slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15
slide 16
Trang 16
slide 17
Trang 17
slide 18
Trang 18
slide 19
Trang 19
slide 20
Trang 20
slide 21
Trang 21
slide 22
Trang 22

Bài 10. Thầy bói xem voi bài giảng Ngữ văn 6

Đăng ngày 11/24/2015 2:39:06 PM | Thể loại: Ngữ văn 6 | Lần tải: 27 | Lần xem: 0 | Page: 22 | FileSize: 10.76 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Người thực hiện: TRẦN THỊ TÂM
Kính chào quý thầy cô giáo
về thăm lớp dự chuyên đề
môn Ngữ văn
TÌNH HUỐNG
Trong tiết học ngữ văn cô giáo kiểm tra vở soạn, bạn An không soạn bài cô giáo nhắc nhở lần sau cố gắng soạn bài trước khi đến lớp. Giờ ra chơi lớp trưởng nói với cả lớp rằng: Bạn An học yếu nên không soạn bài. Vậy nhận định của lớp trưởng về bạn An đúng hay sai ?

Thầy bói xem voi
I. Đọc và tìm hiểu chung:
1. Đọc – kể:
2. Tìm hiểu chung:
Phương thức biểu đạt của truyện là gì?
Phương thức biểu đạt: Tự sự.
Tìm bố cục và nêu nội dung chính từng phần?
- Bố cục: 3 phần
+ Từ đầu ..sờ đuôi: Các Thầy bói xem voi.
+ Tiếp.... chổi sể cùn : Các Thầy bói phán về voi.
+ Phần còn lại: kết cục của việc xem voi .
Truyện được kể theo thứ tự nào? Ngôi kể thứ mấy?
-Thứ tự kể: theo thứ tự tự nhiên. Ngôi kể : Ngôi thứ ba.
Truyện kể về việc gì ?Ai là nhân vật chính?

Tiết 41 : THẦY BÓI XEM VOI
(Truyện ngụ ngôn)
II. Tìm hiểu nội dung:
. 1 Hoàn cảnh xem voi:
Họ đã xem voi trong hoàn cảnh nào?
Các Thầy bói được giới thiệu trong truyện có điểm chung gì?

1. Hoàn cảnh xem voi:
- Cách xem:
Mỗi thầy sờ một bộ phận của con voi.
TAI
NGÀ
VÒI
CHÂN
ĐUÔI

II. Tìm hiểu bài :

2. Cách xem voi và phán về voi:
Cách xem voi của các Thầy có gì khác thường ?
Tiết 41 : THẦY BÓI XEM VOI
(Truyện ngụ ngôn)
Thầy thì sờ vòi
Thầy thì sờ ngà
Thầy thì sờ tai
Thầy thì sờ chân
Thầy thì sờ đuôi
Nó bè bè như cái quạt thóc .
Nó chần chẫn như cái đòn càn.
Nó sun sun như con đỉa.
Nó sừng sững như cái cột đình.
Chính nó tun tủn như cái chổi sể cùn
Tiết 41 : (THẦY BÓI XEM VOI
Truyện ngụ ngôn)
- Cách phán về voi:
Sau khi xem voi các Thầy phán về voi như thế nào ?
*Nh?n d?nh:
- Sờ vòi: sun sun như con đĩa.
- Sờ ngà: chần chẫn như cái đòn càn.
- Sờ tai: bè bè như cái quạt thóc.
- Sờ chân: sừng sững như cái cột đình.
- Sờ đuôi: tun tủn như cái chổi sể cùn.
S? d?ng t? lỏy tu?ng hỡnh, phộp so sỏnh l�m cho s? v?t tr? nờn c? th?, sinh d?ng.
Khi phán về voi các Thầy đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? Tác dụng?

Tại sao năm Thầy bói đã sờ tận tay vào con voi mà lại có ý kiến khác nhau về nó. Ho đã đúng ở chỗ nào, sai ở chỗ nào?
CÂU HỎI THẢO LUẬN
* Năm Thầy bói đều đúng:
* Sai lầm của các Thầy bói:
Sờ vào một bộ phận của con voi mà đã phán đó là con voi.

-> Lấy một bộ phận mà lại đánh giá tổng thể.
Em có nhận xét gì về cách đánh giá voi của các Thầy bói ?
Mỗi thầy đều miêu tả đúng một bộ phận của con voi.
Nhận xét chủ quan, phiến diện.

Khi đánh giá về một sự việc nào đó em có mắc sai lầm như kiểu các Thầy bói không?
*
3.Thái độ của năm ông Thầy bói:

+ Tưởng … thế nào ... hoá ra ...
+ Không phải, ...
+ Đâu có!...
+ Ai bảo !...
+ Các thầy nói không đúng cả! Chính nó..


