Chào mừng mọi người đến với phần trình bày của tổ 2
A . Tìm hiểu truyện

I.PHÂN VAI :
1. Minh Đạt : tôi – người kể chuyện
2. Toàn B : bố
3. Thùy An : mẹ
4. Toàn A : cây bạch đàn
Phụ diễn : Con gà đồ chơi
Bài học:
Cần thực hiện tốt bổn phận của bản thân để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.


B.Tìm hiểu bài học
Tìm hiểu truyện đọc
“Truyện kể từ trang trại”
* Cha và anh:
- Cần cù lao động.
- Quyết tâm vượt khó.
- Hai bàn tay dày lên, chai sạn
- Nắng, mưa không rời “trận địa”.
*Tôi:
- Tích cực tham gia
- Nuôi gà “đẻ trứng vàng”
Phát huy truyền thống nuôi trồng của gia đình
Đó là đức tính tốt đẹp được giữ gìn phát huy
B.Tìm hiểu bài học
Khái niệm
Truyền thống là gì ?
Truyền thống là những giá trị tinh thần được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của cộng đồng. Bao gồm: đức tính, tập quán, tư tưởng, lối sống và ứng xử được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Phân loại truyền thống :
Truyền thống phản ánh kinh nghiệm sản xuất, tri thức khoa học.
Truyền thống đạo đức.
Truyền thống văn hoá.
Truyền thống nghệ thuật.
Truyền thống tốt đẹp:
Là những giá trị tinh thần tốt đẹp, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Một số ví dụ về truyền thống tốt đẹp
Truyền thống học tập: truyền thống hiếu học, vượt khó học tập,…
Truyền thống nghề nghiệp: kinh nghiệm trồng lúa nước, nghề đan mây tre truyền thống, nghề đúc đồng, nghề thuốc, nghề truyền thống may áo dài,…

Truyền
thống
văn
hóa.
Truyền
thống
đạo
đức.
Biểu hiện
Biểu hiện phải


( Gia phả dòng họ Nguyễn Đông Tác – nguồn Internet)
Lưu giữ cẩn thận cuốn gia phả của gia đình
(Gia đình nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân-nguồn Internet)
Tự hào về gia đình, dòng họ

Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ thêm truyền thống ấy
Biểu hiện trái


(Báu vật của Hoàng đế Càn Long – nguồn Internet)
Bán báu vật của ông cha để lại để lấy tiền tiêu xài
(Kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa XIV)
Chê bai dòng họ mình kém vì không có người giữ chức vụ cao trong cơ quan nhà nước
C.Tổng kết bài học


Ý nghĩa
Có thêm kinh nghiệm, sức mạnh trong cuộc sống
Làm phong phú truyền thống, bản sắc dân tộc
Bổn phận
Trân trọng, tự hào phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
Sống trong sạch, lương thiện, không làm điều gì tổn hại đến thanh danh của gia đình, dòng họ
Tổng kết

Cảm ơn các bạn và thầy cô đã lắng nghe