Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Lịch sử 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-10-26 21:45:57 Tác giả Nga Lê Thị loại .ppt kích thước 2.65 M số trang 21
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂNLịch sử – Lớp 5B Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.1. Tại sao ngày 19-8 -1945 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta?KIỂM TRA BÀI CŨ.Câu 2: Thắng lợi của

  • Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập - 1
  • Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập - 2
  • Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập - 3
  • Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập - 4
  • Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
Lịch sử – Lớp 5B
Bác Hồ đọc
Tuyên ngôn Độc lập.
1. Tại sao ngày 19-8 -1945 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta?
KIỂM TRA BÀI CŨ.
Câu 2: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc ta?
3.Ý nghĩa lịch sử.

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
1. Quang cảnh ngày 2-9-1945 ở Hà Nội.
2.Diễn biến của buổi lễ và nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập
Lịch sử
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
* Hoạt động 1: Quang cảnh ngày 2-9-1945 ở Hà Nội.
- Đọc thông tin SGK – Trang 21và thảo luận các nội dung sau:
1. Em có nhận xét gì về quang cảnh ngày 2-9-1945 ở Hà Nội?
Hình 1: Quảng trường Ba Đình, Hà Nội (ngày 2-9-1945)
* Hoạt động 1: Quang cảnh ngày 2-9-1945 ở Hà Nội.
- Hà Nội tưng bừng cờ hoa.
- Đội danh dự đứng nghiêm trang quanh lễ đài mới dựng.
Đồng bào Hà Nội không kể già, trẻ, gái, trai, mọi người đều xuống đường hướng về quảng trường Ba Đình chờ buổi lễ.
* Hoạt động 2: Diễn biến của buổi lễ và nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập
- Em hiểu thế nào là : Chính phủ lâm thời?
+ Cơ quan đại diện cao nhất cho chính quyền cách mạng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, có trọng trách điều hành đất nước sau thắng lợi của Cách Mạng tháng Tám 1945, chờ tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội và chính phủ chính thức.
* Hoạt động 2: Diễn biến của buổi lễ và nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập
- Đọc thông tin SGK – Trang 21và thảo luận các nội dung sau:
- Buổi lễ bắt đầu khi nào?
- Buổi lễ kết thúc ra sao?
- Trong buổi lễ diễn ra các sự việc chính nào?
+ Buổi lễ bắt đầu vào đúng 14 giờ.
Bác Hồ và các vị trong Chính phủ lâm thời bước lên lễ đài chào nhân dân.
. Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.
. Các thành viên của Chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước đồng bào quốc dân.
Đến chiều buổi lễ kết thúc nhưng giọng nói của Bác Hồ và những lời khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập còn vọng mãi trong mỗi người dân Việt Nam.
Bác Hồ đang đứng trên lễ đài cùng các thành viên trong Chính phủ lâm thời chào nhân dân.
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
* Hoạt động 2: Diễn biến của buổi lễ và nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập
“Hỡi đồng bào cả nước, Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được ; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc …”
“ Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập , và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng , tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy “.
NỘI DUNG CỦA BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP.
* Bản Tuyên ngôn Độc lập đã :
+ Khẳng định quyền độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.
+ Dân tộc Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền tự do, độc lập này.
* Thể hiện ý chí quyết tâm với tinh thần tự lực, tự cường, bảo vệ và giữ vững quyền độc lập, tự do của nước nhà
- Cuối bản tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì ?
- Lời khẳng định ấy thể hiện điều gì?
* Hoạt động 3: Ý nghĩa lịch sử.
- Đọc thông tin SGK – Trang 22 và thảo luận các nội dung sau:
* Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 có ý nghĩa gì?
- Sự kiện này cũng khẳng định tinh thần kiên cường, bất khuất trongđấu tranh chống xâm lược, bảo vệ độc lập dân tộc ta.
Sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã khẳng định quyền độc lập của nhân dân ta , kết thúc hơn 80 năm thực dân Pháp xâm lược và đô hộ nước ta, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

