Bài Giảng Tin Học 12:Bài 10. Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ

bài giảng điện tử Tin học Tin học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       6      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
q8l5zq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-01-27 00:58:33
Loại file
pptx
Dung lượng
0.44 M
Trang
16
Lần xem
6
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

CHƯƠNG IIIHỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆGV: Đoàn Hà Hạ Quyên1. Mô hình dữ liệu:Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệMô hình dữ liệu là gì? Là một tập các khái niệm. Dùng để mô tả CSDL, các mối quan hệ của dữ liệu,

  • Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ - 1
  • Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ - 2
  • Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ - 3
  • Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ - 4
  • Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

CHƯƠNG III

HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

GV: Đoàn Hà Hạ Quyên
1. Mô hình dữ liệu:
Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ
Mô hình dữ liệu là gì?
Là một tập các khái niệm. Dùng để mô tả CSDL, các mối quan hệ của dữ liệu, các ràng buộc trên dữ liệu của một CSDL.
Khái niệm mô hình dữ liệu
Theo mức mô tả chi tiết, mô hình dữ liệu được phân ra làm hai loại: mô hình bậc thấp và mô hình bậc cao
Trong các mô hình dữ liệu bậc cao, mô hình dữ liệu quan hệ là phổ biến nhất
1. Mô hình dữ liệu:
Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ
Dữ liệu được thể hiện trong các bảng.
Mỗi bảng thể hiện thông tin về một chủ thể bao gồm các hàng và các cột.
Mỗi hàng biểu thị cho một cá thể, gồm một bộ các giá trị tương ứng với các cột.
Các cột biểu thị các thuộc tính của chủ thể và tên cột là tên của thuộc tính.
Trong mô hình dữ liệu quan hệ:
Khái niệm mô hình quan hệ
+ Về mặt cấu trúc
2. Mô hình dữ liệu quan hệ:
Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ
Trong mô hình dữ liệu quan hệ:
+ Về mặt thao tác trên dữ liệu
Cập nhật dữ liệu: thêm, xóa hay sửa bản ghi trong một bảng.
Có thể sắp xếp, lọc, truy vấn, tìm kiếm dữ liệu trên bảng.
1. Mô hình dữ liệu:
Khái niệm mô hình quan hệ
2. Mô hình dữ liệu quan hệ:
Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ
Trong mô hình dữ liệu quan hệ:
+ Về mặt các ràng buộc dữ liệu:
Dữ liệu trong các bảng phải thỏa mãn một số ràng buộc, chẳng hạn, không có hai bản ghi nào trong một bảng giống nhau hoàn toàn.
Sự xuất hiện lặp lại của một số thuộc tính ở các bảng, xác lập mối liên kết giữa các bảng. Mối liên kết thể hiện mối quan hệ giữa các chủ thể được CSDL phản ánh.
1. Mô hình dữ liệu:
Khái niệm mô hình quan hệ
2. Mô hình dữ liệu quan hệ:
3. CSDL quan hệ
- Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ gọi là cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Hệ quản trị CSDL dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ gọi là hệ QTCSDL quan hệ.
Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ
a. Khái niệm
1. Mô hình dữ liệu:
Khái niệm mô hình quan hệ
2. Mô hình dữ liệu quan hệ:
3. CSDL quan hệ
Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ
a. Khái niệm
1. Mô hình dữ liệu:
Khái niệm mô hình quan hệ
2. Mô hình dữ liệu quan hệ:
Các thuật ngữ:
Quan hệ để chỉ Bảng
Thuộc tính để chỉ Cột
Bộ (Bản ghi) để chỉ Hàng
Các đặc trưng chính của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ:
Một quan hệ trong CSDL quan hệ có những đặc trưng nào?
b. Các đặc trưng
Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ
3. CSDL quan hệ
a. Khái niệm
1. Mô hình dữ liệu:
Khái niệm mô hình quan hệ
2. Mô hình dữ liệu quan hệ:
Mỗi quan hệ có một tên phân biệt với tên các quan hệ khác;
Các bộ là phân biệt và thứ tự của các bộ không quan trọng;
Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt, thứ tự các thuộc tính không quan trọng;
Quan hệ không có thuộc tính là đa trị hay phức hợp
Để quản lí việc mượn sách ở thư viện của một trường, thông thưởng thư viện cần quản lí các thông tin sau:
Thông thường để quản lý việc mượn sách ở thư viện của trường học, thư viện cần những thông tin nào???
c. Ví dụ
Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ

