Bài Giảng Giáo Dục Công Dân:Bài 10 Gdcd 12

bài giảng điện tử Giáo dục Công dân
  Đánh giá    Viết đánh giá
 19       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
krlpwq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-03-03 08:42:06
Loại file
ppt
Dung lượng
2.99 M
Trang
36
Lần xem
2
Lần tải
19
File đã kiểm duyệt an toàn

LỚP 12GDCD LỚP 12 BÀI 10PHÁP LUẬT VỚI HÒA BÌNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN, TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠIXu thế phát triển của thế giới hiện nay là gì?Là xu thế hôị nhập và toàn câù hoáĐường lối đối ngọai cuả nước ta đã

 • Bài 10 GDCD 12 - 1
 • Bài 10 GDCD 12 - 2
 • Bài 10 GDCD 12 - 3
 • Bài 10 GDCD 12 - 4
 • Bài 10 GDCD 12 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

LỚP 12
GDCD LỚP 12 BÀI 10
PHÁP LUẬT VỚI HÒA BÌNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN, TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI
Xu thế phát triển của thế giới hiện nay là gì?
Là xu thế hôị nhập và toàn câù hoá
Đường lối đối ngọai cuả nước ta đã và đang được thực hiện như thế naò?
Đường lối
đối ngọai
Độc lập tự chủ
Rộng mở
Đa phương hoá
Đa dạng hoá quan hệ hợp tác quốc tế
Để thực hiện quan hệ hợp tác giữa các quốc gia vơí nhau trên tất cả các lĩnh vực thì cần phaỉ có những điều kiện gì?
Cần phải có điều ước quốc tế do các quốc gia kí kết
Các quốc gia phải cam kết thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Hợp tác vì sự phát triển cuả nhân lọai
Điều ước quốc tế trong quan hệ giữa các quốc gia
a. Khái niệm điều ước quốc tế:
Điều ước quốc tế là gì?
Là văn bản pháp luật do ………………… hoặc các ………………. thoả thuận kí kết , nhằm điêù chỉnh quan hệ giữa họ vơí nhau trong các lĩnh vực của quan hệ quốc tế
các quốc gia
tổ chức quốc tế
Việt - Mỹ kí kết hiệp định thương mại
Việt Nam gia nhập WTO
Các bạn đã biết đến những điều ước quốc tế naò?
TÊN GỌI MỘT SỐ ĐIÊÙ ƯỚC QUỐC TẾ
HIỆP ĐỊNH
Hiệp định
thương mại
Việt –Mỹ
HIỆP ƯỚC
Hiệp ước về hòa
bình hưũ nghị
hợp tác Việt -Nga
CÔNG ƯỚC
Công ước cuả
Liên Hợp quốc
về luật biển
b. Thực hiện điều ước quốc tế ở các quốc gia
Sau khi tham gia điều ước quốctế các nước thành viên phải thực hiện những gì?
- Phải thực hiện những quyền và nghĩa vụ quy định trong mỗi điều ước
Các quốc gia phải tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện
Không thực hiện bị coi như là vi phạm pháp luật quốc tế
Việt -Mỹ hợp tác
Các quốc gia thực hiện điều ước quốc tế bằng những cách naò?
Ban hành các văn bản
pháp luật để cụ thể hoá
nôị dung điều ước,
hoặc bổ sung, sưả đổi các
văn bản pháp luật hiện
hành cho phù hợp với nội
dung cuả điều ước
Tổ chức bộ máy cơ quan
nhà nước có liên quan
để thực hiện các văn
bản pháp luật
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã
kí kết, tham gia.
Điều ước quốc tế
về hòa bình, hữu
nghị và hợp tác
giữa các quốc gia.
Điều ước quốc tế
về quyền
con người
Điều ước quốc tế
về hội nhập kinh
tế khu vực và
quốc tế.
2. Việt Nam với các điều ước quốc tế về quyền con người,về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.
Liên hợp quốc ra Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người vào năm nào? Ý nghĩa của nó?
Liên hợp quốc ra Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người vào ngày 10 – 12-1948. Đánh dấu móc son trong lịch sử quyền con người của cộng đồng nhân loại.
a. Việt Nam với các điều ước quốc tế về quyền con người.
Quyền con người là gì?
Quyền con người là quyền cơ bản của mỗi cá nhân đương nhiên có được ngay từ khi mới sinh ra cho đến trọn đời mình mà mỗi nhà nước đều phải ghi nhận và bảo đảm.
Các quyền
cơ bản
đối với
con người.
Quyền được sống.
Quyền tự do cơ bản.
Quyền bình đẳng.
Quyền lao động.
Quyền có cuộc sống ấm no,
và hạnh phúc…
WEB
G Đ hạnh phúc
Lao động
Tôn giáo
Hình ảnh này nói
lên điều gì?
Tại sao Việt Nam tích cực tham gia các điều ước quốc tế về quyền con người?
Vì Đảng và Nhà Nước ta luôn quan tâm đến con người, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đảm bảo các quyền tự do, dân chủ cơ bản của công dân.
