Kĩ thuật
Vật liệu dụng cụ cắt, khâu thêu
Thứ Năm, ngày 7 tháng 10 năm 2021
KHỞI ĐỘNG
Vật liệu dụng cụ cắt, khâu, thêu gồm những gì?
Vải, chỉ, kéo
Đây là loại chỉ gì?
Chỉ thêu
Đây là loại chỉ gì?
Chỉ khâu
Hoạt động 3: Tìm hiểu về đặc điểm và cách sử dụng kim
* Đặc điểm cấu tạo:
Quan sát hình 4 và kim khâu mẫu, em hãy mô tả đặc điểm cấu tạo của kim khâu.
Quan sát H. 5a, 5b, 5c (SGK) nêu cách xâu chỉ và vê nút chỉ
Sau khi dùng xong kim khâu ta phải làm gì?
Kim khâu dùng xong phải để vào lọ có nắp đậy hoặc cài vào vỉ kim để giữ cho kim không bị gỉ, mũi kim nhọn, sắc.
Hoạt động 4: Một số vật liệu và dụng cụ khác
Quan sát hình 6, con hãy nêu tên và tác dụng của một số dụng cụ, vật liệu khác được dùng trong khâu, thêu.
Thứ Năm, ngày 7 tháng 10 năm 2021
Khoa học:
Trao đổi chất ở người

Kỹ thuật:
Vật liệu dụng cụ cắt, khâu,thêu

Chào tạm biệt
Chỳc cỏc con cham ngoan, h?c gi?i!
nguon VI OLET