TRƯỜNG THCS. TT MỸ THỌ
MÔN: CÔNG NGHỆ 9
GV: Nguyễn Trường Chinh
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
Day hoc trực tuyến
BÀI 1: NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
I. vị trí vai trò của nghề trồng cây ăn quả:
Nghề trồng cây ăn quả
Bài 1: GIỚI THIỆU NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
I. Vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả
? Em hãy kể tên một số giống cây ăn quả có giá trị ở nước ta mà em biết?
Bưởi diễn
Cam canh
Nhãn lồng
Vải thiều
Bài 1: GIỚI THIỆU NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
I. Vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả
? Việc trồng các loại cây ăn quả mang lại những lợi ích gì?
Vú sữa
Thanh long
.
Bài 1: GIỚI THIỆU NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
I. Vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả
? Với những lợi ích mang lại vị trí của nghề trồng cây ăn quả trong giai đoạn hiện nay như thế nào?
BÀI 1: NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
vị trí vai trò của nghề trồng cạy ăn quả:
Cung cấp quả cho người tiêu dùng
Cung cấp hàng hoá cho xuất khẩu.
Cung cấp nguyên liệu cho chế biến.
- Có ý nghĩa lớn về mặt sinh thái, hạn chế xói mòn, lũ lụt, hạn hán, cân bằng hệ sinh thái
Một số loại cây ăn quả còn có tác dụng làm thuốc

Bài 1: GIỚI THIỆU NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
I. Vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả
? Nghiên cứu thông tin sgk nêu các đặc điểm của nghề?
- Cung cấp quả cho người tiêu dùng.
- Cung nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ hộp, nước giải khát.
- Một số loại cây ăn quả còn có tác dụng làm thuốc
- Có ý nghĩa lớn về mặt sinh thái, hạn chế xói mòn, lũ lụt, hạn hán, cân bằng hệ sinh thái
- Cung cấp hàng hoá cho xuất khẩu.
- Hiện nay, nghề trồng cây ăn quả đang góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.
II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề:
1. Đặc điểm của nghề
Bài 1: GIỚI THIỆU NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
I. Vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả
? Nghiên cứu thông tin sgk nêu các đặc điểm của nghề?
II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề:
1. Đặc điểm của nghề
- Đối tượng lao động: các loại cây ăn quả giá trị kinh tế cao
- Nội dung lao động:
- Dụng cụ lao động:Dao, cuốc, kéo cắt cành, xẻng, bình tưới …
-Điều kiện lao động:
- Sản phẩm lao động: là các loại quả
Tiết 1: GIỚI THIỆU NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
I. Vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả
II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề:
1. Đặc điểm của nghề
- Đối tượng lao động: Là các loại cây ăn quả lâu năm có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao.
- Nội dung lao động:
- Dụng cụ lao động: Dao, cuốc, kéo cắt cành, xẻng, bình tưới …
- Điều kiện lao động:
- Sản phẩm: Các loại quả.
2. Yêu của nghề đối với người lao động
? Nghề trồng cây ăn quả có những yêu cầu gì?
Bài 1: GIỚI THIỆU NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
I. Vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả
II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề:
1. Đặc điểm của nghề
- Đối tượng lao động: Là các loại cây ăn quả lâu năm có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao.
- Nội dung lao động:
- Dụng cụ lao động:
- Điều kiện lao động:
- Sản phẩm: Các loại quả.
2. Yêu của nghề đối với người lao động
Bài 1: GIỚI THIỆU NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
I. Vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả
II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề:
1. Đặc điểm của nghề
- Đối tượng lao động: Là các loại cây ăn quả lâu năm có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao.
- Nội dung lao động:
- Dụng cụ lao động:
- Điều kiện lao động:
- Sản phẩm: Các loại quả.
2. Yêu của nghề đối với người lao động
- Phải có tri thức về khoa học sinh học, hoá học, kỹ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất. Có kỹ năng cơ bản về nghề trồng cây ăn quả.
- Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo. Có khả năng quan sát, theo dõi sự sinh trưởng, phát triển của cây.
- Có sức khoẻ tốt, dẻo dai, thích nghi với công việc hoạt động ngoài trời …
Bài 1: GIỚI THIỆU NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
I. Vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả
II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề:
1. Đặc điểm của nghề
2. Yêu của nghề đối với người lao động
- Phải có tri thức về khoa học sinh học, hoá học, kỹ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất. Có kỹ năng cơ bản về nghề trồng cây ăn quả.
- Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo. Có khả năng quan sát, theo dõi sự sinh trưởng, phát triển của cây.
- Có sức khoẻ tốt, dẻo dai, thích nghi với công việc hoạt động ngoài trời …
? Tại sao phải có những yêu cầu đó ? Trong những yêu cầu đó thì yêu cầu nào là quan trọng nhất?
III. Triển vọng phát triển của nghề:
Bài 1: GIỚI THIỆU NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
I. Vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả
II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề:
1. Đặc điểm của nghề
2. Yêu của nghề đối với người lao động
- Phải có tri thức về khoa học sinh học, hoá học, kỹ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất. Có kỹ năng cơ bản về nghề trồng cây ăn quả.
- Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo. Có khả năng quan sát, theo dõi sự sinh trưởng, phát triển của cây.
- Có sức khoẻ tốt, dẻo dai, thích nghi với công việc hoạt động ngoài trời …
III. Triển vọng phát triển của nghề:
? Hiện nay nghề trồng cây ăn quả đang có xu thế phát triển như thế nào?
Bài 1: GIỚI THIỆU NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
I. Vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả
II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề:
1. Đặc điểm của nghề
2. Yêu của nghề đối với người lao động
- Phải có tri thức về khoa học sinh học, hoá học, kỹ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất. Có kỹ năng cơ bản về nghề trồng cây ăn quả.
- Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo. Có khả năng quan sát, theo dõi sự sinh trưởng, phát triển của cây.
- Có sức khoẻ tốt, dẻo dai, thích nghi với công việc hoạt động ngoài trời …
III. Triển vọng phát triển của nghề:
Hiện nay nghề trồng cây ăn quả đang được khuyến khích phát triển nhằm tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, sản xuất nhiều hàng hoá cho người tiêu dùng, nguyên liệu, hàng xuất khẩu.
1. Ở địa phương em hiện nay có phát triển nghề trồng cây ăn quả hay không?
2. Nghề trồng cây ăn quả mang lại những lợi ích gì cho địa phương?
Hướng dẫn về nhà
- Về nhà học bài theo nội dung vở ghi
- Đọc trước bài: Một số vấn đề chung về cây ăn quả
- Tìm hiểu về một số cây ăn quả đang được trồng ở địa phương.
nguon VI OLET