Các điều ước
quốc tế về quyền
con người mà
Việt Nam
đã ký kết.
Công ước của Liên hợp quốc về
Quyền trẻ em (20-2-1990)
Công ước về các quyền dân sự
và chính trị (1966)
Công ước về các quyền kinh tế,
văn hóa và xã hội (1966)
Công ước về loại trừ các hình thức
phân biệt chủng tộc (1965)…
Nhà nước ta đã tiến hành những hoạt động cụ thể nào để thực hiện công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em?
Hoạt
Động
Luật Phổ cập
giáo dục
tiểu học
(1990)
Luật Bảo vệ,
Chăm sóc và
Giáo dục trẻ em
(1991)
Các văn bản
pháp luật liên
quan đên bảo vệ
quyền trẻ em.
web
UBDS GĐ & trẻ em
Sinh nhật con
Uống thuốc
Trẻ em đến trường
Trong Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX có đoạn viết: “Chăm lo cho con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con người; tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã kí kết hoặc tham gia”. Em hiểu thế nào về đoạn văn này?
Đoạn văn này đề cập tới việc đảm bảo thực hiện quyền con người của Việt Nam và cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện các điều ước quốc tế.
Quyền con người ở Việt Nam được quy định trong Hiến pháp và trong các văn bản pháp luật khác.
Kết luận:
b. Việt Nam với các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia.
Trong quan hệ với các nước ASEAN, Việt Nam đã kí kết hàng loạt hiệp định về hợp tác kinh tế. Em hãy cho ví dụ?
Ví dụ
Hiệp định khung về Đầu tư ASEAN
Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư ASEAN
Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ
Hiệp định khung về Chương trình hợp tác công nghiệp ASEAN
Luật đầu tư nước ngoài bao gồm những qui định gì?
Dành nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài, khẳng định bảo hộ quyền sở hữu đối với vốn đầu tư, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư nước ngoài.
Trong quan hệ với các nước láng giềng, Việt Nam đặc biệt quan tâm củng cố, duy trì và phát triển quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác với Trung Quốc, Lào, Căm-pu-chia.
Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá ở vịnh Bắc bộ.
Ngoài ra, Việt Nam còn kí kết các hiệp ước hoặc hiệp định về biên giới trên bộ và trên biển với Lào, Căm-pu-chia, Thái Lan.
Ngày 30-12-1999 Việt Nam đã kí kết với Trung Quốc Hiệp ước gì?
Hiệp ước biên giới đất liền.
Ngày 25-12-2000 Việt Nam đã kí kết với Trung Quốc hiệp định gì?
Việt Nam - Cam-pu-chia
Việt Nam- Lào
Việt Nam - Trung Quốc
Việt Nam đã ban hành Luật biên giới quốc gia vào năm 2003 nhằm mục đích gì?
Nhằm bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, tăng cường tình hữu nghị với các nước láng giềng.
Luật biên giới quốc gia là sự ghi nhận về mặt pháp lí cam kết của Việt Nam thực hiện các điều ước quốc tế đã kí với các nước về hòa bình, hữu nghị, láng giềng thân thiện.
Tại sao Việt Nam tích cực tham gia các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia
Vì nhân dân Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, luôn mong muốn sống trong bầu không khí hòa bình, hữu nghị và hợp tác, muốn là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới.
?
Với đường lối hòa bình, hữu nghị và hợp tác, Việt Nam đã tích cực kí kết, tham gia các điều ước quốc tế ở phạm vi toàn cầu và khu vực, nhằm mục đích phát triển kinh tế, giữ gìn hòa bình, an ninh ở khu vực và trên thề giới; giải quyết các vấn đề toàn cầu như môi trường, dân số, việc làm, nạn đói nghèo, bệnh tật, chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế…
Kết luận
c. Việt Nam với các điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế
 Hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới là xu thế tất yếu khách quan đối với mọi quốc gia trong thời đại ngày nay.
 Trong bối cảnh chung đó, Việt Nam đã chủ động và nhanh chóng hội nhập, kí kết và tham gia các điều ước quốc tế song phương và đa phương, thực hiện các cam kết quốc tế và thực hiện phân công lao động quốc tế.

