BÀI 1. CHÍ CÔNG VÔ TƯ

Môn Giáo dục công dân – lớp 9
GVBM GDCD - NGUYỄN KIM THI
1
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Tình huống:
Lớp trưởng có một người bạn rất thân. Một ngày nọ cô bạn thân của lớp trưởng đã vi phạm nội quy của nhà trường khi đi dép lê và mặc quần rách gối đi học.
Lớp trưởng đã không ngần ngại ghi tên bạn vào trong sổ ghi lỗi và trừ điểm. Vậy lớp trưởng làm đúng hay sai?
Bài 1.
CHÍ CÔNG VÔ TƯ
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
01 ĐẶT VẤN ĐỀ
02 NỘI DUNG BÀI HỌC
03 BÀI TẬP
04 DẶN DÒ
BÀI HỌC
ĐẶT VẤN ĐỀ
01
1. Tô Hiến Thành - một tấm gương về chí công vô tư
SGK/3
2. Điều mong muốn của Bác Hồ
SGK/4
1. Tô Hiến Thành - một tấm gương về chí công vô tư
SGK/3
1/ Tô Hiến Thành đã có suy nghĩ như thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc?
2/ Qua đó em hiểu gì về Tô Hiến Thành?
Tô Hiến Thành dùng người chỉ căn cứ vào việc ai là ngừơi gánh vác được công việc chung của đất nước.
Điều đó chứng tỏ ông thực sự công bằng, không thiên vị.
Trả lời câu hỏi
2. Điều mong muốn của Bác Hồ
SGK/4
1/ Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh?
2/ Theo em điều đó đã tác động như thế nào đến tình cảm của nhân dân ta với Bác?
Cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh là tấm gương trong sáng tuyệt vời của một con người đã dành trọn cuộc đời mình cho quyền lợi của dân tộc, của đất nước, hạnh phúc của nhân dân.
Nhờ phẩm chất đó Bác đã nhận được trọn vẹn tình cảm cuả nhân dân ta đối với người; Tin yêu lòng kính trọng, sự khâm phục lòng tự hào và sự gắn bó thân thiết gần gũi…
Trả lời câu hỏi
NỘI DUNG BÀI HỌC
02
SGK/4-5
CHÍ CÔNG VÔ TƯ
Khái niệm
Vì sao phải chí công vô tư?
Rèn luyện
2. NỘI DUNG BÀI HỌC
Câu hỏi
Thế nào là chí công vô tư?
Trả lời
Chí công vô tư là sự ……………, không thiên vị, giải quyết công việc theo …........., đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
a) Khái niệm
côngbằng
lẽ phải
b) Vì sao phải chí công vô tư?
Làm cho …………….…………………., xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Được mọi người tin cậy, kính trọng.
đất nước thêm giàu mạnh
Ủng hộ,
…………... người chí công vô tư.
Phê phán những biểu hiện thiếu chí công vô tư.
Luôn thể hiện hành vi
…………….
trong cuộc sống.
c) Rèn luyện
Phải để việc công việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà”
Hồ Chí Minh
quý trọng
chí công vô tư
BÀI TẬP
03
SGK/5-6
c) Bài tập
Bài 1
SGK/5
Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện phẩm chất chí công vô tư hoặc không chí công vô tư? Vì sao?
1. Mai là học sinh giỏi của lớp 9A, nhưng Mai không muốn tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp vì sợ mất thời gian, ảnh hưởng đến kết quả học tập của bản thân.
2. Là lớp trưởng, Quân thường bỏ qua khuyết điểm cho những bạn chơi thân với mình.
3. Là cán bộ lãnh đạo nhà máy, ông Lợi cho rằng chỉ nên đề bạt những người luôn ủng hộ và bảo vệ ông trong mọi việc.
4. Trong đợt bình xét thi đua cuối năm, Lam cho rằng chỉ nên bầu những bạn có đủ tiêu chuẩn đã đề ra.
5. Để chấn chỉnh nền nếp kỉ luật trong xí nghiệp, theo ông Đĩnh cần phải xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm của cán bộ cấp dưới.
6. Nhà bà Nga ở mặt phố, rất thuận lợi cho việc kinh doanh, nhưng khi nhà nước có chủ trương về giải phóng mặt bằng để mở đường, bà Nga vui vẻ chấp hành.
c) Bài tập
Bài 3
Hãy nêu một ví dụ về việc làm thể hiện phẩm chất chí công vô tư của một bạn, một thầy cô giáo hoặc của những người xung quanh mà em biết.
Chí công vô tư là sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
- Làm cho đất nước thêm giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
- Được mọi người tin cậy, kính trọng.
- Ủng hộ, quý trọng người chí công vô tư.
- Phê phán những biểu hiện thiếu chí công vô tư.
- Luôn thể hiện hành vi chí công vô tư trong cuộc sống.
Tổng kết
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
04
- Các con làm những bài tập còn lại
- Học bài 1, chuẩn bị bài 2
nguon VI OLET