CHÚC CÁC EM LỚP 5 TIẾT HỌC THÚ VỊ VÀ VUI VẺ!
Giáo viên: PHẠM THỊ TUYẾT
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN NGỌC LẶC- TỈNH THANH H
LỊCH SỬ- LỚP 5B
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
KHỞI ĐỘNG
Lịch sử

Câu 2: Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng vào ngày tháng năm nào?
Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng vào ngày 19 tháng 8 năm 1945.
Câu 1: Thực dân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta vào năm nào?
Thực dân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta vào năm 1858.
Lịch sử
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP.
Lịch sử
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP.
* Hoạt động 1: Quang cảnh ngày 2-9-1945 ở Hà Nội.
- Em hiểu thế nào là : Tuyên ngôn Độc lập?
+ Văn bản tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của nước ta.
Lịch sử
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP.
* Hoạt động 1: Quang cảnh ngày 2-9-1945 ở Hà Nội.
- Đọc thông tin SGK – Trang 21: Từ đầu đến lễ đài mới dựng trả lời các nội dung sau:- Thảo luận nhóm đôi.
H: Em có nhận xét gì về quang cảnh ngày 2-9-1945 ở Hà Nội?
Hình 1: Quảng trường Ba Đình, Hà Nội (ngày 2-9-1945)
Đồng bào Hà Nội, già trẻ, gái trai xuống đường tập trung về Quảng trường Ba Đình.
Hà Nội tưng bừng màu đỏ - một vùng trời bát ngát cờ, hoa.
Đội quân danh dự đứng nghiêm trang xung quanh lễ đài.
Lịch sử
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP.
* Hoạt động 1: Quang cảnh ngày 2-9-1945 ở Hà Nội.
- Hà Nội tưng bừng cờ hoa.
- Đội danh dự đứng nghiêm trang quanh lễ đài mới dựng.
Đồng bào Hà Nội không kể già, trẻ, gái, trai, mọi người đều xuống đường hướng về quảng trường Ba Đình chờ buổi lễ.
* Hoạt động 2: Diễn biến của buổi lễ.- Thảo luận nhóm 4.
- Em hiểu thế nào là : Chính phủ lâm thời?
+ Cơ quan đại diện cao nhất cho chính quyền cách mạng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, có trọng trách điều hành đất nước sau thắng lợi của Cách Mạng tháng Tám 1945, chờ tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội và chính phủ chính thức.
Lịch sử
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP.
* Hoạt động 2: Diễn biến của buổi lễ.
- Đọc thông tin SGK – từ “Đúng 14 giờ đến hết”) và trả lời các nội dung sau:
- Buổi lễ bắt đầu khi nào?
- Buổi lễ kết thúc ra sao?
- Trong buổi lễ diễn ra các sự việc chính nào?
+ Buổi lễ bắt đầu vào đúng 14 giờ.
Bác Hồ và các vị trong Chính phủ lâm thời bước lên lễ đài chào nhân dân.
. Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.
. Các thành viên của Chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước đồng bào quốc dân.
Đến chiều buổi lễ kết thúc nhưng giọng nói của Bác Hồ và những lời khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập còn vọng mãi trong mỗi người dân Việt Nam.
Bác Hồ đang đứng trên lễ đài cùng các thành viên trong Chính phủ lâm thời chào nhân dân.
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Lịch sử
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP.
* Hoạt động 3: Một số nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập
Lịch sử
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP.
* Hoạt động 3: Một số nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập
“Hỡi đồng bào cả nước, Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được ; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc …”
“ Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập , và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng , tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
NỘI DUNG CỦA BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP.
Lịch sử
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP.
* Thể hiện tình cảm:Yêu mến, gần gũi, thân thiết, quan tâm, lo lắng đồng bào không nghe rõ được nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập, một văn bản có ý nghĩa trọng đại đối với lịch sử đất nước.
Lịch sử
* Hoạt động 3: Một số nội dung cơ bản củaTuyên ngôn Độc lập
- Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập nửa chừng, Bác dừng lại hỏi: Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?
Câu hỏi của Bác thể hiện tình cảm như thế nào với mọi người?
Lịch sử
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP.
* Bản Tuyên ngôn Độc lập đã :
+ Khẳng định quyền độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.
+ Dân tộc Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền tự do, độc lập này.
* Thể hiện ý chí quyết tâm với tinh thần tự lực, tự cường, bảo vệ và giữ vững quyền độc lập, tự do của nước nhà
Lịch sử
* Hoạt động 3: Một số nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập
- Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ đã thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều quan trọng gì ?
- Lời khẳng định ấy thể hiện điều gì?
Lịch sử
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP.
* Hoạt động 4: Ý nghĩa lịch sử.
- Đọc thông tin SGK Tr22 thảo luân nhóm đôi và trả lời các nội dung sau:
- Sự kiện ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã khẳng định điều gì?
- Sự kiện trên thể hiện về điều gì về truyền thống đấu tranh của dân tộc ta?
- Chấm dứt sự tồn tại của chế độ nào? Tuyên bố khai sinh ra chế độ nào ở Việt Nam?
+Khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
+ Chấm dứt hơn 80 năm thực dân Pháp xâm lược và đô hộ nước ta.
+ Khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
+ Sự kiện này khẳng định tinh thần kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ độc lập của dân tộc ta.

Lịch sử
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP.
* Hoạt động 4: Ý nghĩa lịch sử.
Ý nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn Độc lập.
Khẳng định tinh thần kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ độc lập của dân tộc ta.
Khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Lịch sử
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP.
GHI NHỚ

TRÒ CHƠI HỎI ĐÁP NHANH
Lịch sử
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP.
1/ Tên quảng trường Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập?
Quảng trường Ba Đình
2/ Ngày 2 tháng 9 hàng năm là ngày lễ gì của dân tộc ta?
Ngày Quốc khánh
3/ Ai là người đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945?
Bác Hồ
4/ Nơi Bác Hồ và các vị chính phủ lâm thời bước lên chào nhân dân?
Lễ đài
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP.
* Dặn dò:
+ Về nhà các em hãy sưu tầm thêm tranh, ảnh về Bác Hồ
+ Tìm hiểu trước bài: “Ôn tập: Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô
hộ ( Năm 1858 - 1945)”.
GIỜ HỌC KẾT THÚC
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM HỌC SINH
CHÀO CÁC EM !
nguon VI OLET