slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13

Bài 10. Thầy bói xem voi bài giảng Ngữ văn 6

Đăng ngày 1/13/2015 9:33:19 PM | Thể loại: Ngữ văn 6 | Lần tải: 27 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: 2.17 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Sờ ngà
Sờ vòi
Sờ tai
Sờ đuôi
Sờ chân
-Bố cục: 3 �o�n
+Đoạn 1: Từ đầu.sờ đuôi : gio�i thiệu cuộc xem voi.
+Đoạn 2: Tiếp theo ..sể cùn: Cuộc tranh luận về voi.
+Đoạn 3: Còn lại :Kết cục cuộc tranh luận.
- Sun sun như con đỉa
- Chần chẫn như cái đòn càn
-Bè bè như cái quạt thóc .
-Sừng sững như cái cột đình .
-Tun tủn như cái chổi sể cùn.
Các thầy phán về voi:
C��u h?i th?o lu?n:
Cĩ � ki?n cho r?ng :Khi mơ t? v? voi c? nam th?y bĩi d?u d�ng v� c? nam th?y bĩi d?u sai, theo em d�nh gi� nhu v?y cĩ d�ng khơng ,vì sao?
Đáp án:
Các thầy phán đúng một bộ phận con voi nhưng sai toàn thể con voi
Hỏi: Qua câu chuyện em rút ra bài học gì?
Gợi ý :
Muốn biết sự vật chính xác thì chúng ta phải � xem xét,đánh giá sự vật như thế nào mới là đúng ?
Bài học:
- Muốn hiểu đúng về sự vật phải xem xét nó một cách toàn diện.
- Chế giễu, phê phán các thầy bói và những người làm nghề bói toán.
? Em hãy nêu giá trị nội dung, nghệ thuật của truyện ?
* Nghệ thuật: Cách nói bằng ngụ ngôn, cách giáo huấn tự nhiên sâu sắc:
+ Dựng đối thoại tạo tiếng cười hài hước, kín đáo.
+ Lặp lại các sự việc.
+ Nghệ thuật phóng đại.
* Nội dung: Ch? gi?u cỏch xem v� phỏn v? voi c?a nam ụng th?y búi. Khuyờn ngu?i ta: mu?n hi?u bi?t s? v?t, s? vi?c ph?i xem xột chỳng m?t cỏch to�n di?n.
Th�nh ng?: "Th?y búi xem voi"
CỦNG CỐ :
-Hãy tóm tắt truyện?
-Qua đó em rút ra bài học gì ?
Hướng dẫn tự học:
-Tóm tắt và nắm rõ nội dung nghệ thuật truyện "Thày bói xem voi".
-Đọc bài danh tư tiết tiếp theo.

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
QUÝ THẦY CÔ VUI, KHỎE

Sponsor Documents