CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC
BÀI GIẢNG LỊCH SỬ LỚP 9
Giáo viên : Nguyễn Văn Tâm
Bài 1: LIÊN N XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ 1945
ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX .
BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA TK XX .
TIẾT 1:
I. LIÊN XÔ
Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 – 1950)
Tiếp tục xây dựng CSVC của CNXH (1950 – đầu những năm 70)
TIẾT 2:
II. ĐÔNG ÂU
Sự ra đời của các nước DCND Đông Âu
Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (giảm tải)
III. SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XHCN
- Đất nước Xô Viết bị chiến tranh tàn phá nặng nề…
I. LIÊN XÔ
1. Công cuộc khôi phục KT sau chiến tranh (1945 –1950)
- Năm 1946 thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 4 (1946 -1950).
Nền kinh tế phát triển chậm lại mười năm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.
BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA TK XX .
Sau chiến tranh thế giới II, Liên Xô gặp những khó khăn gì?
Đảng và Nhà nước Liên xô đã có biện pháp gì để khắc phục những khó khăn đó?
Hơn 27 triệu người chết, 1710 thành phố, hơn 70.000 làng mạc, 32.000 nhà máy xí nghiệp bị phá hủy…
Bị các nước đế quốc ra sức chống phá.
I. LIÊN XÔ
1. Công cuộc khôi phục KT sau chiến tranh (1945 –1950)
* Kết quả :
- Sản xuất công nghiệp tăng 73%
- NN vượt mức trước chiến tranh.
Đời sống nhân dân được cải thiện.
BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA TK XX .
Công cuộc khôi phục kinh tế của Liên Xô đạt những thành tựu quan trọng nào?
- Hoàn thành trong 4 năm 3 tháng.
I. LIÊN XÔ
- KHKT: Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử.
BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA TK XX .
1. Công cuộc khôi phục KT sau chiến tranh (1945 –1950)
* Kết quả :
Việc chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa như thế nào?
 phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ
Thành tựu
+ Nông nghiệp :đạt mức trước chiến tranh.
+ Công nghiệp : Năm 1950 tăng 73%
+ KH-KT: Năm 1949 Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử  phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.
+ Hoàn thành trước thời hạn 9 tháng.
I. LIÊN XÔ
1. Công cuộc khôi phục KT sau chiến tranh (1945 –1950)
- Đất nước Xô Viết bị chiến tranh tàn phá nặng nề…
- Năm 1946 thực hiện kế hoạch 5 năm (1946 -1950).
- Liên Xô tiếp tục thực hiện các kế hoạch dài hạn: ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, đẩy mạnh tiến bộ KHKT, tăng cường sức mạnh quốc phòng.
BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA TK XX .
2. Tiếp tục công cuộc xây dựng CSVCKT của CNXH từ 1950 đến những năm 70 của TKXX.
Để xây dựng CSVCKT của CNXH, Liên Xô có chủ trương và biện pháp gì?
a. Chủ trương và biện pháp:
BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA TK XX .
2. Tiếp tục công cuộc xây dựng CSVCKT của CNXH từ 1950 đến những năm 70 của TKXX.
Nêu 1 số thành tựu chủ yếu mà Liên Xô đạt được trong giai đoạn này?
b. Thành tựu:
- Về kinh tế: là cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới (sau Mĩ). Chiếm 20% sản lượng công nghiệp toàn thế giới .
- Khoa học kỹ thuật:
BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA TK XX .
+ Năm 1961 con tàu vũ trụ Phương Đông bay vào vũ trụ .
+ Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo . Mở kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.
- Đối ngoại: Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình và tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
- Khoa học kỹ thuật:
Những thành tựu đạt được trong giai đoạn từ 1950 đến những năm 70 có ý nghĩa như thế nào với Liên Xô?
