Bài 1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng

Đăng ngày 7/7/2017 10:25:46 AM | Thể loại: Vật lí 7 | Chia sẽ bởi: Linh Nguyễn Thị Thùy | Lần tải: 4 | Lần xem: 3 | Page: 13 | Kích thước: 2.14 M | Loại file: ppt

  • Bài 1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng - 1
  • Bài 1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng - 2
  • Bài 1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng - 3
  • Bài 1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng - 4
  • Bài 1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

VẬT LÍ 7
Bài 1 :
NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG
Đố: Đặt một cái đèn pin nằm ngang trước mắt sao cho
không nhìn thấy bóng đèn. Bấm công tắc bật
đèn pin, mắt ta có nhìn thấy ánh sáng trực tiếp từ
đèn phát ra không? Vì sao?
Từ những thí nghiệm hoặc quan sát hàng ngày sau đây, trường hợp nào mắt ta nhận biết ánh sáng?
Ban đêm đứng trong phòng có cửa gỗ đóng kín, không
bật đèn, mở mắt.
2. Ban đêm đứng trong phòng đóng kín cửa, bật đèn, mở mắt.
3. Ban ngày, đứng ngoài trời, mở mắt.
4. Ban ngày, đứng ngoài trời, mở mắt, lấy tay che kín mắt.
Trả lời C1: Trong những trường hợp mắt ta nhận biết
được ánh sáng, có điều kiện giống nhau là có
ánh sáng truyền vào mắt.
ánh sáng
Nhìn thấy bức tranh
Không nhìn thấy bức tranh
ánh sáng từ vật đó
phát ra
gọi là
hắt lại
Kết luận:
Trả lời:
Khói gồm nhiều hạt nhỏ li ti, các hạt khói
được đèn chiếu sáng trở thành vật sáng.
Các vật sáng nhỏ li ti xếp gần nhau tạo thành
một vệt sáng mà ta nhìn thấy được.
Trong thí nghiệm hình 1.1 nếu ta thắp
một nắm hương để cho khói bay lên ở
phía dưới đèn pin, ta sẽ nhìn thấy một
vệt sáng từ đèn phát ra xuyên qua khói.
Giải thích tại sao?
Biết khói gồm những hạt nhỏ li ti bay lơ lửng.
C5
1.1. Vì sao ta nhìn thấy một vật?
A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật.
B. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật.
C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.
D. Vì vật được chiếu sáng.
1.2. Hãy chỉ ra vật nào dưới đây
không phải là nguồn sáng?
A. Ngọn nến đang cháy.
B. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng.
C. Mặt Trời.
D. Đèn ống đang sáng.
1.3. Ta nhìn thấy bông hoa màu đỏ vì:
A. Bản thân bông hoa có màu đỏ.
B. Bông hoa là một vật sáng.
C. Bông hoa là một nguồn sáng.
D. Có ánh sáng đỏ từ bông hoa truyền đến mắt ta.
1.4. Ta đã biết vật đen không phát ra ánh sáng
và cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào
nó. Nhưng ban ngày ta vẫn nhìn thấy
miếng bìa màu đen để trên bàn. Vì sao?
Dáp án:Vì ta nhìn thấy các vật sáng ở
xung quanh miếng bìa đen, do đó
phân biệt được miếng bìa đen với
các vật ở xung quanh.