Thông tin về
Các loại sách
Thông tin về
người mượn sách
b. Các đặc trưng
3. CSDL quan hệ
a. Khái niệm
1. Mô hình dữ liệu:
Khái niệm mô hình quan hệ
2. Mô hình dữ liệu quan hệ:
Tình hình
mượn sách
Người mượn sách: có những thông tin nào?
?
Số thẻ, họ tên, ngày sinh, lớp.
Tình hình mượn sách: gồm những thông tin nào?
?
?
Số thẻ, Mã số sách, ngày mượn, ngày trả.
Sách: gồm những thông tin nào?
Mã số sách, tên sách, thể loại, tác giả.
Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ
c. Ví dụ
b. Các đặc trưng
3. CSDL quan hệ
a. Khái niệm
1. Mô hình dữ liệu:
Khái niệm mô hình quan hệ
2. Mô hình dữ liệu quan hệ:
Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ
Để lưu trữ dữ liệu tương ứng với những thông tin cần quản lí của thư viện, chúng ta sẽ quan sát các bảng sau
c. Ví dụ
b. Các đặc trưng
3. CSDL quan hệ
a. Khái niệm
1. Mô hình dữ liệu:
Khái niệm mô hình quan hệ
2. Mô hình dữ liệu quan hệ:
Số thẻ, họ tên,
ngày sinh, lớp.
Bảng Người Mượn
Thẻ thư viện gồm có các thông tin
Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ
Thông tin về
người mượn sách
c. Ví dụ
b. Các đặc trưng
3. CSDL quan hệ
a. Khái niệm
1. Mô hình dữ liệu:
Khái niệm mô hình quan hệ
2. Mô hình dữ liệu quan hệ:
Số thẻ, mã số sách,
ngày mượn, ngày trả.
Bảng Mượn Sách
Thông tin về tình hình mượn sách do thư viện quản lí

Mỗi thể mượn sách của hs được thư viện cấp cho một số riêng.
Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ
Tình hình
mượn sách
c. Ví dụ
b. Các đặc trưng
3. CSDL quan hệ
a. Khái niệm
1. Mô hình dữ liệu:
Khái niệm mô hình quan hệ
2. Mô hình dữ liệu quan hệ:
Thông tin về các loại sách có trong thư viện: Ms sách, tên sách, thể loại, tác giả.
Bảng Sách
Thông tin về sách
Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ
Thông tin về
Các loại sách
Bảng Mượn Sách
Bảng Người Mượn
Bảng Sách
Mối quan hệ giữa 3 bảng
3 bảng này có mối quan hệ ràng buộc với nhau như thế nào?
Hãy quan sát 3 bảng này và đưa ra nhận xét?
Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ
2. CSDL quan hệ là gì?
3. Các đặc trưng chính của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?
4. Hãy nêu một ứng dụng CSDL quan hệ mà em các biết?
3. Củng cố
Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ
c. Ví dụ
b. Các đặc trưng
3. CSDL quan hệ
a. Khái niệm
1. Mô hình dữ liệu:
Khái niệm mô hình quan hệ
2. Mô hình dữ liệu quan hệ:
1. Hãy nêu khái niệm mô hình dữ liệu?

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

pptx.pngBai_10_Co_so_du_lieu_quan_he.pptx[0.44 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự