ĐẠO ĐỨC
Bài 3: Biết bày tỏ ý kiến/8
TUẦN 6
Thứ hai, ngày 11 tháng10 năm 2021
1. Em sẽ làm gì nếu được phân công làm một việc không phù hợp với khả năng của mình?
2. Em sẽ làm gì nếu em bị cô giáo hiểu lầm và phê bình?
3. Em sẽ làm gì để được bố mẹ cho đi xem xiếc vào chủ nhật này trong khi bố mẹ dự định cho em đi chơi công viên?
4. Em sẽ làm gì nếu muốn được tham gia vào một hoạt động nào đó của lớp, của trường nhưng chưa được phân công?
* Hoạt động 1: Xử lý tình huống.
-Thảo luận nhóm theo các tình huống sau:
1. Em sẽ làm gì nếu được phân công làm một việc không phù hợp với khả năng của mình?
2. Em sẽ làm gì nếu em bị cô giáo hiểu lầm và phê bình?
3. Em sẽ làm gì để được bố mẹ cho đi xem xiếc vào chủ nhật này trong khi bố mẹ dự định cho em đi chơi công viên?
* Hoạt động 1: Xử lý tình huống.
* Em sẽ gặp cô giáo để xin cô cho việc khác phù hợp hơn.
* Em sẽ giải thích để cô không hiểu lầm.
* Em xin b? m? cho di xem xi?c.
4. Em sẽ làm gì nếu muốn được tham gia vào một hoạt động nào đó của lớp, của trường nhưng chưa được phân công?
*Em trình bày với cô giáo.
* Hoạt động 1: Xử lý tình huống.
Ghi nhớ
Mỗi trẻ em đều có quyền mong muốn, có ý kiến riêng về những việc liên quan đến trẻ em. Em cần mạnh dạn chia sẻ, bày tỏ những ý kiến, mong muốn của mình với những người xung quanh một cách rõ ràng, lễ độ.
1. Em hãy nhận xét về những hành vi, việc làm của từng bạn trong mỗi trường hợp dưới đây:
a. Bạn Dung rất thích múa, hát. Vì vậy, bạn đã ghi tên tham gia vào đội văn nghệ của lớp.
b. Để chuẩn bị cho buổi liên hoan lớp, các bạn phân công Hồng mang khăn trải bàn. Hồng rất lo lắng vì nhà mình không có khăn nhưng lại ngại không dám nói.
c. Khánh đòi bố mẹ mua cho một chiếc cặp mới và nói sẽ không đi học nếu không có cặp mới.
HĐTH 1:
(Bài tập, SGK)
Tán thành
Không tán thành
a. Trẻ em có quyền mong muốn, có ý kiến riêng về các vấn đề có liên quan đến trẻ em.
b. Cách chia sẻ, bày tỏ ý kiến phải rõ ràng và tôn trọng người nghe.
c. Trẻ em cần lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác.
d. Người lớn cần lắng nghe ý kiến của trẻ em.
đ. Mọi ý muốn của trẻ em đều phải được thực hiện.
* HDTH 2: (b�i t?p 2, SGK)
Trò chơi : “Phóng viên”
( Bài tập 3, SGK)
- Cách chơi : Các bạn trong nhóm phỏng vấn lẫn nhau về những nội dung sau :
- Tình hình vệ sinh của lớp em, trường em.
- Nội dung sinh hoạt của lớp em, trường em.
- Những hoạt động em nuốn được tham gia, những công việc em muốn nhận làm.
- Địa điểm em muốn được tham quan, du lịch.
- Dự định của em trong hè này.

Kết luận chung :
- Trẻ em có quyền có ý kiến và trình bày ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em.
- Ý kiến của trẻ em cần được tôn trọng. Tuy nhiên không phải ý kiến nào của trẻ em cũng phải được thực hiện mà chỉ có những ý kiến phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của gia đình, của đất nước và có lợi cho sự phát triển của trẻ em.
- Trẻ em cũng cần biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác.
VỀ NHÀ
Học bài và xem trước bài : TÂY NGUYÊN
( sgk trang 82 )
Củng cố - Dặn dò
Em có ý kiến gì về việc thực hiện tốt quy tắc 5K trong phòng chống dịch?
CHÀO CÁC EM !
nguon VI OLET