- Ý nghĩa:
+ Tăng cường sức mạnh mọi mặt của đất nước
+ Thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa
+ Nâng cao uy tín và vị trí của liên Xô trên trường quốc tế
+ Là chỗ dựa vững chắc của phong trào cách mạng thế giới.
Tiếp tục các kế hoạch dài hạn: ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, đẩy mạnh tiến bộ KHKT, tăng cường sức mạnh quốc phòng.
2. Tiếp tục công cuộc xây dựng CSVCKT của CNXH ….
a. Chủ trương và biện pháp:
- Khoa học kỹ thuật:
+ Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo . Mở kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.
+ Năm 1961 con tàu vũ trụ Phương Đông bay vào vũ trụ
- Đối ngoại: Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình và tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
b. Thành tựu:
- Về kinh tế: là cường quốc CN đứng thứ 2 TG (sau Mĩ)…
- Ý nghĩa:
+ Tăng cường sức mạnh mọi mặt của đất nước
+ Thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa
+ Nâng cao uy tín và vị trí của liên Xô trên trường quốc tế
+ Là chỗ dựa vững chắc của phong trào cách mạng thế giới.
Chọn câu hỏi

Công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô diễn ra trong khoảng thời gian
A. Từ 1945 -1949.
B. Từ 1946 -1950.
C. Từ 1945 -1950.
D. Từ năm 1946 -1949.
start
ĐÁP ÁN
Năm 1949, Liên Xô đạt thành tựu nổi bật nào dưới đây?
A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
B. Chế tạo thành công bom nguyên tử.
C. Thực hiện được kế hoạch dài hạn.
D. Phóng thành công tàu vũ trụ.
start
ĐÁP ÁN
Nước nào sau đây đã mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?
A. Mĩ B. Liên Xô.
C. Nhật Bản. D. Trung Quốc.
start
ĐÁP ÁN
Thành tựu kinh tế mà Liên Xô đạt được trong giai đoạn 1950 – 1973 là gì?
A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.
B. Là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.
C. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.
D. Là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.
start
ĐÁP ÁN
Nhiệm vụ trọng tâm của các kế hoạch dài hạn ở Liên Xô từ 1950 đến những năm 1970 là
A. viện trợ cho các nước XHCN.
B. tiếp tục xây dựng CSVC-KT của CNXH.
C. xây dựng khối CNXH vững mạnh.
D. xây dựng hợp tác quốc tế.
start
ĐÁP ÁN
Chính sách đối ngoại của Liên Xô thực hiện từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX nhằm
A. bảo vệ hoà bình thế giới.
B. đối đầu với các nước Tây Âu.
C. muốn làm bạn với tất cả các nước.
D. quan hệ chặt chẽ với các nước XHCN.
start
ĐÁP ÁN
Sản xuất Công nghiệp của Liên Xô năm 1950 đã
A. đứng thứ hai thế giới.
B. gấp đôi mức trước chiến tranh thế giới.
C. đạt mức trước chiến tranh thế giới thứ hai.
D. tăng 73% so với trước Chiến tranh thế giới thứ hai.
start
ĐÁP ÁN
Sản xuất nông nghiệp của Liên Xô năm 1950 đã
A. đứng thứ hai thế giới.
B. gấp đôi mức trước chiến tranh thế giới.
C. đạt mức trước chiến tranh thế giới thứ hai.
D. tăng 73% so với trước Chiến tranh thế giới thứ hai.
start
ĐÁP ÁN

* Làm bài tập:
Câu 1: Hãy cho biết những thành tựu trong công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô ( 1945 – 1950)?
Câu 2: Những thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ 1950 đến nửa đầu thập niên 70 ( XX) và ý nghĩa của những thành tựu đó?
* Chuẩn bị bài mới:
- Đọc trả lời câu hỏi 1,2 phần câu hỏi, bài tập trang 8.
- Tìm hiểu Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951 – 1973?
TIẾT HỌC ĐÃ KẾT THÚC
CẢM ƠN CÁC EM HỌC SINH.
nguon VI OLET