Thứ sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021
KĨ THUẬT
CẮT VẢI THEO ĐƯỜNG VẠCH DẤU
KHỞI ĐỘNG
Em hãy nêu những loại vật liệu thường dùng trong khâu, thêu?
1.Quan sát, nhận xét mẫu.
*Tác dụng của đường vạch dấu trên vải?
Vạch dấu là công việc được thực hiện trước khi cắt, khâu,may một sản phẩm. Tuỳ yêu cầu cắt, may, có thể vạch dấu đường thẳng hoặc vạch dấu đường cong. Vạch dấu để cắt vải được chính xác, không bị xiên lệch.
*.Vạch dấu trên vải:
Nêu cách vạch dấu đường thẳng?
+ Đặt mảnh vải lên mặt bàn. Vuốt phẳng mặt vải.
+ Đánh dấu hai điểm cách nhau 15 cm trên mảnh vải.
+ Tay trái giữ thước ở vị trí đã định trên mặt vải. Tay phải cầm phấn vạch theo mép của thước một đoạn dài 15cm.
+Kẻ tiếp đoạn thẳng thứ hai, cách đều đoạn thẳng thứ nhất 4cm.
Muốn cắt, khâu, may vải thành quần, áo hoặc các sản phẩm khác, trước hết cần tiến hành vạch dấu trên vải. Tùy theo yêu cầu cắt, khâu, may, có thể vạch dấu đường thẳng hoặc đường cong, đường lượn.
Nêu cách vạch dấu đường cong?
*Vạch dấu đường
cong phải vuốt
phẳng mặt vải.
*Vẽ đường cong
lên vị trí đã định.
2.Cắt vải theo đường vạch dấu:

Nêu cách cắt vải theo đường thẳng?
Cách cắt vải theo đường thẳng là:
- Tay trái giữ vải, tay phải điều khiển kéo cắt vải.Mở rộng và luồn lưỡi kéo nhỏ xuống dưới mảnh vải, đặt chỗ tiếp giáp hai lưỡi kéo đúng vào đầu đường dấu.
- Cắt theo đường dấu từng nhát cắt dài, dứt khoát để được đường cắt thẳng.
Nêu cách cắt vải theo đường cong?
- Cách đặt vải, giữ vải và cầm kéo cắt giống như cắt theo đường thẳng.
- Cắt từng nhát cắt ngắn, dứt khoát theo đường dấu. Xoay nhẹ vải kết hợp với lượn kéo theo đường cong khi cắt.
Ghi nhớ:
1.Trước khi cắt vải phải vạch dấu để cắt cho chính xác. Có thể vạch dấu đường thẳng hoặc vạch dấu đường cong tùy theo mục đích, yêu cầu cắt, khâu,may.
2.Cắt vải theo đường vạch dấu được thực hiện theo trình tự: Vạch dấu trên vải và cắt vải theo đường vạch dấu.Khi cắt vải theo đường thẳng phải cắt từng nhát cắt dài, dứt khoát.Còn khi cắt vải theo đường cong phải cắt từng nhát cắt ngắn hơn và xoay vải kết hợp với lượn kéo theo đường cong.
Tranh quy trình:
Vạch dấu đường thẳng.
Vạch dấu đường cong.
Cắt vải theo đường thẳng.
Cắt vải theo đường cong.
3.Thực hành :
Chúc các con sức khỏe và học tập tốt !
nguon VI OLET