* Hoạt động 3: Ý nghĩa lịch sử.
- Đọc thông tin SGK – Trang 22 và thảo luận các nội dung sau:
Ý nghĩa lịch sử của
Tuyên ngôn Độc lập
Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Khẳng định quyền độc lập, tự do, bình đẳng của con người.
Giành độc lập cho dân tộc
Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
GHI NHỚ
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Trò chơi ô chữ
1
2
3
4
5
6
B
A
Đ
I
N
H
Q
H
U
A
Ô
N
C
H
K
B
A
C
H
Ô
Đ
Ê
L
C
H
U
N
Â
D
X
Â
P
H
A
M
M
Ô hàng dọc
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Tên quảng trường Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Ñộc lập.
Ngày Bác Hồ ñoïc Tuyên ngôn Ñộc lập còn gọi là ngày gì?
Người đọc Tuyên ngôn Ñộc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà?
Nơi Bác Hồ và các vị chính phủ lâm thời bước lên chào nhân dân?
Đó là từ thích hợp cần điền vào chỗ trống:Nước Việt Nam… Cộng hoà.
Từ thích hợp cần điền vào chỗ trống của một câu trong Tuyên ngôn Độc lập: “Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể…được.”
A
I
Trò chơi ô chữ
1
2
3
4
5
6
B
A
Đ
I
N
H
Q
H
U
A
Ô
N
C
H
K
B
A
C
H
Ô
Đ
Ê
L
C
H
U
N
Â
D
X
Â
P
H
A
M
M
Ô hàng dọc
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Tên quảng trường Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Ñộc lập.
Ngày Bác Hồ ñoïc Tuyên ngôn Ñộc lập còn gọi là ngày gì?
Người đọc Tuyên ngôn Ñộc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà?
Nơi Bác Hồ và các vị chính phủ lâm thời bước lên chào nhân dân?
Đó là từ thích hợp cần điền vào chỗ trống:Nước Việt Nam… Cộng hoà.
Từ thích hợp cần điền vào chỗ trống của một câu trong Tuyên ngôn Độc lập: “Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể…được.”
A
I
Trò chơi ô chữ
1
2
3
4
5
6
B
A
Đ
I
N
H
Q
H
U
A
Ô
N
C
H
K
B
A
C
H
Ô
Đ
Ê
L
C
H
U
N
Â
D
X
Â
P
H
A
M
M
Ô hàng dọc
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Tên quảng trường Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Ñộc lập.
Ngày Bác Hồ ñoïc Tuyên ngôn Ñộc lập còn gọi là ngày gì?
Người đọc Tuyên ngôn Ñộc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà?
Nơi Bác Hồ và các vị chính phủ lâm thời bước lên chào nhân dân?
Đó là từ thích hợp cần điền vào chỗ trống:Nước Việt Nam… Cộng hoà.
Từ thích hợp cần điền vào chỗ trống của một câu trong Tuyên ngôn Độc lập: “Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể…được.”
A
I
Trò chơi ô chữ
1
2
3
4
5
6
B
A
Đ
I
N
H
Q
H
U
A
Ô
N
C
H
K
B
A
C
H
Ô
Đ
Ê
L
C
H
U
N
Â
D
X
Â
P
H
A
M
M
Ô hàng dọc
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Tên quảng trường Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Ñộc lập.
Ngày Bác Hồ ñoïc Tuyên ngôn Ñộc lập còn gọi là ngày gì?
Người đọc Tuyên ngôn Ñộc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà?
Nơi Bác Hồ và các vị chính phủ lâm thời bước lên chào nhân dân?
Đó là từ thích hợp cần điền vào chỗ trống:Nước Việt Nam… Cộng hoà.
Từ thích hợp cần điền vào chỗ trống của một câu trong Tuyên ngôn Độc lập: “Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể…được.”
A
I
Trò chơi ô chữ
1
2
3
4
5
6
B
A
Đ
I
N
H
Q
H
U
A
Ô
N
C
H
K
B
A
C
H
Ô
Đ
Ê
L
C
H
U
N
Â
D
X
Â
P
H
A
M
M
Ô hàng dọc
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Tên quảng trường Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Ñộc lập.
Ngày Bác Hồ ñoïc Tuyên ngôn Ñộc lập còn gọi là ngày gì?
Người đọc Tuyên ngôn Ñộc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà?
Nơi Bác Hồ và các vị chính phủ lâm thời bước lên chào nhân dân?
Đó là từ thích hợp cần điền vào chỗ trống:Nước Việt Nam… Cộng hoà.
Từ thích hợp cần điền vào chỗ trống của một câu trong Tuyên ngôn Độc lập: “Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể…được.”
A
I
Trò chơi ô chữ
1
2
3
4
5
6
B
A
Đ
I
N
H
Q
H
U
A
Ô
N
C
H
K
B
A
C
H
Ô
Đ
Ê
L
C
H
U
N
Â
D
X
Â
P
H
A
M
M
Ô hàng dọc
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Tên quảng trường Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Ñộc lập.
Ngày Bác Hồ ñoïc Tuyên ngôn Ñộc lập còn gọi là ngày gì?
Người đọc Tuyên ngôn Ñộc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà?
Nơi Bác Hồ và các vị chính phủ lâm thời bước lên chào nhân dân?
Đó là từ thích hợp cần điền vào chỗ trống:Nước Việt Nam… Cộng hoà.
Từ thích hợp cần điền vào chỗ trống của một câu trong Tuyên ngôn Độc lập: “Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể…được.”
A
I
Quảng trường Ba Đình – Hà Nội

Nguồn:Nga Lê Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_10_Bac_Ho_doc_tuyen_ngon_Doc_lap.ppt[2.65 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
ff070q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-10-26 21:45:57
Loại file
ppt
Dung lượng
2.65 M
Trang
21
Lần tải
0
Lần xem
0
bài giảng điện tử Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan