PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NHÀ BÈ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ HƯƠNG
.
THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
SƠ LƯỢC VỀ
MĨ THUẬT THỜI TRẦN
(1226-1400)
GIÁO VIÊN: NGUYỄN MINH NHÂN
NĂM HỌC: 2021-2022
Tiết 1 Bài 1 TTMT – SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN
Vài nét về bối cảnh xã hội thời Trần.
- Đầu thế kỉ XIII quyền lực chuyển từ tay nhà Lý sang nhà Trần.
- Với ba lần đánh thắng quân Mông- Nguyên xâm lược, tinh thần yêu nước, thượng võ, tự chủ tự cường.v.v… được phát huy cũng đã tạo sức bật cho nghệ thuật phát triển.
Đền Trần – Nam Định
Kháng chiếng chống quân Mông-Nguyên thắng lợi.
II. Vài nét về mĩ thuật thời Trần.
Em hãy kể lại một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý?
Mĩ thuật thời Trần là sự nối tiếp của mĩ thuật thời Lý nhưng có những đặc trưng riêng.
Tiết 1 Bài 1 TTMT – SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN
II. Vài nét về mĩ thuật thời Trần.

Mĩ thuật thời Trần là sự nối tiếp của mĩ thuật thời Lý nhưng có những đặc trưng riêng.
Cửa gỗ chùa Phổ Minh
Vại và tượng đất nung;
Đầu uyên ương bằng đất nung trang trí;
Tiết 1 Bài 1 TTMT – SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN
Tiết 1 Bài 1 TTMT – SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN
II. Vài nét về mĩ thuật thời Trần.
Em hãy cho biết, mĩ thuật thời Trần là sự tiếp nối của mĩ thuật thời Lý nhưng có sự khác biệt như thế nào? Và đâu là sự tạo nên sự khác biệt đó?
Sự khác biệt là cách tạo hình hiện thực khoáng đạt và khỏe khoắn hơn.
Nguyên nhân sự khác biệt đó là do
Bản sắc văn hóa dân tộc
Sự giao lưu văn hóa rộng rãi
Tinh thần thượng võ được phát huy qua các cuộc kháng chiến.
Tiết 1 Bài 1 TTMT – SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN
II. Vài nét về mĩ thuật thời Trần.
Kiến trúc.
Nghệ thuật kiến trúc dưới thời Trần được chia làm mấy lĩnh vực?
Được chia thành 2 lĩnh vực là Kiến trúc cung đình, Kiến trúc Phật giáo.
Di tích thành Thăng Long
Đoan Môn – Thời Lê Sơ
Tháp Phổ Minh
Xây dựng dưới thời Trần
Tiết 1 Bài 1 TTMT – SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN
II. Vài nét về mĩ thuật thời Trần.
Kiến trúc.
Kiến trúc cung đình.
- Tu bổ kinh thành Thăng Long.
- Xây dựng khu cung điện Thiên Trường – Nam Định.
- Xây dựng các khu lăng mộ cho vua và hoàng tộc.
Cung Trùng Hoa
Nơi thờ 14 vị vua nhà Trần
Tiết 1 Bài 1 TTMT – SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN
II. Vài nét về mĩ thuật thời Trần.
Kiến trúc.
Kiến trúc Phật giáo.
- Xây dựng nhiều chùa, tháp.
Quần thể kiến trúc chùa núi Yên Tử.
Chùa Bối Khê.
Tháp Phổ Minh.
Tháp Bình Sơn.
Tiết 1 Bài 1 TTMT – SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN
II. Vài nét về mĩ thuật thời Trần.
2. Điêu khắc và trang trí.
Em hãy cho biết, khi nhắc đến điêu khắc trang trí, người ta nghĩ ngay đến nó gắn liền với cái gì?
Điêu khắc trang trí gắn liền với các công trình kiến trúc và tôn thêm vẻ đẹp các công trình kiến trúc. Chủ yếu có các tượng Phật, tượng trang trí, …
Phật hoàng
Trần Nhân Tông
Tượng quan hầu
An lăng
Tượng Lăng vua Trần Hiến Tông
Tiết 1 Bài 1 TTMT – SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN
II. Vài nét về mĩ thuật thời Trần.
2. Điêu khắc và trang trí.
Chạm khắc
Cảnh Dâng hoa -Tấu nhạc
Chùa Thái Lạc
Đầu Uyên Ương
Tiết 1 Bài 1 TTMT – SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN
II. Vài nét về mĩ thuật thời Trần.
2. Điêu khắc và trang trí.
Chạm khắc
Đầu Si Vẫn bằng đất nung trang trí cung điện
Chạm khắc Rồng bệ thờ - Chùa Thầy
Tiết 1 Bài 1 TTMT – SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN
II. Vài nét về mĩ thuật thời Trần.
3. Đồ gốm.
Em hãy cho biết gốm thời Trần khác gốm thời Lý như thế nào?
- Gốm xương dày và nặng với nét vẽ khoáng đạt.
- Trang trí chủ yếu là hoa sen, hoa cúc cách điệu không thay đổi nhiều so với thời Lý.
Tháp đất nung
 Liễn gốm men xanh ngọc
Chậu hoa nâu trang trí văn cành lá
Tiết 1 Bài 1 TTMT – SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN
 
Đĩa đài lớn men xanh ngọc nhạt
Những mảnh đáy bát đĩa vẽ cành hoa cúc 
Thạp gốm hoa nâu lớn trang trí văn hoa sen
Chậu hoa nâu trang trí chim và hoa sen
Tiết 1 Bài 1 TTMT – SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN
III. Đặc điểm mĩ thuật thời Trần.
- Mĩ thuật thời Trần có vẻ đẹp khỏe khoắn, phóng khoáng, biểu hiện được sức mạnh, lòng tự hào và sự tự tôn dân tộc.
- Mĩ thuật thời Trần kế thừa tinh hoa của mĩ thuật thời Lý nhưng dung dị, đôn hậu và chất phác hơn.
- Mĩ thuật thời Trần tiếp nhận được một số yếu tố nghệ thuật của các nước láng giềng nên đã bổ sung, làm giàu hơn cho nền nghệ thuật dân tộc.
Tiết 1 Bài 1 TTMT – SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN
Câu hỏi củng cố


Câu 1: Mĩ thuật thời Trần gồm bao nhiêu loại hình? Kể tên?

Trả lời: Mĩ thuật thời Trần gồm loại hình kiến trúc, điêu khắc, trang trí và gốm.

Câu 2: Đặc điểm của mĩ thuật thời Trần là gì?

Trả lời: Mĩ thuật thời Trần có vẻ đẹp khỏe khoắn, phóng khoáng, biểu hiện được sức mạnh, lòng tự hào và sự tự tôn dân tộc.
Mĩ thuật thời Trần kế thừa tinh hoa của mĩ thuật thời Lý nhưng dung dị, đôn hậu và chất phác hơn.
Mĩ thuật thời Trần tiếp nhận được một số yếu tố nghệ thuật của các nước láng giềng nên đã bổ sung, làm giàu hơn cho nền nghệ thuật dân tộc.
Tiết 1 Bài 1 TTMT – SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN
Dặn dò


+ Học nội dung bài.
+ Chuẩn bị tiết 02 bài 08 “Thường thức mĩ thuật– Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Trần (1226- 1400)”.
+ Đọc trước nội dung sách giáo khoa trang 96, 97, 98, 99.
nguon VI OLET