cho kháng chiến lâu dài?
Để chuẩn bị kháng chiến lâu dài, Tôn Thất Thuyết cho lập các căn cứ ở vùng rừng núi từ Quảng Trị đến Thanh Hóa. Ông còn lập các đội nghĩa binh ngày đêm luyện tập, sẵn sàng đánh Pháp.
Cuộc phản công ở kinh thành Huế
Cuộc phản công ở kinh thành Huế diễn ra khi nào?
KỂ LẠI MỘT SỐ SỰ KIỆN CỦA CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ
Cuộc phản công do ai chỉ huy?
- Hành động của Pháp ra sao?
- Kết quả của cuộc phản công?
Đêm mồng 4, rạng sáng mồng 5 – 7 – 1885.
Do Tôn Thất Thuyết chỉ huy.
Bị đánh bất ngờ, quân Pháp vô cùng bối rối.
Nhờ có ưu thế về vũ khí, quân giặc ra sức cố thủ, đến gần sáng thì đánh trả. Cuộc phản công thất bại. Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi lên vùng núi Quảng Trị tiếp tục kháng chiến.
Cuộc phản công ở kinh thành Huế tuy thất bại nhưng đã khơi dậy, cổ vũ cho tinh thần kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.
Ý NGHĨA
1
3
2
Người được nhân dân tôn lên làm Bình Tây Đại nguyên soái là ai?
Từ bỏ những cách làm cũ, lạc hậu, thực hiện cách làm mới để đạt được sự phát triển tốt đẹp hơn gọi là gì?
Ai lãnh đạo cuộc phản công ở kinh thành Huế?
CỦNG CỐ
Chào tạm biệt các em!
nguon VI OLET