MÔN: ĐỊA LÍ 8
KIỂM TRA MIỆNG
Câu 1: Tây Nam Á có đặc điểm vị trí địa lí như thế nào? Ý nghĩa của chúng đối với sự phát triển kinh tế?
Câu 2: Trình bày Đặc điểm tự nhiên của khu vực Nam Á?
TIẾT 12 - BÀI 10:CHỦ ĐỀ KHU VỰC NAM Á

1. Vị trí địa lý và địa hình:
a. Vị trí địa lí:
Quan sát bản đồ
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

1. Vị trí địa lý và địa hình:
a. Vị trí địa lí:
- Nằm ở phía Nam châu Á.
Nam Á nằm phía nào của châu Á?
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

1. Vị trí địa lý và địa hình:
a. Vị trí địa lí:
Cho biết Nam Á nằm giữa khoảng vĩ độ nào?
Cực Bắc: 37oB
Cực Nam: 9oB
Cực Tây: 62oĐ
Cực Đông: 98oĐ
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

1. Vị trí địa lý và địa hình:
a. Vị trí địa lí:
Cho biết Nam Á nằm giữa khoảng vĩ độ nào?
- Nằm vĩ độ khoảng 9 B – 37 B, 62 Đ – 98 Đ
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

1. Vị trí địa lý và địa hình:
a. Vị trí địa lí:
Nam Á tiếp giáp với các vịnh, biển, đại dương và các khu vực nào?
Biển
A- rap
Vịnh
Ben gan
ĐNÁ
Trung Á
TNÁ
Đông Á
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

1. Vị trí địa lý và địa hình:
a. Vị trí địa lí:
*Tiếp giáp:
- Biển A - Rap
- Vịnh Ben – gan
- Tây Nam Á
- Trung Á
- Đông Á
- Đông Nam Á
1. Vị trí địa lý và địa hình:
a. Vị trí địa lý:
b. Địa hình:
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

1. Vị trí địa lý và địa hình:
a. Vị trí địa lý:
b. Địa hình:
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

- Có 3 miền địa hình:
+ Phía Bắc: dãy Himalaya
+ Ở giữa: đồng bằng Ấn Hằng.
+ Phía Nam: sơn nguyên Đê – can.
1. Vị trí địa lý và địa hình:
a. Vị trí địa lý:
b. Địa hình:
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

Đặc điểm các miền địa hình?
Dãy Hi-ma-lay-a ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của vùng?
 Mùa hè dãy Himalaya đóng vai trò là trung tâm chắn gió mùa tây nam từ vịnh bengan thổi vào khiến cho các nước nằm ở sườn đón gió như Ấn Độ,pakistan,..có lượng mưa tương đối lớn và xấp xỉ mức 1000mm/năm, 
Vào mùa đông,dãy Himalaya đóng vai trò là dãy núi chắn các đợt rét mạnh từ phương bắc khiến cho khí hậu nam á ấm áp vào mùa đông.
Tại sao cùng vĩ độ với miền Bắc Việt Nam nhưng khu vực Nam Á có mùa đông ấm hơn?
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

1. Vị trí địa lý và địa hình:
a. Vị trí địa lý:
b. Địa hình:
1. Vị trí địa lý và địa hình:
2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan:
a. Khí hậu:
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

Quan sát H 2.1 cho biết khu vực Nam Á nằm trong đới khí hậu nào?
1. Vị trí địa lý và địa hình:
2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan:
a. Khí hậu:
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

- Nằm trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa.
1. Vị trí địa lý và địa hình:
2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan:
a. Khí hậu:
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

Quan sát H 2.1 cho biết khu vực Nam Á có gió nào thổi?
1. Vị trí địa lý và địa hình:
2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan:
a. Khí hậu:
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

Nhịp điệu hoạt động của gió mùa có ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất và đời sống?
Hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân ấn độ
1. Vị trí địa lý và địa hình:
2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan:
a. Khí hậu:
Quan sát H10.2 cùng kết hợp kiến thức SGK hãy nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của 3 địa điểm: Mun-tan, Se-ra-pun-di, Mum-bai? Giải thích tại sao?
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

Ba địa điểm trên có lượng mưa không giống nhau, mưa nhiều ở ĐN dãy núi Himalaya và phía Đông khu vực . Do đón gió mùa hạ => mưa nhiều
1. Vị trí địa lý và địa hình:
2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan:
a. Khí hậu:
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

- Lượng mưa phân bố không đều.
Em có nhận xét gì về sự phân bố lượng mưa ở Nam Á?
1. Vị trí địa lý và địa hình:
2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan:
a. Khí hậu:
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

b. Sông ngòi:
Dựa vào lược đồ, cho biết các con sông chính trong khu vực Nam Á? Đặc điểm chế độ nước sông?
1. Vị trí địa lý và địa hình:
2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan:
a. Khí hậu:
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

b. Sông ngòi:
- Nam Á có nhiều sông lớn: Sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút.
- Sông Hằng là dòng sông linh thiêng nhất . Nơi mà nếu được tắm mình trong đó, dù chỉ một lần trong đời < khi sống hay chết > thì mọi tội lỗi của con người sẽ được gột rửa và họ sẽ tìm được con đường ngắn nhất lên thiên đàng. Vì vậy mỗi ngày có tới 50.000 người đến tắm ở sông Hằng.
1. Vị trí địa lý và địa hình:
2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan:
a. Khí hậu:
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

b. Sông ngòi:
c. Cảnh quan:
Quan sát lược đồ và tranh ảnh. Khu vực Nam Á có các kiểu cảnh quan tự nhiên chính nào?
1. Vị trí địa lý và địa hình:
2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan:
a. Khí hậu:
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

b. Sông ngòi:
c. Cảnh quan:
1. Vị trí địa lý và địa hình:
2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan:
a. Khí hậu:
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

b. Sông ngòi:
b. Cảnh quan:
- Các cảnh quan tự nhiên: Rừng nhiệt đới, xa van, hoang mạc, núi cao
Núi cao
Hoang m?c
R?ng nhi?t
d?i ?m
Xa-van
Cảnh quan Nam á
TRÒ CHƠI: XEM HÌNH ĐOÁN CHỮ
h.2
h.1
h.3
h.4
Hướng dẫn học tập
*Đối với bài học tiết này:
Học bài: Vị trí địa lí, địa hình, khí hậu, sông ngòi và cảnh quan Nam Á.
Làm bài tập bản đồ.
*Đối với bài học tiết tiếp theo:
Chuẩn bị bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á.
Nhận xét sự phân bố dân cư khu vực Nam Á?
Đặc điểm kinh tế - xã hội?
Tiết học kết thúc!
Chúc các em vui và học giỏi!
nguon VI OLET