Người dạy: Hoàng Hồng Hạnh
Tổ: KHXH
Mĩ thuật 6
Ti?t 11: V? trang trí
Bài 10: Màu sắc
I- Màu sắc trong thiên nhiên

HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi
I- Màu sắc trong thiên nhiên
Màu sắc trong thiên nhiên rất phong phú, không thể kể hết được màu trong thiên nhiên: Màu Đỏ - Da cam - Vàng - Lục - Lam - Chàm - Tím.
+ Mùa xuân: cỏ cây có màu xanh non
+ Mùa hè: cỏ cây có màu xanh đậm
+ Mùa thu: cỏ cây ngả sang màu vàng, nâu.
+ Mùa đông: cỏ cây có màu vàng, đỏ, nâu.
- Màu sắc thay đổi theo mùa:
Trong một ngày màu sắc có sự thay đổi:
Có màu ánh vàng
Có màu xanh trong (Xanh da trời)
Trời rực đỏ
Trời có màu lam tím
Màu đỏ:
Màu tím:
Màu vàng:
Màu xanh:
Màu sắc trên cầu vồng
Ánh s¸ng (MÆt trêi, ®Ìn ®iÖn, ®Ìn dÇu, nÕn ...) ®Òu cã 7 mµu nh­ ë cÇu vång, ®­îc xÕp theo trËt tù sau: §á - Da cam - Vµng - Lôc - Lam - Chµm - TÝm.
Tiết 11 – Bài 10: Vẽ trang trí
MÀU SẮC
I – Màu sắc trong thiên nhiên
I- Màu sắc trong thiên nhiên
Màu sắc trong thiên nhiên rất phong phú, không thể kêt hết được màu trong thiên nhiên: Màu Đỏ - Da cam - Vàng - Lục - Lam - Chạm - Tím.
- Màu sắc có được là do ánh sáng mặt trời (Bảy sắc cầu vồng)
I- Màu sắc trong thiên nhiên
Màu sắc trong thiên nhiên rất phong phú, không thể kể hết được màu trong thiên nhiên: Màu Đỏ - Da cam - Vàng - Lục - Lam - Chàm - Tím.
- Màu sắc có được là do ánh sáng mặt trời (Bảy sắc cầu vồng)
Từ 3 màu này có thể pha ra nhiều màu khác nhau nên gọi là màu cơ bản.
i. Màu sắc trong thiên nhiên
1. Màu cơ bản
II. Màu vẽ và cách pha màu
Hãy cho biết vì sao gọi là màu cơ bản?
Là màu do pha trộn giữa hai màu cơ bản với nhau mà t?o thành.
Đỏ + Vàng = Da cam
V�ng + Xanh = L?c
- Xanh + D? = Tớm
I. Màu sắc trong thiên nhiên

II. Màu vẽ và cách pha màu
1. Màu cơ bản
2. Màu nhị hợp
Tiếp tục pha trộn ta có nhiều màu khác
Đỏ + Tím = Huyết dụ, Tím + Lam = Chàm, Lam + Lục = Xanh đậm, Lục + Vàng = Xanh lá mạ, Vàng + Da cam = Vàng cam, Da cam + Đỏ = Đỏ cam.
I. Màu sắc trong thiên nhiên

II. Màu vẽ và cách pha màu
1. Màu cơ bản
2. Màu nhị hợp
- Là các màu đứng cạnh nhau sẽ tôn nhau lên, tạo cho nhau trở lên rực rỡ.
- Thường ứng dụng trong: Trang trí bao bì, in ấn, quảng Cáo.
I. Màu sắc trong thiên nhiên

II. Màu vẽ và cách pha màu
1. Màu cơ bản
2. Màu nhị hợp

Các cặp màu bổ túc là những cặp màu nào ?
3. Màu bổ túc
L� các cặp màu đứng cạnh nhau sẽ làm cho nhau rõ ràng hơn, nổi bật hơn. VD: Đỏ + Vàng,
Đỏ, Lam + Trắng, Vàng + Lục
- ứng dụng: Trang trí khẩu hiệu, vẽ tranh cổ động.
thi đua học tập tốt
thi đua học tập tốt
I. Màu sắc trong thiên nhiên

II. Màu vẽ và cách pha màu
1. Màu cơ bản
2. Màu nhị hợp
3. Màu bổ túc
4. Màu tương phản

Thế nào là màu tương phản ?
Là các màu Đỏ, Cam, Vàng tạo cảm giác nóng, ấm.
Thường dùng may trang phục mùa thu và mùa đông.
I. Màu sắc trong thiên nhiên

II. Màu vẽ và cách pha màu
1. Màu cơ bản
2. Màu nhị hợp
3. Màu bổ túc
4. Màu tương phản
5. Màu nóng
Là các màu Lam, Lục, Tím tạo cảm giác mát, lạnh.
Thường dùng may trang phục mùa Xuân, Hè, quét tường nhà ở.
I. Màu sắc trong thiên nhiên

II. Màu vẽ và cách pha màu
1. Màu cơ bản
2. Màu nhị hợp
3. Màu bổ túc
4. Màu tương phản
5. Màu nóng
6. Màu lạnh
2
3
4
5
I. Màu sắc trong thiên nhiên

II. Màu vẽ và cách pha màu

1. Màu cơ bản
2. Màu nhị hợp
3. Màu bổ túc
4. Màu tương phản
5. Màu nóng
6. Màu lạnh
III. Một số LoạI MàU Vẽ THÔNG

DụNG
5.Chì màu: có màu tươi, mềm.
4.Bút dạ: màu ở dạng nước,chứa trong ống phớt,
ngòi là dạ mềm, màu đậm tươi.
3.Sáp màu: màu đã chế ở dạng thỏi, vẽ trên giấy,
màu sắc tươi sáng.
2.Màu nước: màu đã pha với keo, đựng vào tuýp
hoặc lọ,khi vẽ pha với nước sạch. Vẽ lên giấy, vải...
1.Màu bột: ở dạng bột khô,khi vẽ pha với keo
để tạo sự kết dính. Vẽ lên giấy, gỗ, vải, tường...
VD : Sáp màu, chì màu, bút dạ hoặc có thể màu bột và màu nước,
- Trong nhà trường phổ thông chủ yếu sử dụng những màu vẽ đơn giản và dễ sử dụng
Các chất liệu màu khác chỉ dành cho giới hoạ sĩ chuyên nghiệp sáng tác các tác phẩm nghệ thuật. Chúng ta có thể chọn cho mình loại màu ưa thích để sử dụng trong học tập môn Mĩ thuật.
I. Màu sắc trong thiên nhiên

II. Màu vẽ và cách pha màu

1. Màu cơ bản
2. Màu nhị hợp
3. Màu bổ túc
4. Màu tương phản
5. Màu nóng
6. Màu lạnh
III. Một số LoạI MàU Vẽ THÔNG

DụNG
C©u hái cñng cè
Quan sát nhanh
Tranh có những màu gì?
Màu da cam, vàng, đen, trắng
Quan sát nhanh
Tranh có những màu gì?
H?ng; D?, Lam; Vàng; Tím,Trắng; Lục
Học thuộc phần màu vẽ và cách pha màu
Tìm hiểu thêm về chất liệu màu
Đọc trước nội dung tiết 11: Màu sắc trong trang trí
nguon VI OLET