Quá
trình
hội
nhập
diễn
ra:
Ở phạm vi
khu vực
Ở phạm vi
thế giới
 Tiến trình hội nhập kinh tế khu vực của nước ta được bắt đầu kể từ khi trở thành thành viên của ASEAN
 ASEAN ( Association of South East Asean Nation ): Hiệp hội các nước Đông Nam Á


Em hãy cho biết: sau khi gia nhập vào ASEAN, VN đã tham gia kí kết những hiệp định nào


Ở phạm vi khu vực
?
 Năm 1995:
Việt Nam tham gia Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (gọi tắc là CEPT)
 Hiệp định CEPT là hiệp định về thương mại trong khu vực mậu dịch tự do ASEAN (có tên gọi AFTA)
 Hội nhập về thương mại là một bước đi quan trọng để hàng hóa được giao lưu tự do, thông thương giữa các nước ASEAN.

Theo em, tại sao Việt Nam lại ký kết Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (Hiệp định CEPT) ? Điều này mang lại lợi ích gì cho nền hinh tế nước ta ?

 Việc gia nhập vào ASEAN đã đem lại những kết quả nhất định đối với nền kinh tế nước ta.


?
 Năm 1998:
Việt Nam trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC)
 Nước ta đã ký kết một số hiệp định và thỏa thuận về tự do hóa thương mại và đầu tư với các nước thành viên APEC

Các nước thành viên APEC
 Năm 2005 :
 Nước ta có quan hệ với hơn 140 nước, quan hệ đầu tư với gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ
 Việt Nam còn tham gia Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM)
 Ký kết nhiều hiệp định về hợp tác kinh tế và thương mại với các nước trong Liên minh châu Âu (EU)
Ở phạm vi thế giới
 Năm 2006:
 7/11/2006 Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Việt Nam tham gia hàng loạt điều ước quốc tế về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế trong khuôn khổ của tổ chức này và trở thành thành viên đầy đủ của cộng đồng kinh tế thế giới
 Năm 2007 :

Việt Nam chính thức trở thành thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc.

Chính sự kiện này đã đưa Việt Nam lên một vị trí và tầm quan trọng mới
Quan hệ Việt Nam với các nước
Kết luận
Như vậy, kí kết và tham gia các điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế - thương mại song phương và đa phương, Việt Nam đã và đang đi trên con đường hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Trong quá trình hội nhập, Việt Nam nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết đa phương và song phương, thông qua việc ban hành hệ thống pháp luật để cụ thể hóa các điều khoản của các hiệp định mà nước ta đã kí kết nhằm góp phần cùng với các nước trên thế giới vì hòa bình và sự phát triển, tiến bộ của nhân loại

Củng cố
Hãy phân biệt các điều ước quốc tế dưới đây thành các loại: về quyền con người (1); hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia (2); về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế (3) :
 Công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em
 Hiệp định về biên giới giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
 Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư ASEAN
 Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 10 GDCD 12
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_10_GDCD_12.ppt[2.99 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

 • bai 12 GDCD 10
  Toán 10
  bai 12 GDCD 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2009

  Xem: 20

 • Bai 10 GDCD 12
  GDCD 12
  Bai 10 GDCD 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2011

  Xem: 0

 • bai 12 GDCD 10
  GDCD 10
  bai 12 GDCD 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2009

  Xem: 23

 • bai 12 GDCD 10
  GDCD 10
  bai 12 GDCD 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2009

  Xem: 172

 • bai 12 gdcd 10
  Vật lí
  bai 12 gdcd 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2010

  Xem: 51

 • GDCD 12 Bài 10
  GDCD 12
  GDCD 12 Bài 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2009

  Xem: 649

 • Bài 10 GDCD 12
  Giáo dục Công dân
  Bài 10 GDCD 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Công dân

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2011

  Xem: 19

 • bai 12 GDCD 10
  GDCD 10
  bai 12 GDCD 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2009

  Xem: 235

 • Bài 10 GDCD 12
  GDCD 12
  Bài 10 GDCD 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2009

  Xem: 29

 • Bai 12 gdcd lop 10
  GDCD 10
  Bai 12 gdcd lop 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2014

  Xem: 0