CHUONG VI
C�CH M?NG KHOA H?C - CƠNG NGH? V� XU TH? TỒN C?U HĨA.

B�i 10 : C�ch m?ng khoa h?c - cơng ngh? v� xu th? tồn c?u hĩa n?a sau th? k? XX

1. Nguồn gốc và đặc điểm
2. Những thành tựu tiêu biểu ( Đọc thêm)
II. Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó
1. Xu thế toàn cầu hóa
a. Khái niệm
b. Biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa
2. Ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa
a. Tích cực
b. Tiêu cực


I . Cuộc cách mạng khoa học- công nghệ
Nhu cầu của cuộc sống
Nhu cầu của sản xuất
Dân số bùng nổ
Cạn kiệt tài nguyên
Phục vụ cho chiến tranh


Bài 10 : Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX
I . Cuộc cách mạng khoa học- công nghệ
a/ Nguồn gốc :
- Xuất phát từ đòi hỏi của cuộc sống,
của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh
thần của con người.
- Dân số bùng nổ
- Cạn kiệt tài nguyên
- Phục vụ cho chiến tranhBài 10 : Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

I . Cuộc cách mạng khoa học- công nghệ
b/ Đặc điểm :

Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Khoa học và Kĩ thuật có sự liên kết chặt chẽ

Khoa học đi trước mở đường cho Kĩ thuật và ngược lạiBài 10 : Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

I . Cuộc cách mạng khoa học- công nghệ

Các giai đọan phát triển:

+ Từ những năm 1940 – nửa đầu 1970

+ Từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973 đến nay
Khoa học cơ bản
Những thành tựu tiêu biểu
+ Tháng 4 – 2003 Bản đồ gien người được giải
- Đạt thành tựu to lớn
với những bước nhảy
vọt ở các ngành:
toán, lí, hóa, sinh
Tháng 3/ 1997Cừu Đô-li
Động vật đầu tiên ra đời bằng phương pháp sinh sản vô tính.
Công cụ sản xuất mới
Thế hệ máy tự động CNC.
Người máy Asimo
Máy tính ENIAC khởi công xây dựng ngày 31-05- 1943.
Những nguồn năng lượng mới
Những vật liệu mới
Chất dẻo (polime), chất siêu bền, siêu cứng, siêu dẫn.
Cách mạng xanh trong nông nghiệp
Giao thông – vận tải
Thông tin – liên lạc
Chinh phục vũ trụ
Sao hỏa
Chinh phục vũ trụ
Vào 4h30 phút sáng ngày 19/4/2008 Vinasát của Việt Nam được phóng lên vũ trụ
Việt Nam
* NHŨNG TÁC ĐỘNG CỦA CM KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
Tích cực

Tăng năng suất lao động, nâng cao đời sốngvật
chất, tinh thần của con người.

Thay đổi cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân
lực,đòi hỏi mới về giáo dục, đào tạo.

Hình thành một thị trường thế giới với xu thế
toàn cầu hóa.

*Tác động tiêu cực:
Sông Thị Vải ở Việt Nam
Hiệu ứng nhà kính gây lũ lụt, hạn hán:
II. Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó.
Khái niệm:
- Quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ,
những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc
lẫn nhau của tất cả các khu vực,
các quốc gia, các dân tộc trên thế giới
II. Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó.
Khái niệm:
- Quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ,
những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc
lẫn nhau của tất cả các khu vực,
các quốc gia, các dân tộc trên thế giới
2. Biểu hiện
Sự phát triển nhanh chóng của các quan hệ thương mại quốc tế
Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia
Bill Gates
Trụ sở Microsoft
Sự sát nhập và hợp nhất các công ty thành các tập đoàn lớn
Các tổ chức liên kết quốc tế và khu vực
imf
wb
wto
Việt Nam kí nghị định gia nhập WTO

EU
Năm thành lập: 1957
Số dân: 459,7
GDP: 12690,5 tỉ USD
ASEAN
Năm thành lập: 1967
Số dân: 555,3 triệu người
GDP: 799,9 tỉ USD


3. Ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa
a.Tích cực
Thúc đẩy rất mạnh, rất nhanh sự phát triển và xã hội hóa của lực lượng sản xuất, đưa lại sự tăng trưởng cao…
Góp phần chuyển biến cơ cấu kinh tế.

Đòi hỏi phải tiến hành cải cách sâu rộng để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.
THÀNH PHỐ NEWYORK
THÀNH PHỐ NEWYORK
Hà Nội


2. Ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa
b. Hạn chế
Làm trầm trọng thêm sự bất công xã hội, đào sâu hố ngăn cách giàu nghèo.
Làm cho mọi mặt hoạt động và đời sống con người kém an toàn về KT, TC đến chính trị.
Tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc và xâm phạm nền độc lập tự chủ của các nước.
Vấn đề Biển Đông
II. Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó.
4. Cơ hội và thách thức
* Cơ hội :
- Các quốc gia đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế làm trọng điểm, tăng cường hợp tác và tham gia các liên minh kinh tế khu vực và quốc tế.
- Các nước đang phát triển có thể khai thác các nguồn vốn đầu tư, kỹ thuật công nghệ và kinh nghiệm quản lý từ bên ngoài, nhất là các tiến bộ về khoa học - kĩ thuật, để có thể “đi tắt,đón đầu”, rút ngắn thời gian xây dựng và phát triển đất nước.
II. Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó.
4. Cơ hội và thách thức
* Thách thức
- Các nước đang phát triển phải nhận thức được đầy đủ sự cần thiết tất yếu và tìm kiếm con đường,cách thức hợp lí nhất trong quá trình hội nhập quốc tế; phát huy thế mạnh,hạn chế thấp nhất những rủi ro,bất lợi và cả sai lầm để có những bước đi thích hợp, kịp thời.
- Phần lớn các nước đang phát triển đều từ điểm xuất
phát thấp về kinh tế, trình độ dân trí thấp, hạn chế nhiều
về nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thế giới.
Câu 1: Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học - công nghệ là:
A. Diễn ra ở một số lĩnh vực quan trọng.

B. Diễn ra trên tất cả các lĩnh vực.

C. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

D. Diễn ra với tốc độ và quy mô lớn chưa từng thấy.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Hãy chọn và đánh dấu vào 01 đáp án đúng nhất
0 10 20
C
Câu 2: Biểu hiện không phải của xu thế toàn cầu hóa là:
A. Sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế.

B. Việc duy trì liên minh Mĩ và Nhật.

C. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế.

D. Sự ra đời của liên minh châu Âu (EU).

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Hãy chọn và đánh dấu vào 01 đáp án đúng nhất
0 10 20
B
Câu 3: Tổ chức không phải là biểu hiện của xu thế toàn
cầu hóa:
A. Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA).

B. Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM).

C. Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA).

D. Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Hãy chọn và đánh dấu vào 01 đáp án đúng nhất
0 10 20
D
Câu 4: Hạn chế của xu thế toàn cầu hóa là gì ?
Tai nạn giao thông và tai nạn lao động.
Thúc đẩy sự phát triển của LLSX và xã hội
Nguy cơ chiến tranh thế giới
Trầm trọng thêm sự bất công xã hội, nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc và độc lập tự chủ quốc gia.

D
1. Em hãy cho biết hiện nay Việt Nam đã đặt quan hệ ngoại giao với bao nhiêu nước trên thế giới? Những khó khăn , thách thức đặt ra cho Việt Nam là gì?
2. Em hãy kể tên 1số thành tựu khoa học công nghệ của Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến nay.
nguon VI OLET