Tiết 41 THẦY BÓI XEM VOI
(Truyện ngụ ngôn)
Những từ ngữ đó có nghĩa chung gì?
Những từ ngữ nào thể hiện thái độ của các Thầy xem voi ?
- Phản đối, phủ nhận ý kiến của người khác.
Qua thái độ của các Thầy em có nhận xét gì?
- Chủ quan, bảo thủ.

Từ thái độ đó dẫn đến hậu quả gì?
Xô xác, đánh nhau toát đầu chảy máu.
Vậy các em khi bất hòa ý kiến có xử sự như các Thầy bói không? Em có cách xử lí nào khác?
Em hãy tìm tình huống ở lớp như truyện “Thầy bói xem voi”.
Bài học về nhận thức đó là gì?
Tìm hiểu đánh giá sự vật, sự việc không được chủ quan, phiến diện.
Mượn chuyện xem voi của các Thầy bói nhân dân ta muốn biểu lộ thái độ gì với nghề Thầy bói?
Phần kết truyện sử dụng nghệ thuật gì? Tác dụng?
* Bài học về nhận thức:

III. Tổng kết:
1. Nghệ thuật :
- Truyện sử dụng cách nói bằng ngụ ngôn, cách giáo huấn sâu sắc tự nhiên.
- Dùng đối thoại tạo nên tiếng cười hài hước, kín đáo.
- Lặp lại các sự việc.
- Sử dụng nhiều từ láy có tính gợi hình .
- Nghệ thuật phóng đại, so sánh.
2 . Ý nghĩa:
Truyện khuyên nhủ con người khi đánh giá về sự vật, sự việc nào đó cần phải xem xét một cách toàn diện.
Tiết 41 THẦY BÓI XEM VOI
(Truyện ngụ ngôn)
Em hãy nêu giá trị nghệ thuật của truyện?
Nêu ý nghĩa văn bản?
Em hãy nhắc lại nội dung bài học.
Tun tủn
Bài tập1: Em hãy chỉ ra những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai truyện “Ếch ngồi đáy giếng” và “Thầy bói xem voi” ?
Tiết 41 THẦY BÓI XEM VOI
(Truyện ngụ ngôn)

THẢO LUẬN / ĐÔI
IV. LUYỆN TẬP:
* Điểm giống nhau:
* Điểm khác nhau :
-“Thầy bói xem voi”: là bài học về phương pháp tìm hiểu sự vật, hiện tượng.
Bài tập1: Em hãy chỉ ra những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai truyện “Ếch ngồi đáy giếng” và “Thầy bói xem voi” ?
Cả 2 truyện thể hiện rất rõ đặc trưng của truyện ngụ ngôn: Đều có tính ngụ ý và giáo huấn con người bài học trong cuộc sống.
- “Ếch ngồi đáy giếng”: nhắc nhở con người ta phải biết mở rộng tầm hiểu biết của mình, không được kiêu ngạo, coi thường những đối tượng xung quanh.
Bài tập 2:
Ý nào sau đây ứng với câu thành ngữ “Thầy bói xem voi” ?

A. Cô ấy có mái tóc đẹp, bạn kết luận cô ấy đẹp.
B. Một lần em không vâng lời mẹ, mẹ trách em và buồn.
C. Bạn An chỉ vi phạm một lần không soạn bài, lớp trưởng cho rằng bạn ấy học yếu.
D. Bạn em hát không hay, cô giáo nói rằng bạn ấy không có năng khiếu về ca hát.
C
A
Tiết 41 THẦY BÓI XEM VOI
(Truyện ngụ ngôn)
Bài tập 3 :Chọn ý nghĩa đúng cho truyện ngụ ngôn “Thầy bói xem voi” ?
A. Muốn kết luận đúng về sự vật cần xem xét nó một cách toàn diện.
B. Phải có cách xem xét sự vật phù hợp với sự vật đó và phù hợp với mục đích xem xét.
C. Phải không ngừng học tập, trau dồi nhận thức và có phương pháp nhận thức đúng.
D. Cả A, B, và C
D
- Kể diễn cảm truyện "Thầy bói xem voi".
Học bài theo nội dung bài học.
- Chu?n b? b�i: Luy?n núi k? chuy?n.
5 Dặn dò:
TIẾT
HỌC
ĐẾN
ĐÂY
KẾT
THÚC
CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI, CHÚC QUÝ THẦY CÔ GIÁO SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC

Sponsor Documents