LỊCH SỬ
LỚP 5B1.
‘‘BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI’’
TRƯƠNG ĐỊNH.
TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN.
“Bình Tây Đại Nguyên Soái”
TRƯƠNG ĐỊNH
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Lịch sử
Mục tiêu:
- Biết Trương Định là tấm gương tiêu biểu của phong trào chống thực dân Pháp xâm lược ở Nam Kì.
- Biết do lòng yêu nước, Trương Định đã không theo lệnh vua, ở lại cùng nhân dân chống quân Pháp xâm lược.
- Kể lại diễn biến câu chuyện, tập trung thể hiện tâm trạng Trương Định.
- Biết cảm phục và học tập tinh thần xả thân vì nước của Trương Định.
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Lịch sử
“Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.
Hoạt động 1: Tình hình nước ta sau khi thực dân Pháp xâm lược.
I. Tình hình nước ta sau khi thực dân Pháp xâm lược:
Yêu cầu:
Đọc dòng chữ nhỏ (SGK/4)
Thảo luận, trả lời các câu hỏi
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Lịch sử
“Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.
I. Tình hình nước ta sau khi Pháp xâm lược:
 Sự kiện gì xảy ra vào ngày 1/9/1858?
 Từ đó cho đến năm 1945, nhân dân đã phản ứng như thế nào?
 Kể tên một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Nam Kì.
 Ngày 1- 9 -1858, thực dân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta, và từng bước xâm chiếm, biến nước ta thành thuộc địa của chúng.
 Từ đó cho đến năm 1945, nhân dân đã kiên cường đấu tranh, dũng cảm đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ, quyết giành lại độc lập dân tộc.
 Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Nam Kì: khởi nghĩa Nguyễn Hữu Huân, Võ Duy Dương, Nguyễn Trường Tộ,... Lớn nhất phong trào kháng chiến dưới sự chỉ huy của Trương Định.
- Trương Công Định
- Trương Đăng Định
- Sinh tại Quảng Ngãi
- Là một lãnh tụ nghĩa quân chống Pháp giai đoạn 1859 - 1864, thời vua Tự Đức.
II. Trương Định kiên quyết cùng nhân dân chống quân xâm lược.
 Năm 1862, sự kiện gì xảy ra?
 Triều đình nhà Nguyễn có thái độ như thế nào trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp?
 Năm 1862, triều đình nhà Nguyễn lại ban lệnh xuống buộc Trương Định phải giải tán nghĩa quân và đi nhận chức ở An Giang.
 Triều đình nhà Nguyễn nhượng bộ, nhường 3 tỉnh miền Đông Nam Kì cho Pháp, không kiên quyết chiến đấu bảo vệ đất nước.
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Lịch sử
“Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.
Biên Hòa
Định Tường
Gia Định
Thảo luận nhóm:
 Điều gì khiến Trương Định lại băn khoăn, lo nghĩ?
 Trước những băn khoăn đó, nghĩa quân và dân chúng đã làm gì?
 Trương Định đã làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân?
 Điều khiến Trương Định lại băn khoăn, lo nghĩ là làm quan thì phải tuân lệnh vua, nếu không sẽ chịu tội phản nghịch; nhưng dân chúng và nghĩa quân không muốn giải tán lực lượng, một lòng, một dạ tiếp tục kháng chiến.
 Trước những băn khoăn đó, nghĩa quân và dân chúng đã suy tôn Trương Định là “Bình Tây Đại Nguyên Soái”. Điều đó đã cổ vũ, động viên ông quyết tâm đánh giặc.
 Trương Định đã dứt khoát phản đối mệnh lệnh của triều đình và quyết tâm đánh giặc.
Kết luận:
Năm 1862, triều đình nhà Nguyễn kí hòa ước nhường ba tỉnh miền Đông Nam Kì cho thực dân Pháp. Vua ra lệnh cho Trương Định phải giải tán lực lượng nhưng ông kiên quyết cùng nhân dân chống quân xâm lược.
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Lịch sử
“Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.
Nêu cảm nghĩ của em về Bình Tây đại nguyên soái Trương Định.
Nhân dân ta làm gì để bày tỏ lòng biết ơn và tự hào về ông?
III.Lòng biết ơn, tự hào của nhân dân ta với Bình Tây đại nguyên soái.
BÀI HỌC:
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Lịch sử
“Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.
Dặn dò:
 Học thuộc ghi nhớ (SGK/5).
 Tìm hiểu thêm về Trương Định.
 Chuẩn bị: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Lịch sử
“Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.
KÍNH CHÀO CÁC EM
nguon VI OLET